הצעת חוק להגנה על כספי משקיעים באגרות חוב מפני אפשרות של חדלות פרעון והפסדים כספיים ניכרים...
הצעת חוק להגנה על כספי משקיעים באגרות חוב
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

הצעת חוק להגנה על כספי משקיעים באגרות חוב

Hebrew

איגרת חוב היא תעודה המעידה על התחייבות לתשלום חוב. איגרת זו היא סוג של נייר ערך. איגרות חוב הן מכשיר פיננסי שבו משתמשים גופים שונים, מדינות וחברות כדי ללוות כסף מהציבור. בהקשר זה חשוב לציין כי יש מספר סוגים של אגרות חוב ובהן אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב קונצרניות.

אגרות חוב קונצרניות הן אגרות חוב המונפקות על ידי חברה לפי תשקיף אגרות חוב. איגרות חוב אלו נחשבות להשקעה בטוחה יותר באופן יחסי לעומת מניות אך עדיין הן אינן בטוחות כמו אגרות החוב הממשלתיות.

אגרות חוב חדלות פירעון וציבור המשקיעים

החוק הישראלי אינו מכיר כאמור באפשרות של פשיטת רגל של חברה בע"מ, כך חברה שנמצאת במצב של חדלות פירעון נכנסת לתהליך של פירוק.

בפירוק חברה ישנו סדר עדיפות לנושים שלפיו מתחלק החוב. במצב הנוכחי סדר העדיפות הוא: נושים הצעת חוק להגנה על כספי משקיעים באגרות חובמובטחים, עובדי החברה, נושים שאינם מובטחים ומחזיקי
אגרות החוב.

כאן המקום לציין שאחת הסיבות שהשקעה באגרות חוב נחשבת לבטוחה יותר מאשר השקעה במניות היא שאם החברה עומדת בפני פירוק האחרונים בתור הם מחזיקי המניות ולכן הסיכוי שלהם לקבל החזר בעד ההשקעה נמוך יותר.

במצב השורר היום בשוק בעלי השליטה מנצלים את כוחם כדי לכוון את פעילות החברה הנמצאת בקשיים כך שהפעילות תתאים לאינטרסים האישיים שלהם על חשבון שאר הציבור.

קיראו בהרחבה על: נושים

הצעת חוק חדשה להגנה על משקיעים באג"ח

הכנסת העבירה בקריאה טרומית הצעת חוק להגנה על כספי משקיעים באגרות חוב במקרים בהם החברות הציבוריות נמצאות על סף פירוק או פשיטת רגל בשל קשיי פירעון.

הצעת החוק התקדימית מעניקה למשקיעים באגרות החוב זכות קדימה בפירעון ההתחייבויות של החברה המנפיקה גם במידה ובעלי השליטה מחזיקים באותם אגרות החוב כמו הציבור.

לפי הצעת החוק החדשה הטיפול בחובות של בעלי השליטה יעשה רק לאחר שיובטחו התשלומים שמגיעים לבעלי אגרות החוב מהציבור.

חשוב לומר שהצעת החוק מתייחסת לאגרות החוב של החברות, קרי אגרות חוב קונצרניות ולא אגרות חוב ממשלתיות. הצעת החוק מיועדת כדי לתקן את העוול שיוצר היום חוק ניירות ערך התשכ"ו-1965 (להלן: החוק).

במצב של היום נוצרים מצבים בהם בעלי השליטה מודיעים לבעלי אגרות החוב כי החברה מתקשה לפרוע את החובות שלה. הקושי בהחזר מוביל לירידה חדה בשווי של אגרות החוב וכתוצאה מכך בעלי אגרות החוב מתקשים להבטיח את השקעתם.

במקביל ישנו פער ביחסי הכוחות בין המשקיעים ובעלי השליטה. כתוצאה מכך נוצר מצב שבו על אף שציבור המשקיעים הוא זה שמימן חלק ניכר מפעולות החברה, במידה והחברה אינה מצליחה לעמוד בחובותיה הציבור יוצא כאשר שכרו בהפסדו משום שהוא מתקשה בגביית חובותיו.

כל זאת, בשעה שלבעל השליטה שאשם במצב החברה בחלק ניכר מהפעמים יש זכויות שוות לאלו של הציבור.

יוזם החוק מציין שהתיקון האמור לחוק ניירות ערך חיוני על מנת להגן על המשקיעים וזאת משום שההגנה על הציבור שקיימת בחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: החוק) היא מעטה.