הגבלות החלות על פושט רגל - הסברים ומדריך באתר פשיטת רגל נט
הגבלות החלות על פושט רגל - פשיטת רגל נט
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

הגבלות החלות על פושט רגל

Hebrew

במסגרת הליכי פשיטת רגל מוטלות על החייב הגבלות שונות, אשר חלות באופן אוטומטי עם ההכרזה עליו כפושט רגל.

סעיף 18ב לפקודת פשיטת הרגל (להלן: "הפקודה") קובע, כי לבקשת כונס הנכסים הרשמי ובהתאם להנחיית בית המשפט, יחולו ההגבלות גם על חייב, שהוצא נגדו צו כינוס נכסים וטרם הוכרז כפושט רגל.

השלכתן של ההגבלות הינה פגיעה בחירות ובחופש התנועה של החייב. לפיכך, מוקנית לבית המשפט סמכות לבטלן או לצמצם את היקפן, בהתאם לשיקול דעתו. 

זקוקים לסיוע של עורך דין בנושא פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008

סוגי הגבלות החלות על חייבים בהליכי פשיטת רגל

כניסה לסטאטוס של לקוח מוגבל בביצוע פעולות בנקאיות - בהתאם לסעיף 42א (א) לפקודה, חייב שהוכרז כפושט רגל ייחשב לקוח מוגבל מיוחד על פי חוק שיקים ללא כיסוי. המשמעות הינה, כי תישלל ממנו האפשרות לפתוח חשבון בנק ולעשות שימוש בשיקים.

הגבלת השימוש בכרטיסי חיוב - סעיף 42א(ב)(1) לפקודה מטיל על החייב איסור עשיית שימוש בכרטיסי אשראי ללא קבלת אישור מקדים מאת הנאמן. האיסור חל הן על עשיית שימוש עצמאי והן באמצעות אדם אחר מטעמו של החייב.

איסור ייסוד תאגיד חברות או עניין בו - בהתאם לסעיף 42א(ג) לפקודה חל על חייב, שהוכרז כפושט רגל, איסור לייסד תאגיד או להיות נושא משרה או בעל עניין בו, באופן ישיר או עקיף, למעט בנסיבות, בהן קיבל אישור מראש לכך מבית המשפט או הנאמן.

עיכוב יציאה מהארץ - בהתאם לסעיף 57א לפקודה, ממועד הוצאת צו כינוס נגד החייב מוקנית לבית המשפט סמכות להורות על עיכוב יציאתו מהארץ. תוקף צו העיכוב הינו עד לסיום הליכי פשיטת הרגל אלא אם הורה בית המשפט אחרת וביטל את הצו לפני כן.

הכרזה על החייב כפושט רגל כרוכה אמנם בהגבלת חופש התנועה שלו, אך לא באופן מוחלט. במידה ופושט רגל מעוניין לצאת לחו"ל לתקופה קצובה, עליו להגיש בקשה מנומקת בעניין ולהעבירה לתגובת כונס הנכסים הרשמי.

במקביל, עליו להשיג את הסכמת הנאמן וחתימת ערבים כבטוחה, כתנאי מקדים לאישור הבקשה על ידי בית המשפט.

ביטול הגבלות החלות על החייב בהליכי פשיטת רגל

סעיף 42א(ה) לפקודה מונה את נסיבות ביטולן של ההגבלות, החלות על החייב בהליכי פשיטת רגל:

  • עם מתן צו הפטר, המוחק את חובות העבר של החייב ומאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו
  • ביטול הכרזת בית המשפט על פשיטת הרגל - עקב ניצול לרעה של ההליך על ידי החייב, לבקשת נושה או בהיעדר תועלת לנושים
  • ביטול צו כינוס הנכסים שהוצא נגד החייב
  • החלטה של הערכאה המשפטית על ביטול ההגבלות מטעמים מיוחדים שיירשמו
  • גיבוש פשרה או הסדר בין החייב לבין הנושים, המקבלים גושפנקא מטעם בית המשפט

סיוע של עורך דין בהליכי פשיטת רגל

עורך דין מומחה בדיני פשיטת רגל יסייע לחייב בהתנהלות מול הערכאות בהליכי פשיטת רגל, לרבות הגשת בקשות לצמצום היקף ההגבלות, החלות על החייב, כפועל יוצא מניהול ההליך נגדו.

פסקי דין בעניין ההגבלות החלות על חייב בהליכי פשיטת רגל

בהליך בש"א 011191/08 (מחוזי ת"א) גדעון מורן נ' בנק הפועלים בע"מ, נידונה בקשה להורות על עיכוב ביצוע החלטת בית המשפט, אשר דחתה את התנגדות המבקש להתראת פשיטת רגל, שהוציא נגדו הבנק.

בין הטיעונים , שהעלה המבקש, היתה גם הטענה לפיה הוא עובד לפרנסתו בחו"ל, במטרה לשקם את חייו וחיי משפחתו, כאשר הליך פשיטת רגל יוביל לעיכוב יציאתו מהארץ ובעקבות כך לפיטוריו ואובדן מקום עבודתו. בהחלטתו לא ראה בית המשפט מקום להיענות לבקשת המבקש לעיכוב ביצוע ההליך, באשר לא הצליח להטות את מאזן הנוחות לטובתו.

עוד נפסק, כי עניין עיכוב היציאה מהארץ אינו רלוונטי להחלטה עליה הוגש הערעור וכי מקומו של הדיון בסוגיה זו הינו במסגרת מתן צו הכינוס והכרזה על המבקש כפושט רגל.

זקוקים לסיוע של עורך דין בנושא פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008