הליך פשיטת רגל מיועד למי שלא יכול עוד לעמוד בהחזרי חובות שנקלע אליהם. לחץ כאן לקריאה על ההליך ועל ההגנה שמספק החוק למי שהכריז על פשיטת רגל...
פשיטת רגל - זכויותיו של פושט רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

זכויותיו של פושט רגל – ההגנה שמספק לו החוק

Hebrew

הליך פשיטת רגל מיועד למי שלא יכול עוד לעמוד בהחזרי חובות שנקלע עליהם. מטרת ההליך היא להביא לניצול כל המשאבים שבידי החייב על מנת להשיב לנושיו את החלק הגדול ביותר הניתן מן הכספים שמגיעים להם כל זאת מבלי לגרום לכך שהחייב יהפוך בסופו של יום לנטל על החברה.

בתום ההליך יקבל פושט הרגל "הפטר" מיתרת חובותיו שאותם לא ניתן היה להסדיר, חובות אלה ימחקו וכך יוכל פושט הרגל לפתוח דף חדש בחייו. לאור הנ"ל, ברור כי החוק יספק הגנות מסוימות למי שנמצא בהליכי פשיטת רגל, אותן נסקור במאמר זה.

לקבלת סיוע משפטי ללא כל התחייבות מצידך, לחץ כאן: יעוץ משפטי
או צור קשר עם נציגי המשרד בטלפון:
03-5759008

פתיחת הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל יכול להיפתח על-ידי אחד או יותר מן הנושים או על-ידי החייב עצמו. החייב שהגיש בקשה לפתיחת הליכי פשיטת רגל (לבית המשפט המחוזי) ישיג קודם כל את הקפאת כל ההליכים המתנהלים כנגדו ביוזמת נושיו השונים וכינוסם אל תחת הליך אחד אשר יסדיר את כינוס כל נכסיו וחלוקתם לנושים תחת פיקוחו של בית המשפט באמצעות כונס הנכסים הרשמי ונאמן שימונה מטעמו.

הגנה על נכסים מסוימים בעת הליך כינוס הנכסים

בעת שהנאמן יערוך את המאזן של כלל הנכסים העומדים לרשות החייב לעומת כלל החובות שלו הוא יהיו נכסים אשר הוא ימנע מלכלול בצד הזכות. למשל כלי עבודה הדרושים לבעל מקצוע לשם פרנסתו לא ימכרו, כך גם דירת המגורים המשמשת את משפחתו של החייב.

יתרונות הליך פשיטת רגל על הליכי הוצאה לפועל

לא תמיד יכול חייב לפנות להליכי פשיטת רגל ולצפות שימצא זכאי להם. הליכי פשיטת רגל מתאימים לכל אדם שנקלע לקשיים כלכליים, לאחר שכבר ניתנו נגדו פסקי דין, או הוגשו נגדו שיקים לגבייה ונפתחו נגדו תיקי הוצאה לפועל בסכום העולה על כ17,000 (נכון לזמן כתיבת כתבה זו, סכום זה מתעדכן מעת לעת).

כמו כן עליו לענות לנדרש על פי יתר תנאי סעיף 17 לפקודת פשיטת רגל. אם יתברר כי הוא עשה זאת מתוך כוונה להשיג מחיקת חובות שאותם הוא יכול להחזיר הוא מסתכן שימצא אשם בביצוע עבירה פלילית אשר העונש בגינה עשוי להיות אפילו מאסר בפועל.

במידה ושתי האפשרויות פתוחות בפני חייב להליך פשיטת רגל יתרונות רבים אך זהו הליך מורכב יותר אשר ידרוש מהחייב עמידה במאמץ גדול יותר. היתרון העיקרי של הליך פשיטת רגל הוא האפשרות לקבל בסופו הפטר מיתרת החובות שלא נמצאה דרך להסדירם. בהליך הוצאה לפועל יוכל ראש ההוצאה לפועל לבצע מחיקת חובות דומה רק אם יקבל את הסכמת הנושים.

יתרון נוסף הוא כי הליכי הוצאה לפועל עשויים להיגרר על פני שנים בעוד שבהליך פשיטת רגל המחוקק הקנה לבית המשפט כלים למצות כל אפשרות להגיע להסדר עם הנושים ולהוציא צו הפטר בתוך זמן קצר יחסית.

הליך פשיטת רגל מספק הגנה מסוימת מפני נושים שכן בית המשפט יורה בדרך כלל על עיכוב כל ההליכים שכבר נפתחו כנגד החייב אך מנגד יוטלו על החייב הגבלות כבדות המיועדות למנוע ממנו ל"הבריח נכסים".

כך למשל יוגבלו אפשרויותיו להשתמש בכלים פיננסיים בסיסיים כגון כרטיס אשראי או משיכת המחאות (צ'קים), ייתכן ויוצא כנגד החייב צו איסור יציאה מן הארץ. כמו כן יידרש החייב להגיש דו"ח חודשי המפרט את כל הכנסותיו והוצאותיו.

בהליכי הוצאה לפועל יוכל לעיתים להתמודד החייב בעצמו אך כאשר מדובר בהליך פשיטת רגל איין מנוס מלהיעזר בשירותי עורך דין בעל ניסיון בתחום. רק עורך דין שכזה ידע לנהל נכון את ההליך כך שהחייב יוכל ליהנות מן ההגנות שמספק לו החוק, כמו כן ידאג עורך הדין כי החייב לא ייכשל בביצוע עבירה פלילית בכך שיעבור על הוראות אחד מהסעיפים הרלוונטיים בפקודת פשיטת רגל.

לקבלת סיוע משפטי ללא כל התחייבות מצידך, לחץ כאן: יעוץ משפטי
או צור קשר עם נציגי המשרד בטלפון:
03-5759008

הליך פשיטת רגל מיועד למי שלא יכול עוד לעמוד בהחזרי חובות שנקלע עליהם. לחץ כאן לקריאה על ההליך ועל ההגנה שמספק החוק למי שהכריז על פשיטת רגל...