מאמר מקצועי העוסק בדחיית תביעת חוב של בעלים בשל מימון דק. משרד עורכי דין דורה כהן ויצמן הינו משרד מוביל התחום הוצאה לפועל, פשיטת רגל וחובות.
דחיית תביעת חוב של בעלים בשל מימון דק
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

דחיית תביעת חוב של בעלים בשל מימון דק

Hebrew

מתי ובאילו תנאים, מצדיק מימון דק את דחיית חובם של בעלי מניות בחברה, התובעים את החברה כנושים, במסגרת הליכי הפירוק של החברה?

מפרק חברת אפרוחי הצפון בע"מ דחה תביעות חוב שהגישו בעלי מניות בחברה בפירוק בשל מימון דק והן בשל התנהלות פסולה. בית המשפט העליון (ע"א 4263/04 קיבוץ משמר העמק נ\' עו"ד טומי מנור, מפרק אפרוחי הצפון בע"מ), קיבל את הערעורים ביחס לשתיים מתביעות החוב, ופסק כי מימון דק כשלעצמו יכול להצדיק הרמת מסך או השעיית זכות פרעון של בעלי מניות, גם אם לא מצטרפים אליו נתונים המצביעים על התנהגות חסרת תום לב של החברה. דרישת היסוד השלילי הנוסף אינה מתחייבת, ובנסיבות מתאימות ניתן להסתפק בקיומו של מימון דק, התורם לאי-יכולתה של החברה לפרוע את חובותיה, כדי להצדיק על בסיס זה בלבד שימוש באמצעי השעיית פרעון חוב הבעלים כלפי החברה.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  יעוץ משפטי 

מתן הלוואת בעלים ע"י בעל מניות במצב של מימון דק בתאגיד לנוכח קשייו לעמוד בפרעון התחייבויותיו עשויה להצדיק, בנסיבות מסוימות, השעיית פרעון חובו עד לאחר פרעון כלל חובות הנושים החיצוניים.

לבימ"ש, שיקול דעת רחב מתי ובאלו נסיבות יהיה "צודק ונכון" לעשות שימוש באמצעי של הרמת המסך או השעיית פרעון הלוואות בעלים במצבים של מימון דק בחברה, ובכך נכלל גם מימד כללי של צדק והגינות. שיקולים דומים יש לשקול גם לפי נוסחו החדש של החוק במצבים שיתהוו בעתיד.

בעניין הנדון בבית המשפט נתקיימו התנאים המצדיקים השעיית פרעון הלוואות הבעלים עד לאחר פרעון חובות החברה לנושים החיצוניים. ניתן היה לבסס מסקנה זו על הנתונים לפיהם לא היתה במבנה ההון העצמי של החברה כרית בטחון כלשהי להבטחת פרעון חובות החברה לנושים, וכי הרווחים שנצמחו לחברה בשנה הראשונה הועברו בחלקם לבעלי המניות במזומן, ובחלקם יוחסו להם כהלוואות בעלים. בנסיבות ניהול כאלה, יש להתייחס להלוואות הבעלים כהשקעה הונית, ולהשעות את פרעון הלוואות אלה לבעלי המניות עד לאחר פרעון מכלול החובות לנושים החיצוניים. בהתנהלות החברה נפלו עוד פגמים מובנים רבים שנכרכו בניגוד עניינים עסקי ואישי. המחזקים את המסקנה לפיה ניהול החברה במימון דק היווה ניהול עסקי לא ראוי. במציאות זו יש הצדקה לתת הגנה לנושים החיצוניים בדרך של גריעה ממעמדם של בעלי המניות כנושי החברה לענין פרעון הלוואות הבעלים המיוחסות להם.