קבוע בחוק כי מי שעומד בפני פשיטת רגל והעניק נכסים לכל מאן דהוא בעשר השנים שקדמו לתהליך פשיטת הרגל שלו, הענקת הנכס בטלה, הנכס או שווה ערך לו ישובו לרשות החייב ויעמדו כמקור ממון נוסף לכיסוי חובותיו. למידע נוסף לחץ כאן...
הענקת נכסים בהליך פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

מהי הענקת נכסים בהליך פשיטת רגל?

Hebrew

מה אומר החוק על הענקת נכסים לפני הליך פשיטת רגל?

קבוע בחוק כי מי שעומד בפני פשיטת רגל והעניק נכסים לכל מאן דהוא בעשר השנים שקדמו לתהליך פשיטת הרגל שלו, הענקת הנכס בטלה, הנכס או שווה ערך לו ישובו לרשות החייב ויעמדו כמקור ממון נוסף לכיסוי חובותיו של פושט הרגל מול נושיו. מובן כי מצב זה אינו נעים ובעצם גוזל מן המקבל את הנכס שקיבל – אולי בתום לב. במאמר זה נסביר מהו סעיף ביטול הענקת נכסים בעת פשיטת רגל וננסה לייעץ – כיצד מתמודדים עם הגזירה.

בסעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל, הענקת נכס ללא תמורה או בתמורה מופחתת של פושט רגל לקרוביו או לאנשים אחרים עד שנתיים לפני יום פשיטת רגל מבטלת את הענקת הנכס כלפי הזוכה, והנכס, אשר נמסר ללא תמורה נאותה, מוחזר לנכסי תיק פשיטת הרגל ולנכסים העומדים כנגד חובו של פושט הרגל. ביטול הענקה של נכס שנמסר שנתיים לפני תהליך פשיטת הרגל נקרא ביטול אוטומטי.

לסיוע משפטי מיידי, ללא כל התחייבות מצידך, לחץ כאן: יעוץ משפטי

אם ממועד מסירת הנכס עברו שנתיים אולם עדיין לא עברו 10 שנים, ההענקה עשוייה גם אז להתבטל, אם מקבל הנכס לא יצליח להוכיח כי בעת קבלתו את הנכס היה פושט הרגל לפרוע את חובותיו, וכי מסירת הנכס נעשתה על פי כל דין והזכויות על הנכס רשומות על שם מקבל הנכס ולא על שם פושט הרגל. ביטל הענקה של נכס שניתן על ידי פושט הרגל ללא תמורה ראוייה בין שנתיים לעשר שנים לפני תחילת תהליך פשיטת הרגל, נקרא ביטול מותנה.

חריגים לכללים של ביטול הענקות

הענקות נוספות שאינן בטלות במסגרת הליך פשיטת רגל הן: הענקת נכס מאת פושט הרגל לאישתו או לילדיו, או הענקה בשל נישואין ולפני הנישואין, או לצורך עריכת נישואין או תמריץ להינשא, או הענקת נכס לטובת בעל שיעבוד בתום לב.

מטרת סעיף חוק זה העוסק בביטול מסירת נכסים על ידי פושט הרגל, היא שמירה מפני הקטנת סך הרכוש העומד בפני החייב כיכולת החזר כספים לנושיו. כחלק משיקולי הדין נלקח בחשבון כי חייב שהגיע לפשיטת רגל בתוך כשנתיים סביר כי מסירת הנכס שנמסר ללא תמורה נאותה, רק שנתיים קודם לכן, לא נעשתה בתום לב.

מכיוון שהגנה על נושים במקרה פשיטת רגל הוא אינטרס ציבורי, סעיף החוק מצדיק את ביטול הענקת הנכסים על מנת לקדם אינטרס ציבורי זה.

הרעיון מאחורי ביטול המסירה הינו שאדם אשר יודע כי מצבו הכלכלי אינו יציב, עליו להתנהג בהגינות כלפי הנושים שלו, ולדאוג להשאיר בחזקתו נכסים שיעזרו לו לשלום את חובותיו כלפי נושיו, וזאת, לפני הוכחה של דאגה או מסירות לקרובים אליו, וחלוקת מתנות.

ביטול הענקה של נכס והשבה של נכס חלופי או שווה ערך

בעבר, ניתן היה לבטל הענקה של נכס בתנאי פשיטת רגל, אך ורק כאשר הנכס המוענק היה קיים פיזית או שניתן היה לממש את הנכס החליף לנכס המקורי באם הנכס המקורי נסחר והחליף בעלים. כיום, החוק מאפשר ביטול הענקה גם כאשר לא הנכס המקורי שהוענק הוא זה שמוחזר, אלא מוחזר נכס אחר בתמורה, או אפילו מוחזרת התמורה שנתקבלה בגין הנכס.

ביטול הענקת נכסים פותח פתח לסוגיות משפטיות מורכבות ומעיקות, כגון תביעה משפטית או תביעת פיצוי מאת מקבל הנכס כלפי החייב, אשר נמצא בתהליך פשיטת רגל, תהליך שאינו פשוט כשלעצמו. בעל הנכס שבעלותו הוטלה עשוי להצטרף לרשימת הנושים של פושט הרגל אף בשווי הנכס.

כדי להימנע מיצירת עוד חובות בתהליך ההתמודדות עם פשיטת רגל, מומלץ להיוועץ עם עורך דין מנוסה שיסייע להתמודד עם האפשרות של ביטול הענקת הנכסים במקרה הספציפי.

לסיוע משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן: יעוץ משפטי