הפטר בהליכי פשיטת רגל נועד לאפשר לחייבים שלרוע מזלם ובתום לב הסתבכו בחובות רבים שאינם יכולים לפרוע פטור מחובותיהם. כיצד ניתן לקבל הפטר ובאילו תנאים? למאמר המלא לחץ כאן...
פשיטת רגל - הפטר או הליך סיום פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

כיצד מבקשים הפטר בהליכי פשיטת רגל

Hebrew

מידע על הפטר חובות בפשיטת רגל

מטרתו העיקרית של חייב העומד בפני הליך פשיטת רגל הוא הפטר חובותיו. במובן הפשוט של הפטר בפשיטת רגל, למעשה נמחלים חובותיו בשל היעדר יכולת כלכלית לפרוע אותם, כך יוכל לפתוח ב"דף חדש" בחייו ולהתחיל למעשה, מאפס.

את הבקשה להפטר ניתן להגיש מיד לאחר הכרזת פשיטת רגל, אשר מתבצעת לאחר אסיפת הנושים הראשונה ובאישור בית המשפט על הכרזתו כפושט רגל. ניתן להגיש הבקשה בחלוף שישה חודשים לפחות ממתן צו הכינוס בתיק פשיטת הרגל.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  יעוץ משפטי

לא תמיד ניתן לקבל אישור על הפטר חובותיו של החייב, כאשר הסיבות העיקריות לסירוב בית המשפט למתן הפטר חובות לחייב בם כאשר החייב הואשם בניצול הליך פשיטת רגל לרעה וכאשר לא פעל לאורך ההליך בתום לב. הגדרתה של פעולה בתום לב היא רבת גוונים, ומשמשת לרוב ככלי על ידי הכונס והנושים למניעת קבלת ההפטר על ידי החייב.

התהליך של בקשת ההפטר גורר אחריו הגשת טפסים שונים והשתתפותו של החייב עם נושיו באסיפות שונות על מנת להגיע בסופו של דבר אל בית המשפט אשר יקבע באם יוכל החייב לקבל את ההפטר על חובותיו או לא. מומלץ לקבל ייעוץ וליווי צמוד של עורך דין בתהליך הגשת הבקשה, שכן ככל שיהיה עורך הדין בקיא בהליכים אלו, כך יגדלו הסיכויים לקבל את ההפטר המיוחל.

הגשת בקשת ההפטר והדיון בעניינו

כאשר הבקשה תגיע לבית המשפט יקבע יום לדיון אודות בקשת ההפטר, והודעה על הדיון תשלח לנושים בתיק פשיטת רגל ארבעה עשר יום לפחות, לפני מועד קיומו. במסגרת הדיון יחקרו כל הנושים בתיק וכן, כונס הנכסים הרשמי יתייחס אל התנהגות החייב לאורך כל ההליך ואל הנסיבות שהובילו לכך שנקלע אל חובות אשר אין ביכולתו לפרוע. אם נהג בתום לב, הן בעסקיו קודם להכרזתו כפושט רגל והן במסגרת ההליך – קיים סיכוי כי יקבל הפטר חובות.

בסיום הדיון, יכנס בית המשפט את כל הראיות אשר הועמדו לרשותו על ידי הנושים, הכונס ועל ידי החייב עצמו, ויגיע להחלטה בדבר נתינת ההפטר לחייב. בית המשפט יוכל לקבל או לדחות את בקשת ההפטר, או לאשרה בכפוף לתנאים שונים אשר יחויב בהם פושט הרגל, כמו עמידה בתשלומים שונים עבור חלק מהחוב ועוד. היה ולא עמד המבקש בתנאים אלו, יבוטל ההפטר ויינקטו כנגדו כל ההליכים הנדרשים לגביית החוב.

מקרים בהם תידחה בקשה לקבלת הפטרפשיטת רגל - הפטר או הליך סיום פשיטת רגל

ישנם מצבים בהם לא יוכל בית המשפט לאשר את בקשת ההפטר:

  • ניצול לרעה של תהליך פשיטת הרגל על ידי החייב או פעולה בחוסר תום לב
  • ניהול לא תקין של ספרי חשבונות החייב בשלשת השנים שקדמו לתהליך פשיטת הרגל
  • הצטברות חבויות חדשות לחייב, מתוך ידעת החייב שלא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו אלו
  • מתן הסבר לא מניח את הדעת אודות הגעת החייב למצבו הכספי
  • התנהגות נמהרת של החייב בצבירת חובותיו, לרבות הימורים וחיים בעלי אורח פזרני
  • ניהול מערך הגנה קנטרני על ידי החייב אשר הוביל את נושיו להוצאות מיותרות
  • הוצאות על שירותים משפטיים אשר הוסיפו לחובו והיוו מערך הגנה קנטרני כאמור
  • העדפת נושה מסוים על ידי החייב תוך שלשה חודשים קודם לכינוס
  • מצב בו פושט הרגל מבצע שנית פשיטת רגל בתוך חמש שנים
  • היה ופושט הרגל מואשם במרמה או בהפרת נאמנות במרמה

כאמור, קבלת הפטר בהליך פשיטת רגל הנה שאיפתו של כל חייב אשר אינו יכול ליפרוע את חובותיו. אישור הבקשה כפוף לתנאים שונים, מומלץ להגישה בליווי של עורך דין ורק לאחר קבלת יעוץ משפטי מקצועי.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  יעוץ משפטי

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
מתי בקשה לקבלת הפטר עלולה להידחות? - מי אינו זכאי להגיש בקשה לצו הפטר בהליך פשיטת רגל? על פי אילו שיקולים מחליט בית המשפט אם החייב מסוגל לשלם את חובו? למידע וסיוע משפטי מיידי, לחץ כאן...
ע"פ חוק - קיימים כמה סוגים של הפטר - פשיטת רגל נט - הסברים על סוגי הפטר לפי חוק בישראל...
הפטר תוך 5 שנים בהליך פשיטת רגל! - כונס הנכסים הראשי של מדינת ישראל החליט לקצר את הליכי פשיטת הרגל ובעתיד הקרוב ניתן יהיה להגיע להפטר תוך 5 שנים!
בקשה למתן הפטר הלכה למעשה - מתי הוא הזמן הנכון להגיש בקשה לקבלת הפטר? מהי הפרוצדורה להגשת הבקשה ומהם השיקולים למתן ההפטר המבוקש?