גביית חובות מחייבים בהליכי פשיטת רגל - למידע וסיוע משפטי, לחץ כאן...
גביית חובות מחייב בהליך פשיטת רגל 03-5759008
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

גביית חובות מפושט רגל

Hebrew

גביית חובות – מעמדם של נושים בהליך פשיטת רגל

רבות דובר על מעמדו המשפטי של החייב בהליך פשיטת רגל, זכויותיו, חובותיו והאינטרסים שלו. אולם, מנגד, ניצבים הנושים שמעוניינים לקבל את הכספים להם הם זכאים ומגלים כי גביית חובות מאדם הנמצא בהליכי פשיטת רגל אינה תהליך פשוט, בלשון המעטה.

מטרתו של הליך פשיטת רגל היא לרכז את כל נכסיו של פושט הרגל (כינוס נכסים), לממש אותם ולחלק את כספי המכירה בין הנושים בהתאם למעמדם. כלומר, ישנם נושים מובטחים – אלו שבידיהם עיכבון או שעבוד ונושים שאינם מובטחים – בידיהם אין בטוחה לפירעון החוב. מטבע הדברים, עבור הנושים הבטוחים תהליך גביית חובות יהיה יעיל יותר.

כינוס נכסים

כאמור, גביית חובות מחייב הנמצא בהליכי פשיטת רגל מתבצעת דרך כינוס נכסיו, מימושם והשבת כספי המכירה לידיהם של הנושים בהתאם למעמדם המשפטי וגובה החוב. קיימים סוגים שונים של נכסים ורק את חלקם ניתן לכנס ולחלק:

  • נכסים בבעלות פושט הרגל או כאלו שהוקנו לו בתחילת ההליך
  • נכסים הנרכשים על ידי פושט הרגל בזמן ההליך וקודם לקבלת הפטר
  • הכוח להפעיל זכות – באופן שיכל פושט הרגל להפעיל לטובתו
  • מיטלטלין שהיו בחזקתו או שליטתו של החייב

מדובר ברשימה חלקית וישנם אף נכסים שניתן לצרף לנכסים המכונסים בכפוף לקבלת אישור של בית המשפט או הכונס הרשמי. ניתן להבין כי התנהלות ההליך תלויה ביותר מאופן אחד ביוזמתם של הנושים, אם ברצונכם לבצע גביית חובות יעילה – מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי על ידי עורכי דין בקיאים בתחום זה.

נכסים שלא ניתן לחלק לצורך גביית חובות

על מנת ליצור איזון, העמיד המחוקק לרשות פושט הרגל הגנות שונות ובין השאר הגנות המונעות כינוס גביית חובות מחייב בהליך פשיטת רגלוחלוקה של נכסים שיגרמו לפגיעה משמעותית בחייו ובחיי משפחתו. כך לדוגמא:

  • רכוש שתכליתו מענה לצרכי מזון
  • הנעלה, הלבשה וכלי בית חיוניים
  • מכונות או בעלי חיים המשמשים לצרכי פרנסה
  • רכוש הדרוש לחייב בשל נכות פיסית
  • תשמישי קדושה

ישנם מקרים בהם בית המשפט יעניק הגנה גם לבית מגוריו של החייב ויקבע כי מקרקעין המשמשים למגוריו של פושט הרגל ובני משפחתו לא ימכרו במסגרת ההליך. מטבע הדברים, לנגד עיניהם של הנושים מטרה שונה – גביית חובות, והם יוכלו לנקוט בצעדים שונים בכדי לצרף את מרב הרכוש להליך כינוס הנכסים.

גביית חובות - חלוקת הנכסים וסדר עדיפות נושים

גביית חובות יעילה ביותר תוכל לבצע קבוצת הנושים הראשונה – הנושים המובטחים, בעלי עיכבון או שיעבוד. בקבוצה השנייה מבחינת העדיפות בין הנושים נמצאים "נושים בדין קדימה" – עובדים התובעים את שכרם, מיסים ועוד. בקבוצה השלישית נמצאים הנושים הרגילים שאין בידיהם שום בטוחה לפירעון החוב, כמו ספקים שלא קיבלו את כספם.

בקבוצה הרביעית נמצאים בני זוג המעוניינים לתבוע מזונות ובקבוצה האחרונה פושט הרגל עצמו – שרק לאחר שנפרעו כל חובותיו ל – 4 הקבוצות הראשונות יהיה זכאי ליתרת הנכסים.

כאמור, מדובר בהליך מורכב ועל מנת לייעל אותו כדאי מאוד לפנות לקבלת יעוץ משפטי מקצועי. גביית חובות מאדם הנמצא בהליכי פשיטת רגל עלולה להיכשל ממגוון סיבות, שסיוע משפטי יוכל למנוע.

לקבלת יעוץ משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  סיוע משפטי 

גביית חובות מחייבים בהליכי פשיטת רגל - למידע וסיוע משפטי, לחץ כאן...