פשיטת רגל נט - הסברים ומדריך לחייבים בנושא חדלות פירעון...
חדלות פירעון - מדריך לחייבי כספים
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

הליכי חדלות פירעון

Hebrew

חדלות פרעון הינה מצב פיננסי אליו עשויים להיקלע אדם פרטי או חברה, המבטא חוסר יכולת להסדיר חובות שנצברו. מערכת המשפט הישראלי מתייחסת לנושא בשורה ארוכה של דברי חקיקה, שמטרתם להבטיח את יכולת הנושים להיפרע את חובם, אולם טרם נחקק חוק קוהרנטי בתחום.

על החוקים המנחים נמנים פקודת פשיטת הרגל, פקודת החברות וסעיף 350 לחוק החברות, אשר מסדירים את ההליכים, הנהוגים במקרי חדלות פרעון: פשיטת רגל - לגבי יחיד או שותפות; פירוק או הבראה - לגבי חברה.

זקוקים לסיוע של עורך דין בנושא חדלות פירעון?
חייגו עכשיו
03-5759008

חדלות פירעון של אדם פרטי

פתיחה בהליכי פשיטת רגל יכולה להיעשות הן על ידי החייב והן ביוזמת הנושים. להכרזה כאמור נודעים ערכים מוספים לשני הצדדים:

לחייב - הגנה מפני נקיטת צעדים וסנקציות כלכליות על ידי הנושים; לנושים - הליך מסודר של כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין כלל הנושים, בהתאם לסדר הקדימות הקבוע בחוק ותוך קידום האפשרות להיפרע את חלקם היחסי מהחוב.

חייב א - סולבנטי, שנקלע לחובות בתום לב, רשאי לקבל צו הפטר, המוחק כליל את חובות העבר  ומאפשר לו לפתוח דף חדש.

חדלות פירעון של חברה

מתקיימת במספר תרחישים: החברה אינה ממלאה אחר צו שיפוטי נגדה; לחברה חוב, שאינה פורעת תוך שלושה שבועות ממועד דרישת הנושה; ערכאה שיפוטית מצאה, כי אין באפשרות החברה לפרוע את חובותיה.

שעה שחברה מוגדרת כחדלת פרעון רשאים צדדים בעלי עניין לפתוח נגדה בהליכי פירוק - המקבילה להליכי פשיטת רגל.

על מגישי הבקשה לבית המשפט נמנים: נושי החברה, ספקים וכן עובדי החברה, המבקשים לקבל שכר עבודה, שלא שולם להם ולהבטיח זכויותיהם הסוציאליות, לרבות דמי הבראה, נסיעה וחופשה, תשלום שעות נוספות ופיצויי פיטורין. בקשת עובד לקבלת גימלת ביטוח לאומי, להחזר זכויות סוציאליות, תוגש למפרק החברה.

לאחר הגשת בקשת הפירוק ואישורה על ידי בית המשפט המחוזי ימונה לחברה מפרק זמני. במקביל, רשאית החברה להגיש בקשה למתן צו הקפאת הליכים. צו זה, התקף לתשעה חודשים, מאפשר לחברה להתחיל בהליך הבראה, להסדיר את חובותיה או לגבש הסדר פשרה עם הנושים.

סיוע עורך דין למצבי חדלות פירעון

טרם פתיחה בהליכי פשיטת רגל או פירוק, קיימת חשיבות רבה לקבלת יעוץ משפטי. עורך דין מהתחום ייעץ לנושים כיצד לנהוג ויפעל להגשת התביעה לערכאות. במקרה של חברה בפירוק יסייע עורך הדין לעובד בגיבוש והגשת תביעה לקבלת גימלת ביטוח לאומי.

פסקי דין בנושא חדלות פירעון

הליך ת"א 1400/99 חב' ד"ר פלסט בע"מ נ' מ.נ.א. אלפה 1982 ואח', עסק בתביעה להרמת מסך עקב חדלות פרעון החברה הנתבעת ומתן שיקים שלא כובדו. בנסיבות המקרה סיפקה התובעת, חברה חדלות פירעון - מדריך לחייבי כספיםלייצור ושיווק מוצרי פלסטיק, מוצרים לנתבעת, חברה לייצור ושיווק ממתקים.

לנתבעת נותר חוב בסך כ 45,000 ש"ח ושיקים עתידיים שמסרה חוללו מסיבת אי פרעון. ממסכת העובדות, ובהן פתיחת תיק הוצאה לפועל נגד הנתבעת על ידי בעלי מניותיה, שעה שנקלעה לחדלות פרעון, שוכנע בית המשפט, כי בעלי המניות עשו שימוש לרעה במסך ההתאגדות של החברה.

זאת תוך הברחת נכסיה וקידום עושרם האישי, הפרת חובת האמון של בעלי המניות כלפי החברה ונושיה והתחמקות מתשלום החוב הנטען. בנוסף, הקימו הנתבעים חברת קש בשם ועיסוק זהים לאלה של החברה המקורית, שהפכה אף היא חדלת פרעון זמן קצר לאחר הקמתה.

נקבע כי קיימת עילה להרמת מסך בין בעלי המניות לחברה המקורית ובין החברה המקורית לחדשה, תוך ייחוס חובותיה לגורמים אלה ובכללם חוב התובע.

זקוקים לסיוע של עורך דין בנושא חדלות פירעון?
חייגו עכשיו
03-5759008