פשיטת רגל נט - סקירה משפטית בנושא הגנה על ערב לחוב בהליכי הוצאה לפועל...
הגנה על ערב לחוב בהליכי הוצאה לפועל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

הגנה על ערב לחוב בהליכי הוצאה לפועל

Hebrew

ערבות guarantee דינה הבטחתו של אחד לסלק את חובו של האחר, במידה והלה לא יוכל לעמוד בו. האדם שמעניק את הערבות מכונה ערב.

חוק הערבות תשכ"ז-1967 מסדיר את דיני הערבות בישראל. החיוב בערבות מתייחס בדרך כלל לחוב כספי של החייב.  חוק הערבות עבר רפורמה מקיפה בשנות ה-90 לאחר שהונהגה פרקטיקה לפיה הנושים היו מנהלים הליכים נגד הערב עוד בטרם פנו לחייב העיקרי, זאת בשעה שלערב לא עמדו על אמצעים לפעול נגד החייב.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו 03-5759008

מהן ההגנות הקיימות לערבים במסגרת הליכי הוצאה לפועל?

התיקון לחוק הערבות יצר הבחנה בין שלושה סוגי ערבים: ערב מוגן, ערב יחיד וערב רגיל. ערב מוגן הוא ערב יחיד שעיסוקו במתן אשראי וערבותו נמוכה מ-600,000 שקלים במקרה של משכנתא או 50,000 שקלים בחוב כספי אחר.

ערב יחיד הוא מי שלא בן זוג, או שותף של החייב או בעל עניין בחברה חייבת. ערב רגיל הוא מי שלא עונה להגדרות של אף אחת מהקטגוריות.

סוג הערבות מכתיב גם את אופי ההגנות בהליכי ההוצאה לפועל. המחוקק רואה בחומרה את מי שערב לחובו של אחר מבלי שהשקיע בכך מחשבה ולכן אינו מקנה הגנה לערב רגיל. לעומת זאת, חוק הערבות קובע שורה של הגנות לערב יחיד ומוגן. באופן זה אוסר סעיף 27 לחוק הערבות לפנות לערב בטרם מוצו ההליכים נגד החייב העיקרי.\"הגנה

קיראו: הבנק הגיש נגדך בקשה לפשיטת רגל?

האם ניתן להתנות על הגנות אלו?

ביטול ערבות רגילה הוא מסובך אך אינו בהכרח בלתי אפשרי. בית המשפט יבטלה במקרים חריגים לאור החזקה שאם האדם ידע על מה הוא חתם הוא נטל על עצמו את הסיכון.

יחד עם זאת, חוזר של בנק ישראל קובע לבנק חובת גילוי של מידע מהותי אודות החייב שאי עמידה בה עלולה לגרור את הביטול.

לצורך הבנה מעמיקה של נושא זה חשוב ומומלץ להתייעץ עם עורך דין מיומן ומנוסה בתחום.

הגנה על ערב לחוב בהליך הוצאה לפועל - פסקי דין

בר"ע (ב"ש) 0583/03 בנק המזרחי נ\' פיכמן - פסק הדין ניתן טרם הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל ועל כן ההתייחסות היא לראש ההוצאה לפועל שעמד דאז בראש המערכת ולא לרשם.

ראש ההוצאה לפועל התבקשה על ידי הזוכה לחייב את המשיב שהיה ערב לחוב של החייב, אומנם הלה דחתה את הבקשה מן הטעם שלדידה בטרם אישור הבקשה על הזוכה לקיים משא ומתן עם הערב.

בית המשפט קבע כי ראש לשכת ההוצאה לפועל שגתה בהחלטתה משום שסעיף 27 לחוק הערבות הדן במיצוי הליכים דורש שלפני שינקטו צעדים נגד הערב יתקבל פסק דין נגד החייב העיקרי ואישור של ראש ההוצאה לפועל על הליכים נגד החייב ואין לה את הסמכות להתנות את הצעדים נגד הערב במשא ומתן.

יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה כבר אמרנו?

חתימה על ערבות היא סוגיה משפטית לכל דבר ועניין. פנייה לעורך דין המתמחה בהליכי הוצאה לפועל תוכל לאפשר לכם לבחון את החלופות לחתימה על ערבות לחייב ולסייע בגיבוש האסטרטגיה המתאימה במקרים השונים.

ליחצו לקבלת: יעוץ משפטי

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו
03-5759008

כיצד יכול ערב לחוב להגן על עצמו מפני הליכי הוצאה לפועל? מה קובע חוק הערבות ואילו הגנות ניתן לקבל בפנייה לבית המשפט?