באילו תנאים על החייב לעמוד אם ברצונו לקבל צו איחוד תיקים ומתי עדיף לפנות להליכי פשיטת רגל? למידע וסיוע משפטי לחץ כאן...
דרישות מחייב בהליך איחוד תיקים - חייגו: 03-5759008
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

תנאים בהם על החייב לעמוד בהליך איחוד תיקים

Hebrew

מהו איחוד תיקים?

אדם אשר צבר חובות רבים ונפתחו נגדו תיקים בלשכת ההוצאה לפועל, נאלץ לשלם סכום חודשי עבור כל תיק – עד לפירעון חובותיו. בחלק מהמקים, כאשר הסכום מצטבר לתשלומים שהחייב אינו יכול לשאת בהם – יבקש צו איחוד תיקים ועל מנת לקבלו יאלץ לעמוד בתנאים שונים.

איחוד תיקים מאפשר לחייב לשלם לכל נושיו את החובות בתשלומים הנקבעים בהתאם ליכולתו. הבקשה נעשית בלשכה להוצאה לפועל בה מתנהלות רוב התביעות שכנגדו. חייב יכול להגיש בקשה אחת בלבד לאיחוד תיקים וכל בקשה נוספת צריכה להישקל כחריגה. בשונה מהליכי פשיטת רגל, התהליך אינו עוצר הליכים משפטיים אחרים המתנהלים כנגד החייב, כמו כן - אי עמידה בהתחייבויות יכולה להביא לידי עיקול נכסים וכספים של החייב על ידי ההוצאה לפועל.

דרישות עיקריות מחייב בהליך איחוד תיקים:

התנאים לשם הגשת הבקשה הם קשים ולא כל חייב מסוגל לעמוד בהם מפני שלעיתים הדרישה היא לתשלום גבוה מאוד במשך חודש בחודשו עד קבלת החלטה בהוצאה לפועל.

התנאים הבסיסיים ביותר הם כדלקמן: תנאי סף נוקשה מאוד הוא שעל החייב לשלם עם הגשת הבקשה כשלושה אחוזים מסך החובות שצבר מראש ולאחר מכן כל חודש את אותו הסכום עד אשר תתקבל החלטה בנוגע לעינינו. החייב צריך לצרף תצהיר משפטי בו רשומות העובדות לשם אימות.

תנאים נוספים להגשת בקשת איחוד תיקים:

ישנם תיקים שלא ניתן לבקש איחוד עבורם כמו – תיק תשלומי משכנתא, תיק תשלום מזונות, תיק פסק דין שאינו עוסק בעניין כספי או תיק שטרות שלא הוכרעה התנגדות לגביו בבית משפט. על החייב חלה "חובת גילוי" כלומר, לגלות את המידע הדרוש על כספים ונכסים אשר נמצאו בבעלותו עד חמש שנים אחורה מרגע הגשת הבקשה ופירוט כל התביעות המשפטיות של הנושים בעקבות חובות שנצברו.

ישנן סנקציות המוטלות על החייב כגון – צו עיכוב יציאה מן הארץ, מוכרז כמוגבל חמור בבנק – על פי חוק שיקים ללא כיסוי, ואסור לו להשתמש בכרטיסי אשראי או להיות בעל עניין בתאגיד. בנוסף החייב צריך לעמוד בחקירת יכולת לפירעון החובות ועל פי תנאי זה יוחלט האם לאשר את הבקשה.

פשיטת רגל או איחוד תיקים?

בעקבות התנאים הקשים החלים על חייב בעת איחוד תיקים לעיתים ישנה התלבטות באיזה הליך עדיף לנקוט, איחוד תיקים או פשיטת רגל. איחוד תיקים הינו איחוד כל תיקי הוצאה לפועל הקיימים כנגד החייב, כל הנושים מתאגדים לכדי פעולה אחת כנגד החייב. הכרזת פשיטת רגל הינה הצהרה על מצב של אי יכולת של החייב לשלם את חובותיו או בשם מקצועי – "יכולת מוגבלת".

כאשר החייב בא לבחור באילו מן ההליכים לבחור עליו לקחת בחשבון את ההשלכות. הליך פשיטת הרגל הינו יקר: ראשית  צריך לשלם אגרה במזומן בסך כמה אלפי שקלים, כמו כן שכר הטרחה של עורכי דין בהליך זה גבוה והוא נחשב ארוך מייגע ופולשני לכן צריך לשקול היטב באיזה הליך לבחור.

במקרים אלו קיים צורך להיעזר בשירותיהם של עורכי דין בעלי ידע וניסיון בתחום, רק אלו יוכלו לספק לכם יעוץ וליווי מקצועי ויסייעו לכם למצוא את הדרך הטובה ביותר עבורכם – איחוד תיקים או פשיטת רגל.

לקבלת יעוץ משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  סיוע משפטי

באילו דרישות על החייב לעמוד בכדי להגיש בקשה לאיחוד תיקים? למידע וסיוע משפטי של עורכי דין בעלי ניסיון וידע עשיר בתחום זה, לחץ כאן...