איחור בהגשת הוכחת חוב במסגרת הליך פשיטת רגל - מה זה אומר?
איחור בהגשת הוכחת חוב במסגרת הליך פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

איחור בהגשת הוכחת חוב בהליך פש"ר

Hebrew

בסעיף 71 (ב) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), 1980, נקבע כי כל נושה רשאי להגיש תביעה של חוב כנגד החייב. הוכחת חוב היא, למעשה, מסמך בו מצוין סכום החוב של החייב כלפי הנושה וגם פירוט מקורו של החוב.
איחור בהגשת הוכחת חוב במסגרת הליך פשיטת רגל
את תביעת החוב צריך הנושה להגיש, במהלך שישה חודשים מיום הוצאת צו כינוס נכסים נגד החייב, לכונס הנכסים הרשמי או לנאמן בצרוף כל האסמכתאות הנדרשות.

הגשת הוכחות החוב היא, כאמור, מוגבלת בזמן, כאשר ישנם לא מעט נושים שאינם מגישים אותה בפרק הזמן שהוקצב להם. בשל נטייה זו, התירו בחוק לכונס הרשמי או לנאמן להאריך את תקופת הגשת התביעה במקרים בהם שוכנעו כי לנושה הייתה סיבה מוצדקת שבשלה הוא התעכב.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בענייני פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008

הגשת הוכחת חוב באיחור

בלשון החוק ובפסיקה נקבע, כי ניתן להגיש תביעת חוב באיחור רק כאשר כונס הנכסים או הנאמן מצאו שקיימים היו "טעמים מיוחדים" לאיחור.

במקרים אלה, שלא כמו במקרים של קביעות של שופט, כדוגמת קביעת מועד הגשת תצהירים, יש צורך תמיד ב"טעם מיוחד" שיתיר את הארכת המועד או דחייתו בהתאם לבקשת המעורבים. בנוסף לכך, לפי הפסיקה חל "הטעם המיוחד" על מספר מצומצם של מקרים.

לדוגמה, מקרה של רשלנות בהגשת הבקשה בשל שכחה של הנושה או של בא כוחו, איננו נחשב ל"טעם מיוחד" בפסיקה.

איחור בהגשת הוכחת חוב בשל חוסר ידיעה

פעמים רבות הליך פשיטת רגל נעשה ביוזמת החייב. במקרים אלה קורה לעיתים שהנושה איננו יודע כלל על הגשת הבקשה לפשיטת רגל, ובשל כך, גם איננו יודע כי עליו להגיש לכונס הנכסים או לנאמן בקשת הוכחת חוב.

בהתאם לחוק, מפורסמות הגשות הבקשה לכינוס נכסים והליכי פשיטת רגל בשני עיתונים יומיים וב"רשומות", שהוא העיתון הרשמי של מדינת ישראל.

פרסום הבקשות לצו הכינוס נתפש בחוק כחזקת ידיעה גם אם הנושה איננו יודע על כך דבר. בהתאם לכך, צריך הנושה להגיש הוכחת חוב במשך התקופה של ששת החודשים ממועד פרסום הצו.

בפסיקה חלוקות הדעות לגבי איחור בהגשת בקשת החוב במקרים אלה, כאשר לרוב, לאחר שבקשתם של הנושים נדחית על ידי כונס הנכסים או הנאמן, הם פונים לבית המשפט.

דחיית הוכחת חוב – מתי אפשר?

ישנם מספר כללים לפיהם פוסק בית המשפט האם לקבל את בקשתו של נושה לדחיית מועד בקשת הוכחת החוב:

  • מבקש הארכת המועד צריך להוכיח כי קיים היה "טעם מיוחד" לאי הגשת הבקשה במועד, וכי אותו טעם אכן מנע ממנו להגיש את הוכחת החוב
  • נטל ההוכחה של שני מרכיבים אלה מוטל על כתפי הנושה המבקש את הארכת המועד
  • רשלנות או טענת "תום לב" אינן עומדות לרוב במבחן "הטעם המיוחד"
  • הטעיה שנגרמה על ידי החייב עשויה להיחשב ל"טעם מיוחד", בייחוד כאשר החייב יוצר מצג שווא לפיו הוא איננו מצוי בהליכי פשיטת רגל.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בענייני פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008