עצות וטיפים להתמודדות נבונה מול חובות כספיים בתקופות משבר באתר פשיטת רגל נט!
עצות וטיפים להתמודדות נבונה מול חובות כספיים בתקופות משבר
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

משבר כלכלי? עצות להתמודדות נבונה עם חובות כספיים

Hebrew
תאריך: 02/04/2014 13:08   

אם עד לפני מספר שנים ביטויים כגון חובות, הוצאה לפועל, פשיטת רגל היו מנת חלקם של בני המעמד הסוציו אקונומי הנמוך, בשנים האחרונות, יותר ויותר משפחות ממעמד הביניים, נקלעות לסיטואציה של משבר כלכלי שלעיתים ללא נקיטת צעדי מנע, עלול להוביל להתמודדות מול הליכים משפטיים.

מצוקה כלכלית והליכים משפטיים אינם "גזירת שמיים" וכי התנהלות כלכלית נבונה והבנת המצב לאשורו בזמן תוך נקיטת צעדי מנע וארגון מחדש, יכולים במקרים רבים להציל את התא המשפחתי מפשיטת רגל והליכי חדלות פירעון.

הדבר החשוב ביותר בעת מצוקה כלכלית הינו ניתוח מעמיק של הוצאות התא המשפחתי אל מול ההכנסות. מטרת הניתוח תהא לבחון מה הגירעון החודשי שנצבר מידי חודש. פתרונות כנטילת הלוואות וכיוצ׳ ללא ניתוח מקדים משול לאדם חולה שנוטל תרופה ורק אח״כ הולך לרופא לאבחן ממה הוא סובל.

רוצה לדבר עם עורך דין? חייג/י חינם: 1800-800-891

חייבים רבים מגיעים לחובות בלשכת הוצאה לפועל, פשיטת רגל, תביעות בנקאות, אך בשל העובדה כי ״טמנו הם ראשם בחול״ נוכח המציאות ובחרו בפתרון שגוי לבעיה מבלי לנתח תחילה את הסיבות לבעיה.

במצב בו נדלקות נורות אזהרה בנוגע למצבכם הכלכלי (חריגה מאשראי, פיגורים בהלוואות ועוד) "פתרון קסם" כדוגמת הלוואה, הגדלת האשראי, פניה לבנק אחר להלוואה, פנייה להלוואות חוץ בנקאיות ועוד' אומנם בהווה תפתור את הבעיה, אך תוך תקופה קצרה הגירעון יצבר מחדש ואז כמעין "מעגל קסמים" תגיעו לאותה הנקודה אך אז ״הבור״ יהיה גדול יותר.

העצה החשובה ביותר, שיכול ותמנע את הקריסה הכלכלית הינה להיות ער למצב הכלכלי.

ברגע שישנה סיטואציה של חריגה מאשראי, אי יכולת להחזיר הלוואות ועוד', בשלב ראשון ובטרם "כיבוי השריפה" יש להכין תוכנית עסקית למשק הבית. משק בית ככל עסק אמור לייצר הכנסות גבוהות מהוצאות.

משק בית אשר מנוהל בצורה מחושבת, תוך הכירות מעמיקה וחודשית עם ההכנסות וההוצאות, לרוב לא יקלע למשברים.

איך מתחילים? פשוט וקל!

ברגעי משבר כלכלי, יש לנתח את הבעיה ואת הסיבות להיווצרותה ורק בשלב הסופי, לאחר הכירות עם הנתונים, הסקת מסקנות ומציאת פתרונות.

יש לנתח בצורה מסודרת ולהכין תרשים הכנסות / הוצאות. הכוונה לפרוט לפרטי פרטים את ההוצאות המשפחתיות החודשיות של משק הבית, עד לרזולוציה של הוצאות עבור ועד בית, הוצאות הריבית במינוס שבחשבון הבנק, בילויים, שכירות ועוד - והכל אל מול ההכנסות ולבדוק מהו הגירעון החודשי.

השלב הבא - ניתוח הסיבות לגירעון לאחריו הסקת המסקנות ומציאת הפתרון.

לדוגמא: משפחת אהרונוב נקלעה למשבר כלכלי, נוצרה חריגה במסגרת האשראי בחשבונם, פיגורים בהחזרי הלוואות ומספר שיקים חזרו בהעדר כיסוי. ההבדל בין הבראת מצבה של משפחת אהרונוב לבין קריסתו הינה זיהוי הנורות האדומות (חריגה ממסגרת אשראי, גלגולי הלוואות לכיסוי גרעונות ועוד׳) ונקיטת פעולות מנע באופן מיידי.

ברגע שזוהתה מצוקהה כלכלית, הדבר הראשון שיש לעשות הינו ניתוח מעמיק של התזרים החודשי. במילים אחרות, כמה התא המשפחתי עולה בחודש. בהנחה שלאחר הניתוח התברר כי הגירעון החודשי הנצבר הינו בסך 2000 ש״ח.

פתרון בדמות נטילת הלוואה, באופן מיידי ״תכבה את השריפה״ ותביא שקט מדומה, אך מבלי לנקוט פעולות כגון העלאת ההכנסות או קיזוז בהוצאות, תוך חודשים ספורים, הגירעון יגדל לסך 3,500 ש״ח. מספר ״פתרונות קסם״ נוספים והדרך להליך פשיטת רגל סלולה ובטוחה…

כמובן שאם היד משגת, מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בנושא, לצורך ניתוח מקצועי וכן בחירת הפתרונות הרצויים, אך לא פחות חשוב וזה להיות ער ״לנורות האדומות״ ולא להתעלם מן הבעיה.

חשוב לשמור על קור רוח ולא ״להתפתות״ ברגעי משבר ליטול הלוואות חוץ בנקאיות עם ריביות נשך. נטילת הלוואות מבלי לשים לב לשיעורי הריבית יכולות להיות הרות אסון ולהעמיק את המשבר הכלכלי.

התמודדות באמצעות הוצאה לפועל ופשיטת רגל

ישנם שני חוקים מרכזיים שבהם מוסדר הנושא של גביית חובות וכן זכויות והגנות לחייבים הנשענות על תכליות סוציאלית של שיקום ומתן התחלה חדשה לחייב שצבר חובות בתום לב - חוק ההוצאה לפועל ופקודת פשיטת הרגל.

חוק ההוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל תכליתו העיקרית מחד להוציא לפועל החלטות שיפוטיות - פסקי דין. בבד בבד עם מטרתו לגביית חובות, ישנה תכלית לא פחותה והיא להעניק הגנות לחייבים שאין ביכולתם לפרוע את חובם.

להלן סקירה של הליכים מרכזיים הבאים להגן על חייבים בהוצאה לפועל.

איחוד תיקים וחייב מוגבל באמצעים

אדם אשר נקלע לחובות שאין ביכולתו לפרוע רשאי להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל לפרוס את חובו בשיעורים בהתאם ליכולתו הכלכלית.

למעשה, מטרת איחוד התיקים הינה לקבץ את כל הנושים תחת הליך אחד אשר בו יגבה מהחייב תשלום חודשי קבוע שיגזר מסך ההכנסות של התא המשפחתי מינוס ההוצאות. כמובן שמדובר בהוצאות חיוניותֿ, קיומיות ויום יומיות כגון: משכנתא / שכירות, תשלומי מיסים, כלכלה ועוד׳.

במידה והרווח הפנוי יהא בלפחות 3% מגובה החוב. הסנקציות שיוטלו על מסלול זה יהיו: איסור על בעלות בחברה וכן עיכוב יציאה מן הארץ. חשוב להדגיש כי התנאי המינימאלי לתשלום 3% מגובה החוב הינו נקודת הפתיחה וכי באם ישנו רווח פנוי הגבוה מ 3%, אזי התשלום יעלה בהתאם.

קיראו בהרחבה: חייב מוגבל באמצעים

איחוד תיקים - חייב מוגבל באמצעים

המסלול השני בהוצאה לפועל בו מקובצים נושי החייב תחת הליך אחד. במסלול זה, הרווח הפנוי של התא המשפחתי הינו קטן מ-3% ובהתאם לפריסת התשלומים המקסימלית בחוק.

בהליך זה, יקבע לחייב תשלום חודשי בהתאם לרווח הפנוי מסך ההכנסות מינוס ההוצאות. בהליך תוטל סנקציה נוספת (מלבד עיכוב יציאה מן הארץ והאיסור על בעלות בתאגיד בהתאם להליך איחוד תיקים בו התשלום הינו לפחות בשיעור 3%) והיא הגבלה חמורה בבנק ישראל בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי.

המשמעות: יאסר ע"י החייב להשתמש בשיקים, כרטיסי אשראי וכן ישנו איסור על פתיחת חשבונות בנקים.

יש להבין את משמעות ההליכים דנן בטרם הוחלט על הפתרון. איחוד תיקים הינו הליך שנועד לקנות שקט מהליכי הגבייה לצורך שיקום המצב הכלכלי. לצערי, משרדינו נתקל בלקוחות שקיבלו יעוץ שגוי וכי חייבים רבים ״התאהבו בשקט״ ולא שמו ליבם לעובדה כי חובם אך הלך וגדל, שכן הריביות היו גבוהות מהתשלום החודשי.

יש להבין כי איחוד תיקים אינו הליך בו נפרש החוב ללא ריבית. לעיתים קרובות ובמידה ולחייב חובות לבנקים, מרכיבי הריבית החריגה, כפי שנהוגה בבנק תרקיע שחקים וכי התשלום החודשי שישולם אך יבלע בריביות הגבוהות.

צו תשלומים בהתאם לחוק ההוצאה לפועל

הליך נוסף הבא להגן על חייבים בהוצאה לפועל הינו צו תשלומים. כאן המדובר בחייב שיש לו תיק בודד אשר אין ביכולתו לפרוע. הליך זה דומה במהותו לאיחוד תיקים, כאשר יקבע לחייב צו תשלומים פרטני בתיק כאשר כל עוד הוא יעמוד בו, לא יהא ניתן לפעול כנגדו.

יש לשים לב כי הליך איחוד תיקים וצו תשלומים מונע הליכי גבייה כגון עיקול משכורת, עיקול בבנק, עיקול מיטלטלין וכדומה. הליך זה אינו מונע מהנושים להיפרע מנכסים שיש לחייב, אם יש כאלו.

חייבים רבים אשר להם לדוגמא דירת מגורים עם משכנתא, חסכונות ועוד', פונים למסלול האיחוד תיקים ומסיקים כי ההליך מונע ירידה לנכסים.

בהליכים הבאים להגן על החייב, המחוקק יוצא מנקודת הנחה כי החייב הינו חסר כל ועל כן הליכי גבייה, אם יופעלו, אך יתעמרו בחייב ותו לאו. במידה ויש לחייב פיקדונות, חסכונות, נכסים ועוד' – הליכי ההוצאה לפועל השונים אינם מונעים מהזוכה לממש את כל נכסי החייב.

כאשר מדובר בדירת מגורים עם משכנתא, זכות הראשונים לממש את הנכס הינה לבנק הממשכן. יש לשים לב כי אף אם הנושים "רדומים", מידי חודש המשכנתא קטנה ובמקביל החוב בהוצאה לפועל יכול ויעלה כתוצאה מהריביות. באופן תאורתי, במידה והמשכנתא תסתיים, לא תהא מניעה לנושים לנסות ולממש את דירת המגורים.

לסיכום: מומלץ בטרם בחירת המסלול הנכון להיוועץ עם משרד עורכי דין שיש לו ניסיון בשיקום מחובות ומציאת פתרונות. נקיטת פעולה, מבלי להבין את משמעותה יכולה להחמיר את המצב.

הליך פשיטת רגל

פקודת פשיטת הרגל מרכזת בתוכה הליכים שנועדו מחד לאפשר גבייה ופיקוח על החייב ומאידך ליתן התחלה חדשה לחייב שחובותיו נוצרו בתום לב - הפטר. בחודש ספטמבר 2013 נכנסה רפורמה חדשה להליך לקריאה לחצו כאן.

הליך פשיטת הרגל מתנהל בבית המשפט המחוזי יחד עם כונס הנכסים הרשמי. עבור פתיחת ההליך יש לשלם אגרה בסך 2,743 ₪ לכונס הנכסים הרשמי.

השוני המרכזי בין הליכי ההוצאה לפועל לבין פשיטת רגל הינו בתכלית של ההליך. הליך פשיטת רגל, לעומת איחוד תיקים, יגיע לסיומו כעבור מספר שנים במחיקת חובות - הפטר. כמובן שנדרשת מהחייב שקיפות, שיתוף פעולה עם כל הגורמים וכן להוכיח כי חובותיו נוצרו בתום לב.

במסגרת הליך פשיטת הרגל, יקבע לחייב צו תשלומים וכי יהא על החייב למלא דו"ח הכנסות והוצאות, אחת לחודשיים. אי עמידה במטלות הטכניות כגון פיגורים בתשלומים ו/או בדוחות עלול לגרור את ביטול ההליך.

לשיחה עם עורך דין מנוסה חייג/י חינם: 1800-800-891

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור