מהם חובות בדין קדימה בהליך פשיטת רגל ואילו זכויות חובות אלו מעניקים לנושים? למידע וסיוע בגביית חובות או בהליך פשיטת רגל, לחץ כאן...
פשיטת רגל - חובות בדין קדימה
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

מהם חובות דין קדימה בהליך פשיטת רגל?

Hebrew

חלוקת נכסים לצורך פרעות חובות

כאשר אדם פושט רגל או נקלע למצוקה כלכלית אותה הוא אינו מסוגל לפתור לבד והוא נאלץ להיעזר בשירותיו של החוק, קובע החוק קדימויות בנוגע לנושיו, כלומר בעלי החוב שלו. מאמר זה יעסוק בנושא חובות בדין קדימה – חובות של נושים שאינם מובטחים, ובכל זאת החוב אליהם זוכה להתייחסות עדיפה על פני חובות לנושים אחרים. במאמר נסביר מיהם החובות בדין קדימה, מה הדין בנוגע אליהם, והאם באמת פשוט וקל להחליט מהו הדין ומה סדר העדיפויות בנוגע לכל נושה וכל חוב?

בחוב "רגיל", נושים רגילים (שאינם נושים מובטחים) נאלצים להתחלק שווה בשווה בשווי נכסי החייב. על פי החוק, אין להעדיף נושה אחד על פני אחר (וזאת בתנאי שהם כולם נושים בלתי מובטחים, כמובן), ולכן כל אחד מן הנושים יהיה זכאי לאחוז משווי נכסי פושט הרגל, או בעל החוב, לפי חלקו היחסי בנשיה.

לסיוע משפטי בהליך פשיטת רגל או גביית חובות, לחץ: יעוץ משפטי

דין קדימה בא להסדיר עדיפויות בקרב נושים רגילים, בשל סיבות חברתיות  או שיקולים של תועלת פשיטת רגל - חובות בדין קדימהכלכלית. החובות בדין קדימה מעוגנים בחוק ורשומים על פי דין. עם זאת, הגדרת חוב כחוב בדין קדימה כפוף להחלטת בית משפט.

דוגמאות לחובות בדין קדימה

ישנם מספר חובות המוגדרים משפטית כחובות בדין קדימה, ועליהם אין עוררין בנוגע לעדיפותם על פני חובות של נושים רגילים: תשלום שכר עבודה בגין התקופה שלפני שהוכרז כפושט רגל, תשלום שכר דירה של שנה אחת לכל היותר, תשלום מזונות שהופסק, תשלומי מס הכנסה, תשלומי חובות של השנה שלפני צו כינוס נכסים, מסים עירוניים או מסים של שנה אחת.

יצויין כי גם במקרה שבעל החוב חייב מסים על פני תקופה של יותר משנה, רק תשלום עבור שנה אחת יהיה בדין קדימה וכל שאר החוב יוגדר כחוב של נושה שאינו מובטח. חובות בדין קדימה הם תמיד עניין להחלטה משפטית ולכן קורה בית המשפט מחליט, עקב נסיבות מיוחדות, לא לתת עדיפות לחלק מהחובות מהסוגים המפורטים להלן, או כולם.

היררכיה של סך החובות של החייב

בגביית חובות של פושט רגל ישנה היררכיה של סדר עדיפויות. ראשית, ייגבו החובות המובטחים (כלומר חובות שכנגדם משועבד נכס, או עכבון על נכס). לאחר מכן ייגבו חובות בדין קדימה, כאמור לעיל. לאחר גביית חובות בדין קדימה, ייגבו חובות לא מובטחים וחובות נדחים, לאחר מכן, אם נשארו נכסים לחברה, הם יחולקו בין בעלי המניות.

היררכיה של חובות בדין קדימה

לא כל תשלומי החובות בדין קדימה הם בעלי אותה עדיפות. המחוקק מגדיר היררכיה של תשלומים בתוך התשלומים בדין קדימה כלהלן:

ראשית ישולם שכר עבודתו של פושט רגל בגין התקופה שלפני הגשת בקשה לפשיטת רגל. הסכום לתשלום מוגבל תיאורטית לסך של 7,907 ש"ח + פיצויים, אולם לעיתים נוטה בית המשפט להתעלם ממגבלה זו ומגדיר בכל זאת את כל התשלום עבור שכר כחוב בדין קדימה.

התשלום הבא בעדיפות יהיה מס הכנסה ניכויים, לאחריו שלושה חובות מקבילים בקדימותם:

תשלומי חובות שנצברו בשנה האחרונה שלפני מתן צו הכינוס, מסים עירוניים וכד', ומסים, כאשר בתשלום המסים מתוך כל השנים עד לתאריך 31 בדצמבר שלפני מתן צו הכינוס, רק שנה אחת תוכר כחוב בדין קדימה.

לאחר מכן יוכר כחוב בדין קדימה שכר דירה של שנה אחת ולבסוף, תשלום מזונות שלא שולם מוכר כחוב בדין קדימה, ובהליכים משפטיים לרוב מקבל קדימות על פני שאר החובות.

הקושי לקבוע מהם חובות בדין קדימה

בהליכי פשיטת רגל לעיתים הגדרת החוב העומד בפני בעלי העניין נופלת "בין הכיסאות", והמעורבים מתקשים לא פעם לקבוע האם חוב הוא חוב בדין קדימה? למשל - האם "דמי ניהול" שמעניקה חברת ניהול לחברה אחרת, נחשבים ל"דמי שכירות"? שאלה זו היא פעמים רבות מורכבת והחלטה עליה מתקבלת על ידי שופט.

זו הסיבה, שמומלץ מאד לבעל חוב שחובו מותנה בהליך פשיטת רגל, להיוועץ בעורך דין מוסמך. קבלת ייעוץ מקצועי ואמין עשוי לזרז משמעותית את סילוק החוב על ידי הכרתו במקרים מסויימים כחוב בדין קדימה.

לסיוע משפטי בהליך פשיטת רגל או גביית חובות, לחץ: יעוץ משפטי