בואו לקרוא על הסדר החובות של השף אייל שני במסגרת הליך פשיטת רגל פרטית...
הסדר חובות לשף אייל שני במסגרת הליך פשיטת רגל פרטית
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

הסדר החובות של השף אייל שני

Hebrew
תאריך: 27/10/2013 13:56   

במסגרת הליך פשיטת רגל שננקט כנגד אייל שני, ישלם הוא סך של  4,000,000 ₪ לנושיו ובכך יגיע לסיומו ההליך. בדיון שנערך בבית המשפט העליון נאמר ע"י נשיא בית המשפט גרוניס כי יהא על אייל שני להציע הסדר חדש לנושיו.

בעקבות הדיון והחלטת כבוד השופט גרוניס להעלות את ההצעה להסדר, ניהלו הנאמנים בתיק מו"מ קדחני כאשר בסיומו הגיעו למתווה שסלל את הדרך לסיומו של ההליך.

שאלות? חייג/י לשיחה מיידית עם עורך דין: 03-5759008

במסגרת ההסדר, ישלם אייל שני סך כולל של 4,000,000 ₪. עוד ידוע כי הסדר חובות זה אינו כולל את החוב למס הכנסה בסך של כמליון ₪.

לפני שהצעה זו שאושרה, הציע בעבר אייל שני הצעה להסדר שנדחתה ע"י הבנק הבין לאומי.

מה נקבע בהסדר הנושים של אייל שני?

במסגרת הליך פשיטת רגל חייב רשאי להציע הסדר לנושיו על מנת לסיים את ההליך.

פקודת פשיטת הרגל מתווה את הדרך בהתאם לסטאטוס ההליך בו נמצא החייב, כפי שיוסבר להלן.

הצעת הסדר לפי סעיף 19 א' לפקודת פשיטת הרגל:

חייב שנקלע לחובות (מעל 32,242 ₪) רשאי להציע הסדר לנושיו עוד בטרם החל בהליך. למעשה, חייב אשר ברשותו נכסים ואין הוא מעונין לעבור את הליך פשיטת הרגל וכן אינו מעונין שכתם ההליך ידבק בו, רשאי להציע הסדר לנושיו כדלהלן:

  • תנאי ראשון - על החייב להציע לפחות 30% מגובה חובותיו
  • בבקשה עצמה ימליץ החייב על בעל תפקיד (מנהל מיוחד) שיתמנה בתחילה כמנהל מיוחד לנכסיו ולאחר מכן כנאמן
  • עם אישור בית המשפט, החייב יקבל צו כינוס נכסים אשר יעכב את כל ההליכים כנגדו
  • החל מצו הכינוס יושת על החייב צו תשלומים בהתאם ליכולת השתכרותו
  • קיום אסיפת נושים לצורך הצגת ההצעה

במידה ולאחר אסיפת הנושים, יהא לחייב רוב של הנושים אשר אוחזים בשיעור של 75% מערך החוב, אזי ההצעה תעבור לאישורו של בית המשפט והחייב למעשה יופטר מחובותיו. כן יצוין כי באפשרותו של בית המשפט אף לאשר הצעה שלה רוב של הנושים אשר אוחזים בשיעור של מעל 50% מערך החוב.

במידה ולחייב אין את האפשרות להציע הסדר בהתאם לאמור בסעיף 19 א' ובחר הוא, בלית ברירה, להיכנס להליך, גם אז רשאי הוא להציע, בכל שלב, הסדר לנושיו בהתאם לאמור לעיל. כמובן שהתנאי לתשלום בגובה 30% נכון הוא אך לשלב הטרומי של ההליך. 

בהתאם להסדר בעניינו של אייל שני, בקופת פשיטת הרגל נצברו כ-1.540,000 ₪, סוכם כי שני ישלם במזומן 1,600,000ש"ח. היתרה בסך 860,000 ₪ תשולם ב–26 תשלומים שיגיעו מהתמולים שיקבל שני מתוכניות הטלוויזיה.

כידוע, הסתבכותו הכלכלית של שני החלה בעקבות הפעלת מסעדת אוקיינוס שהיתה בבעלותו ובבעלות שותפו העסקי, מר שחר סגל.

לפני כמספר חודשים שילם שני סך של 189,000 ₪ לנושיו לאחר שהשופטת אלשיך הוציאה כנגדו צו מאסר.

מוקדם יותר, אף נאמר ע"י כבוד השופטת אלשיך כי הצהרותיו של שני בנוגע להכנסותיו אינה אמינה. עוד נקבע ע"י אלשיך כי מר שני, העלים את העובדה בנוגע לבעלותו בעוד 3 מסעדות ואף הציג את עצמו כשכיר המקבל משכורת זעומה.

עוד הושת עליו צו תשלומים בסך 25,000 ₪ לחודש ונקבע כי שני יעביר את מלוא תקבוליו מתוכניות הטלוויזיה לנאמנים בתיק פשיטת הרגל.

שני ניסה לערער על השתת צו התשלומים הגבוה, אך נדחה. לאחר ששני לא עמד בפסיקת בית המשפט בענין התשלום החודשי, הורתה השופטת אלשיך על מאסרו באם לא יפקיד את הפיגורים שנצברו.

משמעותו של צו תשלומים בפשיטת רגל

חייב אשר נכנס בגדרי הליך פשיטת הרגל עליו לשלם, החל מיום מתן צו הכינוס, צו תשלומים מידי חודש. בבקשת החייב שלראשונה מוגשת לכונס הנכסים, בין יתר הדברים שעל החייב לפרט, הינו בדבר יכולת השתכרותו שלו וכן של הבגירים הגרים עמו.

כן עליו להצהיר מהן הוצאותיו החודשיות. צו התשלומים אשר מושת על החייב הינו ההפרש שבין ההכנסות של התא המשפחתי פחות ההוצאות. כמובן שישנן הוצאות אשר אינן מוכרות בהליך וכי אינן תואמות את הנורמות שעל החייב לנהוג במסגרת ההליך ועל כן לא יוכרו הן ע"י כונס הנכסים.

יש לזכור כי אי תשלום צו התשלומים יכול לגרור את ביטול ההליך וכן אף יכול לגרור למאסר (כמו במקרה של אייל שני) שכן, הדבר מהווה ניצול לרעה של ההליך.

מדוע ניצול לרעה? כל עוד החייב חוסה תחת ההליך, נהנה הוא מכך שנושיו אינם יכולים לפעול כנגדו ועל כן, באי קיום ההחלטות השונות בהליך (שיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים, שקיפות ועוד) ובפרט אי תשלום צו התשלומים, מנצל הוא לרעה את ההגנה שנתנה לו בהליך.

במקרה אייל שני, יש לזכור כי הליך פשיטת הרגל ננקט כנגדו ולא הוא אשר יזם את ההליך. בד"כ במקרים שננקט הליך פשיטת רגל כנגד חייב, אי עמידה בצו תשלומים תגרור סנקציה של מאסר שכן, נקודת המוצא הינה כי החייב אינו מעונין בהליך זה.

התראה על פשיטת רגל שננקטת ביוזמת הנושה

למעשה ישנן שתי סיטואציות בהם אדם יכול למצוא את עצמו בהליך פשיטת רגל.

האחת, כאשר נושה אוחז בפס"ד חלוט (שכבר לא ניתן לערער עליו) ומחליט להמציא לחייב התראה על פשיטת רגל והשנייה, כאשר לאדם ישנם חובות רבים והינו מעונין להיכנס בגדרי ההליך על מנת שלימים יוכל לקבל הפטר מחובותיו. במקרה של אייל שני הליך פשיטת הרגל לא ננקט ביוזמתו אלא ביוזמת נושה.

האינטרסים העומדים בבסיס ההחלטה לנקוט כנגד חייב בהליכי פשיטת רגל:

בד"כ אינטרס של נושה להגיש כנגד חייב התראה על פשיטת רגל תבוא אימתי שהנושה קיבל מידע בדבר הברחות נכסים שביצע החייב והעדפות מרמה ו/או בעלות נחזית תחת הצהרות שקריות בדבר הכנסות או אז, במסגרת הליך פשיטת הרגל ניתן להחזיר את הגלגל לאחור ו/או לנהל חקירות מקיפות ועוד.

ישנן סיטואציות אחרות, בהן ההתראה יכולה לשמש כמנוף ליצירת לחץ כנגד החייב לדוגמא במקרים בהם עיסוקו של החייב אינו מאפשר לו להיות פושט רגל כגון: עורך דין, רואה חשבון, קבלן, בעל עמותה ועוד.

כמובן שבמקרה של אייל שני סבורני כי ההחלטה ליזום כנגדו בהליך באה בעקבות היותו מפורסם ובעל תוכנית טלוויזיה מצליחה וכן בשל העובדה כי פוטנציאל השתכרותו הינו גבוה מאוד. ברי כי לבסוף שילם שני 100% מחובותיו מוכיחה כי המהלך היה נכון.

ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי אישי בענייני פשיטת רגל!

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור