צו הקפאת הליכים - איך מתי למה ומה קובע החוק? הכל באתר פשיטת רגל נט...
צו הקפאת הליכים - איך מתי למה ומה קובע החוק
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

צו הקפאת הליכים על פי חוק בישראל

Hebrew

הקפאת הליכים הינה מנגנון משפטי אשר תקף לעניין חברות, שנקלעו למצב חדלות פירעון עקב קושי כלכלי. בהתאם למנגנון זה רשאית חברה בסטאטוס האמור לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת צו, אשר יגן עליה מפני נקיטת צעדים והפעלת סנקציות על ידי הנושים.

דבר החקיקה אשר מסדיר את הנושא הינו סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו
03-5759008

מהות המנגנון המשפטי של הקפאת הליכים

המשמעות המעשית של הוצאת צו הקפאת הליכים הינה השהיית חובותיה של החברה, שקיבלה את הצו, כל עוד עומד הצו בתוקפו.

במהלך פרק זמן זה נפרשת מעין רשת הגנה על החברה, אשר אינה מאפשרת להמשיך בהליכים המשפטיים, העומדים ותלויים נגדה או ליזום פתיחתם של הליכים חדשים.

בתקופה זו מנועה החברה מלהסדיר את חובות העבר, שצברה טרם הקפאת ההליכים אלא באישור מיוחד מטעם בית המשפט, אשר נתן את הצו. פעולה כאמור, ללא קבלת אישור מטעם בית המשפט, תיחשב להעדפת נושים אסורה, העולה כדי עבירה על החוק.

דרישות החוק מהחברה לצורך אישור בקשה להקפאת הליכים

בקשה להחלת הקפאת הליכים מיועדת בעיקר לחברות, שהיקף פעילותן בינוני ומעלה. בין התנאים, בהם נדרשת החברה לעמוד:

הצגת תוכנית עסקית להמשך הפעלתה במסגרת סטאטוס הקפאת הליכים והוכחה, כי באפשרות החברה להתמיד בפעילות העסקית השוטפת אגב גריפת רווחים.

בנוסף, נדרשת יכולת לגבש ולהציג הסדר פירעון חובות לנושים, בתוך פרק זמן נתון, אשר יזכה לאישור נושי החברה ויהווה אלטרנטיבה ריאלית לפירעון החובות לעומת פנייה לערוץ של פירוק החברה. הצעת הסדר נושים מתבססת על רווחי הון מהמשך פעילות החברה ומימוש חלק מנכסיה.

סמכות מתן צו הקפאת הליכים ומשך תוקפו

בבקשה למתן צו הקפאת הליכים נדרשת החברה לפנות לבית המשפט המחוזי, שהינו בעל הסמכות להוציא צו מסוג זה.

הצו ניתן לתקופה מסוימת וקיימת אפשרות להאריכו מעת לעת, ככל הנדרש, לפרקי זמן קצובים של עד תשעה חודשים.

בין השיקולים, אותם שוקל בית המשפט בהחלטתו על מתן צו הקפאת הליכים, נמנה גם האינטרס הציבורי. ערך מוגן זה, במסגרת הליכי פשיטת רגל, מיוצג על ידי כונס הנכסים הרשמי, המהווה אגף של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

מדד נוסף, אשר נבחן על ידי בית המשפט, הינו סיכויי הצלחת הליך הקפאת הליכים ותרומתו ליכולת החברה להשתקם ולפרוע את חובותיה.

צו הקפאת הליכים ע"פ חוק - איך זה עובד בפועל?

לאחר אישור הבקשה על ידי בית המשפט ומתן צו הקפאת הליכים ימונה לחברה נאמן, באישור הערכאה המשפטית. הנאמן משמש כנציגו של בית המשפט בהליך ומעביר לו דיווח תקופתי לגבי קצב התקדמות הבראת החברה.

עמידה בצו הקפאת הליכים, אשר בסיומו יאושר הסדר הנושים, שהציעה החברה, יובילו לחזרתה למסלול הרגיל, הסרת צו הקפאת ההליכים והעברה מחודשת של מושכות הניהול לידי בעלי החברה.

בואו לקרוא: תום לב   פסקי דין בנושא פשיטת רגל

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו
03-5759008