פקודת פשיטת הרגל עוסקת, בין השאר, בשאלת הקדימות בין חובות, בגין תשלומי מזונות חודשיים של החייב, לבין כיסוי החובות לנושים. לחץ כאן למידע נוסף...
גביית מזונות מחייב בהליך פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

גביית חוב מזונות מחייבים בהליכי פשיטת רגל

Hebrew
  

כאשר חייב הנמצא בהליכי פשיטת רגל חייב בתשלום מזונות עבור ילדיו הקטנים, אולם כל הכנסותיו ורכושו עומדים כנגד החוב שבגינו נפתחו הליכי ההוצאה לפועל, יש צורך לקבוע במסגרת הליכי ההוצאה לפועל – איזה חוב קודם?

האם החוב לנושים, הממתינים לתשלום שמגיע להם על פי כל דין קודם לתשלום החודשי שחייב פושט הרגל לשלם עבור ילדיו? או שמא דווקא ילדיו הצעירים, חוסיו, עליהם הוא חייב לשמור ולכלכל על פי מיטב יכולתו, קודמים לחובו כלפי הנושים?

לסיוע משפטי מיידי בהליכי פשיטת רגל או גביית חובות,
לחץ כאן: יעוץ משפטי

במאמר זה נענה על השאלות – מתי חוב של פושט רגל בגין מזונות קודם לחובו לנושיו? כיצד גובים מזונות מחייב הנמצא בהליכי פשיטת רגל? והאם דמי מזונות מחייב בהליכי פשיטת רגל יהיו בגובה האמור בפסק הדין, או שמא גובה התשלומים ישתנה בהתאם ליכולתו של החייב?

סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל – תשלום מזונות מאת חייב

פקודת פשיטת רגל עוסקת, בין השאר, בשאלת הקדימות בין חובות, בגין תשלומי מזונות חודשיים של החייב, לבין כיסוי החובות לנושים.

על פי הוראת סעיף 128 בפקודת פשיטת הרגל, אנו למדים כי מיום מתן צו כינוס הנכסים, יוקצבו נכסים או סכומי כסף מתוך נכסי פושט הרגל, לצורך תשלום מזונות. בעת דיון בנוגע לתיק פשיטת רגל של חייב אשר חייב גם בתשלום מזונות, אין ספק כי תנתן קדימות לתשלום המזונות על פני תשלום על חשבון החוב לנושים הרגילים.

גובה המזונות שיתקבלו מאת חייב הנמצא בהליך פשיטת רגל

הסעיף בחוק העוסק בעניין תשלום המזונות, אמנם קובע כי פושט רגל החייב במזונות, כלומר, פושט רגל שהוא אפוטרופוס עבור ילדים צעירים בני פחות מ – 18 שנים, חובתו להם קודמת את חובתו לנושיו השונים. עם זאת, חשוב לשים לב כי החוק אינו מציין שעל פושט הרגל לשלם את מלוא גובה תשלום המזונות, אלא הוא נוקט בלשון כללית יותר:

החוק מציין כי מעת לעת יוענקו כספים או נתחים מרכושו של החייב כנגד תשלום המזונות. גובה התשלום ותכיפות מתן התשלומים משתנה ממקרה למקרה והיא תלויה בהחלטתו של ראש ההוצאה לפועל.

כיצד, אם כן, יחושבו דמי המזונות שהחייב ישלם בעת שהוא פושט רגל?

גובה תשלום המזונות עשוי להשתנות מעת לעת והוא ייקבע במסגרת הליך ההוצאה לפועל על ידי שקלול צרכי הזכאי לדמי מזונות, גובה החוב והיקף הנכסים בקופת פושט הרגל, ומצב הנושים האחרים הממתינים לגבות את חלקם בחוב.

כיצד גובים מזונות מפושט רגל?

אם הסכום לתשלום מזונות הינו סביר ואפשר שהחייב ימשיך לשלם את דמי מזונותיו כרגיל, יקבע הכונס המופקד על התיק סכום לתשלום מזונות חודשי קבוע. במקרה זה לא יתעורר צורך לעתור לבית המשפט.

כאשר סכום המזונות לתשלום אינו סביר או שתיק פשיטת הרגל עצמו מורכב, האדם אשר זכאי לקבל תשלומי מזונות מאת פושט הרגל יכול לעתור לבית המשפט בו מתנהל תיק פשיטת הרגל, בתנאי שיש בידו של הזכאי פסק דין המעיד על זכאותו לתשלום מזונות בסכום נקוב.

בעתירה ניתן לבקש כי יקצבו מעת לעת סכומי כסף או נכסים מתוך נכסיו של פושט הרגל לטובת תשלום מזונות. זאת, כאשר עולה החשש כי תשלום המזונות אינו סביר והוא נקבע בהסכמת החייב, על מנת לסייע לחייב להתחמק מתשלום חודשי גבוה לנושיו בהליך פשיטת הרגל.

לחץ לקריאה נוספת:
- פשיטת רגל של בני זוג

חוב של פושט רגל בגין מזונות

כאשר פשוט רגל צובר חוב בגין תשלום מזונות, נוטה בית המשפט להתייחס לדבר כאל התנהלות שלא בתום לב.

חייב שבית המשפט מתרשם ממנו כי הוא צובר את חובו באופן חסר אחריות, מניפולטיבי, לא הוגן או חסר תום לב, יימנעו ממנו אפשרויות העומדות בפני חייבים אחרים – למשל, עשוייה להמנע ממנו האפשרות לקבל צו הפטר, שיפטור אותו מתשלום חובו לאלתר. עוד, אי תשלום דמי מזונות עשויה להיות עילה לביטול הליך פשיטת הרגל.

לסיוע משפטי מיידי וללא כל התחייבות מצידך, לחץ כאן: יעוץ משפטי

פקודת פשיטת הרגל עוסקת, בין השאר, בשאלת הקדימות בין חובות בגין תשלומי מזונות חודשיים של החייב, לבין כיסוי החובות לנושים. לחץ כאן למידע נוסף...