כיצד מגישים ערעור בהליכי פשיטת רגל? בואו ללמוד על הדרך החוקית להגשת ערעור לבית המשפט...
הגשת ערעור בהליך פשיטת רגל באמצעות עורך דין
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

רוצה להגיש ערעור בהליך פשיטת רגל?

Hebrew

הליך פשיטת רגל נפתח כאשר חייב או נושה פונים לבית המשפט בבקשה להכריז על החייב כפושט רגל היות והלה אינו מסוגל לעמוד בהחזר כלל חובותיו.

אם מקבל בית המשפט את הבקשה ומכריז על החייב כפושט רגל ממונה כונס נכסים ובהמשך נאמן אשר פועלים לעשות שימוש בנכסים שונים של החייב על מנת לחלק בין הנושים, באופן הוגן - על פי חלקם היחסי בסכום כלל החובות ובהתאם לקדימויות שקובע החוק לנושים מסויימים (כגון מוסדות מדינה) את התמורה שניתן להשיג עבור נכסים אלה.

מטבע הדברים, במהלך הליך פשיטת רגל, לאחר שבית המשפט הכיר בעובדה כי החייב לא יוכל לעמוד בהחזר של כלל חובותיו, מתקבלות החלטות שונות המשפיעות על מצבם של החייב, נושים שונים ולעיתים גם עבור צד שלישי.

כאשר סבורים מי מהצדדים הנ"ל כי נפגעו באופן בלתי הוגן מהחלטה שכזו רשאים הם להגיש ערעור. ערעור שכזה נקרא "ערעור בהליך פשיטת רגל". במאמר זה נסקור מי רשאי להגיש ערעור שכזה, מי רשאי להגיש ערעור שכזה, באילו נסיבות, כיצד מבוצעת הגשת ערעור בהליך פשיטת רגל ועוד.

מי הם הרשאים להגיש ערעור בהליך פשיטת רגל?

למעשה כל אדם הסבור כי נפגע או יפגע באופן בלתי הוגן מהחלטה שבוצעה או התקבלה על ידי הכונס בהליך פשיטת רגל רשאי לפנות לבית המשפט שם מתנהל התיק בבקשה לערער על החלטה / פעולה זו.

מכיוון שהכונס הוא המפקח על פעולתו של הנאמן טמונות גם החלטות ופעולות של הנאמן במסגרת כאלה שניתן לערער עליהן באותו אופן הנ"ל.

החלטות ופעולות המבוצעות במסגרת הליך פשיטת רגל עשויות להיות הרות גורל ממש. הן בוודאי משפיעות באופן ישיר על החייב, איכות חייו, יכולתו לסיים במהרה את הפרק הבלתי מוצלח כלכלית בחייו ולפנות לבנותם מחדש.

כמו כן ישפיעו החלטות / פעולות שכאלה על הנושים, איזה חלק מסך הסכום לו הם זכאים יקבלו לידיהם בסופו של דבר, מתי צפוי תשלום זה להתבצע.

בנוסף תיתכן השפעה על גורמים אשר אינם צד להליך,גורמים שכאלה מכונים בעגה המשפטית צד ג'. 

למשל ניתן להבין בנקל כיצד החלטות / פעולות בהליך פשיטת רגל ישפיעו גם בן / בת הזוג של החייב שעשויים למצוא כי זכויותיהם בנכסים משותפים לשניהם נפגעת שלא כדין (לא בהתאם למידת האחריות של בני זוג לחובות בן/בת זוגם).

כיצד יש להגיש ערעור בהליך פשיטת רגל

כדי לערער על החלטה/פעולה של כונס בהליך פשיטת רגל יש לפנות אל בית המשפט המחוזי שם מתנהל התיק. ברוב המקרים, אלה אם זכות הערעור טמונה בסוג ההחלטה/פעולה, יש להגיש תחילה בקשה לערור ורק אם זו תתקבל יקבע מועד לדיון בו ישמע הערעור.

יש להגיש את הבקשה לערעור, או הערעור בהליך פשיטת רגל הישיר עצמו (בהתאם לנסיבות), בתוך 15 יום מרגע שנודע דבר ההחלטה שנתקבלה או הפעולה שבוצעה.

בית המשפט יקבע אם לקבל את הערעור ואם נתקבל הערעור באיזה אופן להנחות את הכונס כדי לתקן את החלטתו / פעולתו.

מתוקף תפקידו כשליח בית המשפט מחוייב הכונס לפעול עלפי הנחיות בית המשפט עליהן הורה כתוצאה מהערעור בהליך פשיטת רגל.

הנסיבות הברורות ביותר בהן קמה לחייב, נושה או צד ג' הזכות לערער על החלטה / פעולה של הכונס היא כאשר זו מבוצעת שלא בהתאם לפסק הדין שניתן בהליך.

לרוב ניצול היכולת להגיש ערעור בהליך פשיטת רגל יתאפשר רק בתוך קבלת יעוץ מקצועי של עורך דין המצוי בתחום.

במקרים רבים רק עורך דין שכזה ידע לזהות מצב המאפשר ערעור שסיכוייו להתקבל גבוהים וכך לשפר את מצב מרשו, בין אם מדובר בחיי, בנושה או בצד ג' להליך פשיטת רגל. ללא ליווי של עורך דין ישלים לעיתים הצד שנפגע עם רוע הגזירה שלא לצורך.

לקבלת סיוע משפטי בהליכי פשיטות רגל ליחצו: יעוץ משפטי

מהו ההליך וכיצד ניתן להגיש ערעור בעת הליכי פשיטת רגל?