כל מה שחשוב לדעת על בקשה למתן צו הפטר במסגרת הליך פשיטת רגל...
בקשה למתן צו הפטר במסגרת הליך פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

בקשה למתן הפטר הלכה למעשה

Hebrew
תאריך: 16/04/2014 17:47   

חייב אשר מצוי בהליכי פשיטת רגל רשאי להגיש בקשה לקבלת הפטר, דהיינו, חיסול חובותיו על מנת לפתוח דף חדש ללא חובות וללא הגבלות, תוך כדי סגירת תיק פשיטת הרגל וסיום ביצוע התשלומים לקופת הכנ"ר.

הבקשה תוגש לבית המשפט המחוזי אשר מולו מתנהלים הליכי פשיטת הרגל של החייב, לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם – 1980 (להלן: "פקודה").

סעיף 61 עוסק בבקשה להפטר וקובע כדלקמן:

פושט רגל רשאי בכל עת לבקש מבית המשפט הפטר - חרף העובדה כי החייב רשאי להגיש את הבקשה בכל עת לעיתוי יש משמעות בבחינת הבקשה מטעם כונס הנכסים הרשמי ובית המשפט.

לרוב, בקשה להפטר מוגשת לאחר 3-5 שנים שבהם החייב שהה בתחת הליכי פשיטת רגל, וניתן לטעון כי ההליכים מוצו וכי נבדקה ונבחנה יכולתו הכלכלית ונסיבות היווצרות החובות, כאשר ניתן לטעון כי בחלוף הזמן הרב ראוי לבוא חסד עם פושט הרגל ולהעניק לו את מתנת ההפטר.

בקשה בתחילה או באמצע ההליך – עשויה להיתמך בהצעה כספית נלוות לפיה פושט הרגל יוסיף לקופת הכינוס סכום כספי משמעותי לשם חלוקה לנושיו, כנגד מתן ההפטר, דהיינו במסגרת הסדר נושים.

לשיחה עם עורך דין חייג/י חינם: 1800-800-891

בית המשפט יקבע דיון בבקשה בדלתיים פתוחות - הכלל הוא כי בית המשפט יקבע דיון בבקשה ואולם, ככל וכל הצדדים מסכימים למבוקש ניתן לייתר את הדיון ולהיענות למבוקש באופן מיידי.

הפטר מותנה או מותלה – ההפטר של החייב מחובותיו יכול שיהיה מותנה בתשלום או תשלומים נוספים שעל פושט הרגל לשלמם לטובת קופת הכינוס במשך תקופה שלא תארך מעל 4 שנים.

כמו כן, פושט הרגל רשאי לעתור לבית המשפט, במסגרת הבקשה להפטר, לקבל בנוסף להפטר תעודה המעידה שפשיטת הרגל באה עקב כשל בלתי צפוי שאין עמו התנהגות רעה מצידו, כדי להסיר ממנו כל פסלות מחמת פשיטת רגל הקבועה בחוק.

לפי תיקון הפקודה משנת 1983 בית המשפט רשאי להיעתר לבקשה להפטר שמגיש כונס הנכסים הרשמי ובהתחשב בדו"ח הנאמן, רשאי בית המשפט לתת הפטר לחייב אם הוא סבור כי אין בהמשך ניהול פשיטת הרגל כדי להביא תועלת לנושים.

תביעות חוב שהוגשו בעניינו של פושט הרגל

במסגרת הבקשה יש להתייחס ולפרט לגבי תביעות החוב מטעם הנושים אשר הוגשו: מי הנושים ומה סכום הנשיה, וכן האם מדובר בחוב בדין קדימה.

הפירוט חשוב נוכח העובדה כי הנושים הם הנפגעים העיקריים, ככל ותתקבל בקשת ההפטר, ולכן עמדתם ו/או התייחסותם לבקשה נדרשת והם למעשה צד נוסף בבקשת ההפטר ועל כן נשלח להם זימון לדיון בבקשת החייב.

תשלומים חודשיים שביצע החייב

הבקשה להפטר תפרט את התשלומים החודשיים שביצע החייב, וכן סיכום כמה בפועל שולם לקופת הכנ"ר. ככל ונוצרו פיגורים לחייב (רצוי לכסות את הפיגורים, טרם הגשת הבקשה) בתשלומים החודשיים, יש להסבירם.

התייחסות לרכוש של החייב

הבקשה צריכה להתייחס לרכוש ונכסי החייב: מקרקעין, קופות חסכון וכו' שווים למימוש מהיר והאם הנאמן פעל למימוש הנכסים וכיצד.

כאשר הכלל הוא כי נכסי החייב, קופות גמל, קרנות השתלמות וקופת חסכון שאינן פנסיוניות יועברו לטובת נושיו לקופת הכנ"ר. ככל והחייב מעוניין שלא לשלם קנס בגין פדיון מוקדם של הכספים עליו להציע מקור חלופי לתשלום.

תום ליבו של החייב ביצירת החובות

במסגרת הבקשה יש להתייחס להשתלשלות העובדתית אשר גרמה ליצירת החובות של החייב, ובפרט להתייחס ולהראות את תום הלב ביצירת החובות.

חייב אשר עותר להפטר צריך להראות כי נסיבות הסתבכותו הכלכלית בעטיין פנה המבקש להליכי פשיטת רגל, נבעו מאי יכולת לכבד התחייבויות כספיות, התחייבויות אשר נוצרו בתום לב וכי לא דבק בחייב כל רבב בנוגע להתנהלותו עובר לפנייתו להליך הפש"ר.

התנהלות החייב בהליך פשיטת הרגל

יש להראות כי החייב משתף פעולה עם הנאמן ו/או הכנ"ר במסגרת החקירות והבדיקות שנעשו על מנת להתחקות אחר נכסי החייב והכנסותיו.

מצבו האישי והרפואי של החייב דהיום

מצב רפואי, מהווה שיקול באם יש להקל על מצוקת החייב (דבר היכול ללמד כי מוצה ההליך), אשר סובל ממילא מנכות ו/או מחלה קשה. פעמים רבות מצב אישי / רפואי קשה יהווה עילה לבקשה לקבלת הפטר, וזאת כאשר אין מנגד מניעה להפטר בשל נסיבה / עובדה אחרת הקשורה בחייב.

לסיכום, בקשת החייב צריכה להראות כי ראוי הוא וצודק כי למבקש תינתן האפשרות לפתוח בדף חדש, כאשר ברי הוא כי לא תצמח תועלת ממשית לנושיו מהמשך ניהול הליך פשיטת הרגל בעניינו.
 
מן הראוי לציין כי קיים אינטרס חברתי לאפשר לחייב בנסיבות מתאימות לחזור לפעילות כלכלית נורמלית תוך שמיטת חובותיו ולא רק החייב יצא נשכר מכך אלא המערכת החברתית והכלכלית כולה.

רוצה להגיש בקשה למתן הפטר ולסיים את הליך הפש"ר?
ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי מעורך דין מנוסה!

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור