אם ימצא החייב זכאי לאחוד תיקים, לפי תנאים שיפורטו בהמשך וביניהם חקירת יכולת, יטופלו כל התיקים במסגרת הליך בודד ויוסדרו תשלומי החזרים לכל הנושים. למידע וסיוע משפטי מיידי, לחץ כאן...
חקירת יכולת בהליך איחוד תיקים
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

איחוד תיקים - חקירת יכולת ותנאים מוקדמים

Hebrew

חקירת יכולת בהליך איחוד תיקים

במקרים רבים כאשר אדם נקלע לקשיים כלכליים מפתח הוא חובות כלפי מספר נושים. נושים אלה וודאי יפנו להוצאה לפועל ברגע שיסתבר להם כי החייב אינו עומד בתשלומים המגיעים להם ממנו. כך מצטברים בהוצאה לפועל מספר תיקים כנגד אותו חייב בודד. מצב זה נקרא "ריבוי תיקים".

ההליך הנועד לסייע לחייב להגיע אל הסדר חובות עם כל נושיו נקרא "אחוד תיקים". חייב שמתנהלים נגדו מספר הליכים בהוצאה לפועל בגין חובות שנקלע אליהם בתום לב (צבר את חובותיו כשעוד סבר שיוכל לעמוד בהחזרים, לא ביצע פעולות להברחת נכסים כדי למנוע שעבודם להחזר חובותיו וכו') יכול להגיש בקשה לאחוד תיקים. הבקשה תוגש בלשכת ההוצאה לפועל בה נפתחו כנגדו רוב התיקים.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  יעוץ משפטי

אם ימצא החייב זכאי לאיחוד תיקים, לפי תנאים שיפורטו בהמשך וביניהם חקירת יכולת, יטופלו כל התיקים במסגרת הליך בודד ויוסדרו תשלומי החזרים לכל הנושים. ההליך מיטיב גם עם הנושים שיוכלו לקבל הסדרים הוגנים והטובים ביותר הניתנים להגיע אליהם בהתאם למצבו של החייב בהתחשב בכלל חובותיו.

תנאים מוקדמים וחקירת יכולת

כאמור כדי שתתקבל בקשתו של חייב לצו איחוד תיקים עליו לוודא כי הוא עומד במספר תנאים. הראשוןחקירת יכולת בהליך איחוד תיקים הוא כי לבקשתו יצורף תצהיר בו יפורטו נתונים לגבי כלל החובות בתיקים שמבקש הוא לאחד וכן תאור מדויק של מצבו הכלכלי הנוכחי בה יפורטו כל נכסיו, הכנסותיו, הוצאותיו ההכרחיות (כגון הוצאות מחייה למשפחתו). תצהיר זה ישמש אחר כך בעת ביצוע חקירת היכולת.

תנאים נוספים נוגעים לאחוז מכלל החובות שאותו כבר החזיר החייב, עמידה בהמשך החזרים של 3% מכלל החובות מדי חודש עד לקביעת הסדרי תשלום וכן העדר פעולות הנוגדות את ההתנהלות הנדרשת בתום לב (למשל ניסיונות ל"הברחת הון או נכסים").

אם מגיש חייב בקשה לאיחוד תיקים כאשר הוא אינו עומד בתנאים המקדימים הדרושים בקשתו תדחה באופן אוטומטי והוא יחויב בהוצאות ההליכים שיזם ולא צלחו.

אם נוכח ראש ההוצאה לפועל בה הוגשה הבקשה לאיחוד תיקים (כאמור הלשכה בה נפתחו רוב התיקים כנגד החייב) הוא יבצע חקירת יכולת. לעיתים תסתכם החקירה בקבלת התצהיר שצורף לבקשה לאיחוד התיקים ומרגע זה יידונו ההסדרים המוצעים בהתבסס על המצב הכלכלי שהציז החייב בתצהיר.

במקרים מורכבים יותר יזמן ראש ההוצאה לפועל את כל הנושים והחייב (אשר כמובן ייצוגו לרוב על ידי עורכי דין), במקרים שמדובר בגופים כגון חברות, תאגידים למיניהם, עמותות וכדומה יזומנו הנציגים הרלוונטיים. כך תינתן לכל הנוגעים לעינין הזדמנות להשמיע טיעוניהם וכן לחקור שוב בנוגע ליכולתו של החייב כולל חקירה נגדית של כל מי שהעיד בנושא זה.

לצורך מיצוי חקירת היכולת יכול שיורה ראש ההוצאה לפועל על דיונים נוספים בהם ידרשו להשתתף חלק או כל הגורמים. כמו כן יתכן ויורה על הצדדים להיפגש לדיונים ולהציג בפניו תוצאותיהם.

לאחר שמוצה הליך חקירת היכולת וראש ההוצאה לפועל יחליט כי ברורה לו תמונת המצב העדכנית לגבי יכולתו הכלכלית של החייב, החובות התלויים כנגדו, מי הם הנושים, מה חלקם היחסי בחובות והאם קיימים ביניהם כאלה להם קדימות על פי חוק (למשל חובות לרשויות המדינה), יורה הוא על השהיית ההליכים בתיקים השונים.

פשיטת רגל או איחוד תיקים

הליך איחוד תיקים הוא הליך פשוט יחסית להליך פשיטת רגל ויוכל להוביל את החייב להסדר הוגן שיאפשר לו התמודדות עם חובותיו אך להליך זה כדאי לחייב לפנות רק אם סבור הוא שיוכל לעמוד בהחזר חובותיו בתוך פרקי זמן הקבועים בחוק או שיוכל לקבל הסכמה מכלל נושיו לחרוג מפרקי זמן אלה.

אם איין לחייב ברירה יוכל הוא לפנות להליך פשיטת רגל אשר הינו ארוך ומסובך יותר, במהלכו אף קיים סיכון כי החייב יכשל בעבירה פלילית, אך בסופו יוכל לקבל הפטר מיוחל אשר ימחק למעשה את יתרת החוב שבהחזרו, לאחר מיצוי אפשרויותיו, איין ביכולתו לעמוד.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  יעוץ משפטי

אם ימצא החייב זכאי לאחוד תיקים, לפי תנאים שיפורטו בהמשך וביניהם חקירת יכולת, יטופלו כל התיקים במסגרת הליך בודד ויוסדרו תשלומי החזרים לכל הנושים. למידע וסיוע משפטי מיידי, לחץ כאן...