מי אינו זכאי להגיש בקשה לצו הפטר בהליך פשיטת רגל? על פי אילו שיקולים מחליט בית המשפט אם החייב מסוגל לשלם את חובו? למידע וסיוע משפטי מיידי, לחץ כאן...
דחיית בקשה לקבלת הפטר בהליך פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

מתי בקשה לקבלת הפטר עלולה להידחות?

Hebrew

מתי לא יינתן הפטר בהליך פשיטת רגל?

בהליך פשיטת רגל, צו הפטר הינו במרבית המקרים משאת נפשו של כל חייב. הפטר הינו צו מטעם בית המשפט, על פיו החייב פטור לאלתר מכל חובותיו והוא רשאי להתחיל דף חדש בחייו, מבחינה כלכלית.
ואכן, הליך פשיטת הרגל הינו הליך שאחת ממטרותיו המוצהרות היא הקלה על מי שצבר חוב ואינו יכול לשלמו. בית המשפט לא מתעלם מן הנוחות שצו הפטר מספק לחייבים ולכן לא כל הליך פשיטת רגל יכול להסתיים במתן צו הפטר.

במאמר זה ננסה לתת מענה לשאלה – מי אינו זכאי להגיש בקשה לצו הפטר בהליך פשיטת רגל? על פי אילו שיקולים מחליט בית המשפט אם החייב מסוגל לשלם את חובו? ומתי יש להניח, כי לא יאושר צו הפטר לחייב בהליך פשיטת רגל?

לקבלת סיוע משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  יעוץ משפטי

הליך פשיטת רגל הינו הליך שמתאפשר על ידי המדינה, בכדי לפטור חייב מחובות שאין הוא מצליח לסלקם. כאשר ישנה הכרזה על חייב כעל פושט רגל, המדינה מתערבת בניהול החייב את חובותיו, ומכריחה את החייב, על ידי מגבלות, תקנות וחוקים, לשלם את מירב התשלומים שהוא מסוגל לעמוד בהם לנושיו.

לאחר שמכר את נכסיו, פדה את כל הקיצבאות, החסכונות, ניירות הערך שלו, והשתמש בכל רכושו וכספיו כדי לכסות את החוב, ואם עדיין נותרה יתרת חוב, שבית המשפט מתרשם כי אין אפשרות לכסות בתשלומים מתוך הכנסה עתידית של החייב, או אז עשויה להתקבל בקשה לצו הפטר.

צו הפטר ישחרר את החייב מכל החובות שעוד רובצים עליו – זאת בהנחה שבית המשפט מתרשם, כי אכן החייב מיצה את כל האפשרויות העומדות בפניו להסדרת החוב.

בעת שצו הפטר הינה האפשרות הנוחה ביותר עבור החייב, היא גם האפשרות הגרועה עבור נושיו ובעלי חובו. לכן, כדי שבית המשפט יאפשר מתן צו הפטר, במרבית המקרים מושם דגש על אמינותו של החייב ויכולתו לשכנע את בית המשפט כי אכן, אין ולא תהיה בעתיד הניראה לעין יכולת לשלם עוד כספים כנגד החוב שצבר.

מתי יתרשם בית המשפט כי חייב אינו יכול לשלם את חובו?

חייב אינו יכול לשלם את חובו כאשר מתקיימים שני תנאים:

התנאי הראשון הינו על רכושו והונו של החייב. בית המשפט יבקש להתרשם כי כל הרכוש שהיה שייך לחייב וניתן היה להשתמש בו על מנת לשלם את החוב, אכן נמכר או נעשה בו שימוש כנגד החוב.

התנאי השני הינו כי הכנסתו העתידית של החייב לא תאפשר לו הפרשת כספים לטובת כיסוי החוב, לא בבת אחת ולא בתשלומים. מקרים כאלה לדוגמה יהיו אם החייב הינו בעל חברה או עצמאי שחברתו נסגרה, או אם הוא מובטל, או אם הכנסתו מלכתחילה נמוכה מאד.

ניתן לבקש צו הפטר רק על חובות שנצברו בתום לב

בית המשפט לא יאפשר, עד כמה שיוכל, ניצול לרעה של הליך פשיטת הרגל. מכאן, כי על בית המשפט להתרשם כי החייב נקלע למצבו בתום לב, שלא פעל באופן נצלני, חסר אחריות, או לא הגון, הן במהלך צבירת החוב והן במהלך הדיון בהליך פשיטת הרגל או הבקשה להיתן הפטר.

מתי בית המשפט אינו מאשר מתן הפטר?

כאשר בית המשפט מגיע למסקנה כי החייב עוד יכול לשלם חלק מחובותיו בתמורה לנכסים קיימים או להכנסות עתידיות, הוא נוטה שלא לאשר מתן הפטר.

כאשר בית המשפט מתרשם כי אופן ניהול הדיון בידי החייב הינו מניפולטיבי, או שאופן צבירת החוב מלכתחילה היה שלא בתום לב, הוא עשוי שלא לאשר מתן הפטר אף אם אין בנמצא דרך שבה יוכל החייב לשלם את חובו. (לחץ לקריאה נוספת: חובות שנוצרו בתום לב)

בפני בית המשפט עומדות אפשרויות רבות – בית המשפט עשוי לאשר הפטר מסוייג, לאשר הפטר רק על חלק מהחוב, להקפיא את החוב עד שיוכל החייב לשלם אותו, או שניתן לקבוע את תשלום החוב בתשלומים וכדומה. זאת, במקום מתן צו הפטר מלא לחייב.

כאשר החייב לוקה בהסבריו לבית המשפט בנוגע לאופן צבירת החוב, לדרך ניהול החשבונות, או למצבו הכלכלי כיום, או כאשר בית המשפט מתרשם, על פי מסמכים שעל החייב להציג בבית המשפט, כי התנהלותו הכלכלית של החייב במהלך תקופת צבירת החוב היתה פזרנית או חסרת אחריות, בית המשפט נוטה לראות באלה סימן לנסיון לנצל את הליך פשיטת הרגל, ועל כן לא לאשר מתן צו הפטר לחייב.

גם חייב שכבר הוכרז בעבר כפושט רגל נוטה להצטייר בבית המשפט כחייב שאינו אחראי, ועל כן הנטייה הינה שלא לאשר מתן הפטר למי שכבר פשט רגל בעבר.

היוועצות בעורך דין בטרם הגשת בקשה לצו הפטר

בהליך פשיטת רגל, חשיבות רבה ישנה לניהול נכון של התיק על ידי החייב, הצגת המסמכים המלאים בשקיפות מלאה ובאופן אמין, ושיטוח הטיעונים לקבלת צו הפטר באופן מקובל.

אנו מציעים היוועצות עם עורך דין כבר בשלב הגשת המסמכים הראשונים ללשכת ההוצאה לפועל, על מנת להגיש מראש את כל המסמכים הנדרשים, ולשדר לבית המשפט, במלל ובמעשים, כי החייב אינו מנסה לנהוג באופן פחות מאחראי. הגשה נכונה של מסמכים והצגה נכונה ומחושבת של התיק עשויות לסייע בידו של החייב להשיג צו הפטר.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  יעוץ משפטי

מי אינו זכאי להגיש בקשה לצו הפטר בהליך פשיטת רגל? על פי אילו שיקולים מחליט בית המשפט אם החייב מסוגל לשלם את חובו? למידע וסיוע משפטי מיידי, לחץ כאן...