מידע על כל שלביו של הליך פשיטת רגל, האפשרויות השונות וסדרי הדין - למידע לחץ כאן...
פשיטת רגל - מדריך הליכים לפושט רגל בטלפון: 03-5759008
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

הסבר מקיף על הליכי פשיטת רגל

Hebrew

הליך פשיטת רגל - המדריך לחייב

הליך פשיטת רגל הנו הליך המתבצע במקרים בהם חייב אינו יכול לפרוע את חובותיו ואינו מסוגל להגיע להסדר תשלומים כזה או אחר עם נושיו. ההליך מתבצע במשרד כונס הנכסים הרשמי ולצורך העניין מתמנה האפוטרופוס הכללי ככונס נכסים רשמי, עד למינוי מפרק לנכסי החייב על ידי בית המשפט.

במסגרת הליך פשיטת רגל כל נכסי החייב מופרטים לטובת החזר חובותיו לנושיו, כאשר המטרה העיקרית היא מכירת נכסיו והחזרת הכספים אשר נגבו עבור נכסי החייב לנושים בהתאם לגודל החוב של כל נושה. עבור החייב, מטרת ההליך היא הגעה להסדר ובחלק מהמקרים אף הפטר כאשר הוא עומד בתנאים לפטירת החוב והקפאת ההליכים שנפתחו כנגדו כדוגמת עיקולים וצווי מאסר בלשכת ההוצאה לפועל.

פתיחת תיק פשיטת רגל

הגשת הבקשה לפתיחת תיק פשיטת רגל הנה הליך מורכב אשר מומלץ כי ילווה על ידי עורך דין המתמחה בתחום. הבקשה מתבצעת באמצעות טופס בקשת חייב למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל. לצד הטופס, על החייב לפרט אודות כל הנכסים שברשותו ולחתום על מסמך וויתור סודיות.

לקבלת יעוץ משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  סיוע משפטי

את הטפסים יש להגיש בארבעה עותקים, כאשר הם חתומים על ידי עורך דין. בנוסף לטפסים אלו, יהיה על החייב להגיש תצהיר בו הוא מפרט את הסיבות אשר הובילו למצבו הכלכלי, כאשר התצהיר גם הוא יהיה חתום על ידי עורך דין כמאשר חתימתו של החייב.

את הטפסים על עותקיהם יש להגיש במשרד הכונס הרשמי הקרוב לאזור מגוריו של החייב, ולשלם אגרת פתיחת תיק בסכום המתעדכן מדי חצי שנה. לאחר פתיחת התיק, ייקבע עבור החייב סכום להחזר חודשי עבור חובות שצבר, כאשר עמידה בתשלום החזר חודשי זה תמנע מהנושים להפעיל הליכים נגדו. תהליך קביעת סכום ההחזר החודשי מתבצע במקום, ותוך התחשבות בטיעונים אשר יציג החייב אודות הוצאותיו החודשיות ויכולת ההשתכרות שלו.

אסיפת נושים במסגרת הליך פשיטת רגל

האסיפה הראשונה של הנושים לדיון על נכסי החייב ו או הסדרים אחרים בתיק פשיטת הרגל מתבצעת כשנה לאחר פתיחת התיק במשרד הכונס הרשמי. האסיפה מתקיימת לרוב במשרד הכונס, והנושים יוכלו להשתתף באסיפה זו במידה והגישו תביעת חוב עד עשרים וארבע שעות לפני אסיפת הנושים שנקבעה.

באסיפה מתוחקר החייב על ידי הנושים אודות יכולותיו הכלכליות, הסיבות שבגללן הגיע למצב הכלכלי ואודות נושאים רלוונטיים אחרים. בכדי לקיים אסיפת נושים יהיו חייבים להגיע לאסיפה שלשה נושים לפחות. במידה ולא יגיעו שלשה נושים, תדחה אסיפת הנושים למועד אחר.

אסיפת הנושים מתבצעת בכדי להגיע למסקנות על המשך התהליכים בתיק פשיטת הרגל של החייב. הצעדים הנשקלים הם הגעה להסדר נושים, הכרזה כפושט רגל על החייב, מינוי נאמן לתיק והחלטות נוספות הנוגעות לעניין פשיטת הרגל. במרבית במקרים, בסיום אסיפת הנושים הראשונה מוכרז החייב כפושט רגל, ותחל חקירתו, אסיפת המידע אודות יכולותיו הכלכליות, כינוס נכסים, הסדר עם נושים או הליך הפטר.

חשוב שלצידכם יעמוד עורך דין מקצועי עם ניסיון וידע רב בתחום זה. הליכי פשיטת רגל הנם הליכים מורכבים, יעוץ משפטי וליווי על ידי עורך דין יאפשרו לקדם דברים בצורה יעילה ומהירה יותר.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  יעוץ משפטי

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
תפקידו של נאמן בהליכי פשיטת רגל - בהליך פשיטת רגל, מכונסים נכסיו של אדם שהוא חדל פירעון לצורך תשלום ההתחייבויות אותן נטל כלפי נושיו. על הליך כינוס הנכסים ובירור החובות של החייב אחראי הנאמן בפשיטת הרגל. לחץ כאן למידע נוסף וסיוע משפטי...
תנאים למתן צו פשיטת רגל - צו פשיטת רגל הינו אחד השלבים המסכמים של הליך פשיטת הרגל. לקריאה על ההליך המורכב, אשר מטרתו היא לטפל במצב בו אדם אינו מסוגל לעמוד בהחזר חובות שצבר, לחץ כאן...
מהי אסיפת נושים ומהם התנאים לקיומה - אסיפת נושים מתקיימת כשנה ממועד הוצאת צו הכינוס שמוציא בית המשפט, במידה ומצא לנכון לעשות זאת. לחץ כאן לקריאה על התנאים לקיומה של אסיםת נושיםף על מטרותיה ועל אופן התנהלותה...
ראיות ועדויות בעת הליכי פשיטת רגל - פשיטת רגל נט - ראיות ועדויות בהליכי פשיטת רגל. כיצד מציגים ראיות באילו תנאים נותן החייב עדות בזמן ההליך?
החלפת נושה בהליכי פשיטת רגל - כיצד ניתן לבצע החלפת נושה בעת הליכי פשיטת רגל ובהתאם לחוקי מדינת ישראל??
כיצד לפשוט רגל בשלום - מאמר שיעזור לך לפשוט רגל ולעבור זאת בשלום, קווים וכללים שרצוי לעקוב ולעבוד לפיהם שנכנסים להליך פשיטת רגל.
הסדר נושים בפשיטת רגל - מאמר מקצועי העוסק בהסדר נושים בהליך פשיטת רגל.