מאמר מקצועי העוסק בהתנהגות חייב אשר נמצא באיחוד תיקים. דורה כהן ויצמן הינו משרד מוביל בתחום פשיטות רגל, איחוד תיקים והוצאה לפועל.
התנהגות חייב אשר נמצא באיחוד תיקים
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

התנהגות חייב אשר נמצא בהליך איחוד תיקים

Hebrew
תאריך: 07/01/2014 16:49   

איחוד תיקים מקנה לחייב הגנה מנקיטת הליכים כנגדו על ידי נושיו בהוצאה לפועל וטוב יעשה החייב, אם ישכיל לפעול על מנת שלא לאבד את ההגנה, אשר מעניקה לו שקט נפשי ומונעת מנושיו מלפעול כנגדו בין היתר בעיקולים, הגבלות ועוד'.

יש לזכור כי החייב עלול לעבור דרך חתחתים טרם קבלת עיכוב ההליכים בכל תיקיו והגנת צו האיחוד. לעיתים, צו איחוד התיקים ניתן לחייב רק לאחר חקירה פרונטלית של יכולתו הכלכלית ומספר בקשות בעניין, המצאת מסמכים ותשלום כספים.

איחוד תיקים נועד להקל על מצוקת חייב אשר הסתבך בחובות, ליותר מנושה אחד, ומתקשה לעמוד בלחצים המופעלים עליו על ידי הנושים השונים.

לשיחה מיידית עם עורך דין חייג/י: 1800-800-891

חייב המראה, באמצעות תצהיר המאומת על ידי עורך דין והמלווה במסמכים המראים את כל הוצאותיו הכנסותיו ורכושו, כי הוא מעוניין באמת ובתמים לסלק את חובותיו תוך פרק זמן סביר, זכאי להגנה מפני נושיו.

יצוין כי ככל ומדובר במקרה בו חובותיו של החייב אדירים ולא נראה כי ניתן לסלקם גם בפריסת החוב למספר שנים, החייב מופנה, אחר כבוד, לפנות להליכי פשיטת רגל לשם פירעון החובות וקבלת הגנת צו הכינוס.

כלל ראשון לחייב: עמידה בצו התשלומים

רשם ההוצאה לפועל קובע צו תשלומים חודשי לחייב. על החייב (גם אם הוא חולק על הסכום שנקבע) לשלם מידי חודש את הצו ולא לצבור פיגורים. ככל ונוצרו פיגורים יש לכסותם בהקדם האפשרי.

במידה וחל שינוי במצבו הכלכלי של החייב, כגון פיטורין או שינוי משמעותי בהכנסותיו / הוצאותיו, על החייב לדווח לרשם ההוצאה לפועל על השינוי במצבו ולעתור לקבל שינוי (זמני) בצו התשלומים.

אין החייב רשאי לעשות דין לעצמו ולהחליט להפסיק / להקטין את גובה התשלומים החודשי, התנהלות כזו עלולה להוביל לפיזור תיק האיחוד.

קיראו על: חייב מוגבל באמצעים

התנהלות בתום לב

על החייב במסגרת איחוד תיקים להתנהל בתום לב. הווה אומר, יושרה, הגינות, שקיפות וכדומה בחקירות ודיווחים לגורמים בלשכת ההוצאה לפועל.

בבקשת החייב לקבלת איחוד תיקים תפורט השתלשלות העניינים אשר הובילה להסתבכותו הכלכלית של החייב וליצירת החובות. התנהלות החייב, לאחר שניתן צו איחוד התיקים, צריכה להיות קוהרנטית עם הצהרותיו בבקשה.

כדוגמה לכך: חייב אשר הצהיר בבקשה כי מקור חובותיו בסיוע לאחר בהפעלת עסק, וכאשר בתקופה סמוכה לאחר מכן, מנהל בעצמו את אותו העסק יכול להיחשב חסר תום לב.

מילוי נתונים שקריים בשאלון, לגבי הכנסות / הוצאות יהווה עילה לפיזור תיק האיחוד נוכח התנהלות החייב בחוסר תום לב.

אין החייב רשאי להסתיר רכוש ונכסים מעיניי רשם ההוצאה לפועל / נושים כגון: נכסי ו/או זכויות בנדל"ן / רכב / קופות חסכון וכו'. אין החייב רשאי להבריח נכסים, או להעבירם לאדם אחר על מנת לחמוק ממימושם לטובת נושיו.

שיתוף פעולה מלא עם לשכת ההוצאה לפועל!

מעת לעת, יכול ויתבקש החייב להגיע לחקירה ו/או להמציא מסמכים עדכניים לגבי הכנסותיו ו/או הוצאותיו ו/או להמציא מידע בנוגע לרכושו.

אי מילוי הוראות רשם ההוצאה לפועל ואי ביצוע החלטות הרשם יכול ויביאו לפיזור האיחוד.

הזוכים רשאים לחקור את החייב ולבקש כי החייב יחויב להמציא מידע ומסמכים, ככל וחל שינוי במצבו ו/או אם נתגלה מידע חדש לגבי מצבו הכלכלי / האישי של החייב, וכאמור על החייב, חרף אי שביעות רצונו, לשתף פעולה ולעשות ככל ויורה לו כב' רשם ההוצאה לפועל.

חובה: צמצום בהוצאות בזמן איחוד תיקים

על החייב לזכור כי בעת שהוא חוסה תחת הגנת האיחוד, מצופה ממנו כי יפעל ככל כוחו לשם פירעון מלוא חובותיו בזמן הקצר ביותר לטובת נושיו.

מכאן כי עליו למצות את כושר השתכרותו, ולפעול להגדלת הכנסותיו ככל יכולתו, במקביל להקטין את הוצאותיו ולהוציא אך הוצאות הנחוצות לצרכיי מחייה בסיסיים.

אל לחייב להרבות בהוצאות שאינן נחוצות , אשר מראות על רמת חיים גבוהה ובכלל זאת: הוצאות גבוהות על דיור, רכישת מותרות , תכשיטים, נסיעות לחו"ל, מסעדות יוקרה, ביגוד יוקרתי וכו'.

כאמור בלשונו של רשם ההוצאה לפועל (אשר מצוטטת מהחלטות רבות): "על החייבת להבין ולהפנים כי אין חייה כעת, לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל כחייה לפני פתיחתו. מצופה מהחייבת לשנות מארחות חייה על מנת שהחוב לזוכה יוחזר ומהר ככל האפשר...".

ליחצו לקריאה על: פיזור איחוד תיקים