מערכת ההוצאה לפועל בישראל - מדריך לאזרח באתר פשיטת רגל נט...
מערכת ההוצאה לפועל בישראל - מדריך לאזרח
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

מערכת ההוצאה לפועל בישראל

Hebrew

מערכת ההוצאה לפועל היא מוסד ששימש לאורך השנים כזרוע המבצעת של הרשות השופטת במדינת ישראל ומכשיר חוקי לגביית חיובים.

פונקציה זו באה לידי ביטוי בין היתר בכך שעבודת המערכת נעשתה לאורך השנים על ידי מספר לשכות הוצאה לפועל שנמצאו בסמוך לבתי משפט השלום.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו 03-5759008

המקור החוקי

מערכת ההוצאה לפועל פועלת על סמך חוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967 והתקנות שמכוחו. חוק ההוצאה לפועל עבר בשנת 2008 רפורמה מקיפה שזכתה לכינוי תיקון 29 ונכנסה לתוקפה החל מה-1 לינואר 2009. מטרת התיקון הייתה בין היתר לייעל את עבודת המערכת ולהגביר את אמון הציבור בה, בין היתר על ידי הפרדתה מהרשות השופטת במספר מישורים.מערכת ההוצאה לפועל

באופן זה הוקמה רשות אכיפה וגבייה חדשה שמאגדת את המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ואת מערכת ההוצאה לפועל.

בדומה, על לשכות ההוצאה לפועל ממונה כעת משרד המשפטים ולא נשיא בתי משפט השלום כפי שהיה בעבר.

שינויים נוספים מתייחסים למבנה הארגוני והגדרות בעלי התפקידים המכהנים בלשכות, הקמת מסלולי גבייה חדשים והפרדה פיזית בין מבני בתי המשפט וההוצאה לפועל.

מטרת המערכת

חוק ההוצאה לפועל מבוסס על שתי תכליות עיקריות המגשימות ערכי יסוד של משטר דמוקרטי. ראשית, מנגנון זה נועד לספק לזוכים אמצעים מהירים ויעילים למימוש זכויותיהם וכך להביא לידי ביטוי את העיקרון הבסיסי של שלטון החוק.

במקביל, קיימות בחוק גם הגנות על החייבים שמטרתן לאפשר את ביצוע החיוב באופן שישמור על זכותו של האדם לכבוד ולתנאי קיום מינימאליים.

מה ניתן לביצוע בהוצאה לפועל?

החוק קובע שלושה סוגים עיקריים של עניינים הניתנים לביצוע בהוצאה לפועל: החלטות ופסקי דין של בתי דין או בתי משפט אזרחיים, חיובים כספיים והחלטות אזרחיות במסגרת הליכים לא אזרחיים.

סעיף 1 לחוק מאפשר לבצע בהוצאה לפועל  פסקי דין של בית הדין לעבודה ובתי דין דתיים והחלטות של המפקח על רישום המקרקעין העוסקות ביישוב סכסוכים של דיירי בתים משותפים.

סעיף 81 (ב) לחוק העונשין תשל"ז-1977 קובע שהחלטות לתשלום הוצאות במקרה של תלונת שווא יבוצעו גם הן על ידי ההוצאה לפועל. מלבד זאת, גם חיובים מכוח שיקים, שטרות משכנתא, משכון ומסמכים אחרים יבוצעו במסגרת זו.

הליכי הגבייה והאכיפה השונים שמציעה המערכת יבוצעו ביוזמתו ולפי בקשתו של הזוכה.

מי הם בעלי התפקידים בהוצאה לפועל?

התיקון לחוק ההוצאה לפועל שינה את הגדרת בעלי התפקידים במערכת מהמסד ועד הטפחות. טרם הרפורמה, כיהנו בכל לשכה ראש הוצאה לפועל, שהיה רשם או שופט בית משפט שלום ומוציא לפועל, שהיה פקיד מנהלי שתפקידו לבצע את הצווים וההחלטות של ראש ההוצאה.

במסגרת התיקון בוטלו סמכויות רשמי ושופטי בית משפט השלום לעסוק בענייני הוצאה לפועל ומונו בראשות כל לשכה, מספר רשמי הוצאה לפועל. במקביל, תוארו של הפקיד המנהלי שונה למנהל לשכת ההוצאה לפועל.

תפקידם של הרשמים כולל ארבע סמכויות שיפוטיות ומספר סמכויות מנהליות. סמכויותיהם השיפוטיות כוללות הכרעה בטענת פרעתי, חיוב כונס נכסים לפיצוי בגין נזק שגרם וחיובם של נאמן או צד שלישי בתשלום חוב פסוק.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו 03-5759008