אסיפת נושים מתקיימת כשנה ממועד הוצאת צו הכינוס שמוציא בית המשפט, במידה ומצא לנכון לעשות זאת. לחץ כאן לקריאה על התנאים לקיומה של אסיםת נושיםף על מטרותיה ועל אופן התנהלותה...
אסיפת נושים בהליך פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

מהי אסיפת נושים ומהם התנאים לקיומה

Hebrew

הליך פשיטת רגל נועד לטפל במצב בו אדם מגיע למצב בו איין באפשרותו לעמוד בהחזר חובותיו. בניגוד לדעות רווחות בציבור חברות בע"מ, עמותות, איגודים וכד' אינם פושטים רגל אלה נכנסים לפירוק.

כמו כן לא רק עסקים יכולים לפשוט רגל אלה כל אדם שהינו תושב ישראל, גילו מעל לשמונה עשרה והוא חייב סכום העולה על כ 15,000 שקלים (סכום זה מתעדכן מעת לעת).

הליך פשיטת רגל יכול להיפתח על ידי החייב עצמו או על ידי אחד, או יותר, מנושיו. כונס הנכסים הרשמי (כנ"ר) משמש כזרועו של בית המשפט המחוזי שבו מנוהל הליך פשיטת הרגל, נציגיו מוזמנים להופיע לדיונים המתקיימים בבית המשפט המחוזי וכן להגיב על בקשות המוגשות לבית המשפט במסגרת ההליך.

אחד מתפקידיו של כונס הנכסים הרשמי הוא ליזום ולנהל אסיפות נושים. על מטרותיהן ואופן ניהולן של אסיפות נושים נדון במאמר זה.

לקבלת סיוע משפטי ללא כל התחייבות מצידך, לחץ כאן: יעוץ משפטי
או צור קשר עם נציגי המשרד בטלפון:
03-5759008

התנאים והמועד לקיום אסיפת נושים

כיום מזמן כונס הנכסים הרשמי את החייב ואת כל נושיו לאסיפת נושים המתקיימת כשנה ממועד הוצאת אסיפת נושים בהליך פשיטת רגלצו הכינוס- צו שמוציא בית המשפט, במידה ומוצא זאת לנכון (ברוב רובם של המקרים בהתאם להמלצות כונס הנכסים הרשמי) כחמישה עשר יום לאחר הגשת הבקשה לפתוח בהליך פשיטת רגל.

אסיפת הנושים תתקיים לרוב במשרדי הכנ"ר. על מנת להיות רשאי להשתתף באסיפה ולהשמיע בה את עמדותיו על נושה להגיש תביעת חוב ללשכת ההוצאה לפועל לפחות יממה לפני מועד כינוס האסיפה. בפועל לרוב יאפשר הכנ"ר להשתתף באסיפה גם לנושה המגיש תביעת חוב במעמד אסיפת הנושים עצמו.

ניתן לקיים את אסיפת הנושים רק במידה ומיוצגים בה לפחות שלושה מנושיו של החייב. אם לחייב רק שני נושים יש צורך בהשתתפות שניהם. לעיתים מוסרים מספר נושים את ייצוג האינטרסים שלהם לנציג בודד וכך מבטיחים מניין חוקי ואת קיום האסיפה.

בעת אסיפת הנושים יוצגו לנושים תוצאות חקירותיו של הכנ"ר באשר למצבו הכלכלי הנוכחי של החייב ולנושים תינתן האפשרות לחקור את החייב.

מתי יש לזמן אסיפת נושים שנייה

במידה ובמועד הראשון בו זומנו הנושים על ידי הכנ"ר לא מיוצגים לפחות שלושה מנושיו ידחה נציג הכנ"ר את קיומה. בהמשך יקבע הכנ"ר מועד לאסיפת נושים שנייה ובה יתקבלו ההחלטות הדרושות גם אם שוב לא יופיעו נציגים של מספיק נושים.

מהן מטרות אסיפת הנושים?

מטרת האסיפה היא להתוות את הדרך לפיה ימשיך הליך פשיטת הרגל. במהלך האסיפה יבחנו הצעות להסדרי פשרה, אם ניתן להגיע להסדר שכזה המקובל על כלל הנושים יופסק הליך פשיטת הרגל.

אם בלתי ניתן להשיג הסדר ימליצו הנושים על נאמן שימונה לניהול נכסי החייב, לממשם ולהשתמש בתמורה עבורם לכיסוי מירב החובות האפשרי. פעילותו של הנאמן תבוצע תחת המשך פיקוחו של הכנ"ר. תפקיד נוסף של הנאמן הוא חקירת הנסיבות שהובילו את החייב לבקש להיות מוכרז כפושט רגל.

אם יתגלה כי החייב לא פעל בתום לב (למשל המשיך ללוות כספים גם כאשר ידע שלא יוכל להחזירם או שביצע פעולות ל"הברחת נכסים") לא יוכל ליהנות מהכרזה עליו כפושט רגל והשגת ה"הפטר" המיוחל המוחק למעשה את יתרת החובות שלא ניתן היה למצוא אפשרות שיחזירם.

החלטות באסיפה צריכות להתקבל על פי דעת רוב הנושים בתנאי שהינם מחזיקים לפחות שלושת רבעי סך החובות.

במהלך אסיפת הנושים ירשם פרוטוקול האסיפה על ידי נציג הכנ"ר (או פקיד מטעמו). במקרים רבים יתכנו חוסרים או אי דיוקים בגלל קשיים טכניים שבהקלדת כל הנאמר באסיפה.

פרוטוקול זה הוא שישמש את בית המשפט בבואו לקבוע אייך להמשיך את הליך פשיטת הרגל. לכן טוב יעשו נושים אם יבקשו העתק מן הפרוטוקול בסיום האסיפה ויוודאו כי הדברים שהם הציגו ומעוניינים שבית המשפט ישכלל בהחלטותיו אכן מופיעים בו. דברים שהושמעו אך לא מופיעים בפרוטוקול כאילו שלא נאמרו כלל.

לקבלת סיוע משפטי ללא כל התחייבות מצידך, לחץ כאן: יעוץ משפטי
או צור קשר עם נציגי המשרד בטלפון:
03-5759008

מטרתה של אסיפת נושים היא להתוות את הדרך לפיה ימשיך הליך פשיטת הרגל. במהלך האסיפה יבחנו הצעות להסדרי פשרה, אם ניתן להגיע להסדר שכזה המקובל על כלל הנושים יופסק הליך פשיטת הרגל. לקריאה על התנאים לקיומה של אסיפת נושים ועל אופן התנהלותה לחץ כאן...