מה קורה כאשר אחד מבני הזוג נקלע לחובות? האם על בן הזוג השני חלה חובה לשלם אותם? לחץ כאן לקריאה על מידת אחריותו של אדם לחובותיו של בן זוגו ועל הדרכים להסדיר אותם...
חובות של בני זוג - אחריותו של אדם בחובות בן הזוג
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

מה מידת אחריותו של אדם לחובות בן הזוג שלו?

Hebrew
  

נושא החבות של בן זוג בכיסוי חובות שצבר בן זוגו מוסדר במסגרת דיני המשפחה. ברור כי יש צורך לקבוע כיצד יקבעו זכויות כל אחד מבני הזוג בנכסים שונים שצברו יחדיו, במהלך חייהם המשותפים, וכן בנכסים שהיו ברשות כל אחד מהם בנפרד עוד לפני שהפכו לזוג נשוי.

אך בנוסף יש לתת את הדעת מה יהיה גורל חובות שצובר אחד מבני הזוג. מתי יהיה בן זוג של חייב שכזה ערב באופן טבעי וללא בחירתו לכיסוי חובות בן הזוג?

בגין אילו חובות לא יוכלו נושיו של אדם לדרוש מבן זוגו לשלם להם? על שאלות כגון אלה ניתן את הדעת במאמר זה.

לקבלת סיוע משפטי ללא כל התחייבות מצידך, לחץ כאן: יעוץ משפטי
או צור קשר עם נציגי המשרד בטלפון: 03-5759008

הסדרי רכוש מכוח דיני המשפחה

כיום חל על בני זוג נשואים הסדר רכוש מכוח חוק יחסי ממון. הסדר זה חל על כל הזוגות שנישאו לאחר תחילת שנת 1974, כך שלמעשה נוגעים כיום כבר לרובם המוחלט של המקרים בהם מתעוררות שאלות לגבי חבות בן זוג לכיסוי חובות בן זוגו.

בני זוג יכולים לקבוע לעצמם הסדרים שונים משל אלה שקובע החוק על ידי ניסוח הסכם ממון. בהסכם שכזה ניתן לתת את הדעת גם לשאלת הערבות ההדדית לחובות.

במאמר זה מתואר כמובן המצב המשפטי של מי שלא קבע לעצמו כל הסדרים מיוחדים אחרים. החוק יוצר הפרדה ביין נכסים שהיו ברשות כל אחד מבני הזוג טרם נישואיהם וכאלה שצברו במהלך חייהם המשותפים.

מכוח סעיף 4 לחוק יחסי ממון עולה כי איין הכרח כי ברית הנישואין כשלעצמה תפגע בקניינו של אדם. למעשה קובע החוק כי מה שהיה בבעלותו של אדם לפני נישואיו לא יהפוך באופן אוטומטי לרכוש משותף לאחריהם. בסעיף זה גם מציין המחוקק במפורש כי קיום נישואין כשלעצמו אינו מקנה זכויות ברכוש בן הזוג או מטיל אחריות לכיסוי חובותיו.

גם בפסיקה נראה שבתי המשפט מפרשים את לשון החוק כך וקובעים שוב ושוב כי בן זוג אינו מחויב לתת ולו שקל אחד מרכוש שהיה לו טרם נישואיו לצורך כיסוי חובות בן זוגו.

נכסים שנצברו במהלך החיים המשותפים

לגבי אלה חלה חזקת השיתוף והם שייכים באופן שווה לשני בני הזוג (ללא חשיבות מי מהם היה זה שזכה בהם בפועל – למשל כאשר רק אחד מבני הזוג מקבל שכר). מכוח סעיפים 5 ו 6 של חוק יחסי ממון נראה כי כוונת המחוקק הייתה להגביל את גובה הערבות ההדדית על חובות בן זוג למחצית מההפרש ביין שווי הנכסים של כל בן זוג.

הלכת השיתוף

אחד מן העקרונות המנחים את הסדרי הרכוש בדיני המשפחה היא הלכת השיתוף. הלכה זו בנכסים באה להגן על הצד החלש בנישואין. מנגד, הלכת השיתוף בחובות באה לדאוג לעשיית צדק במקרים של צבירת חובות על ידי אחד מבני הזוג.

הלכת השיתוף בחובות חלה רק על חובות שנצברו על ידי בן זוגו של אדם במהלך חייהם המשותפים. כמו כן מוגבלת הלכת השיתוף בחובות לכאלה שנוצרו בדרכים רגילות כל זמן שבני הזוג קיימו חיי משפחה תקינים. ברור אם כך שאדם לא יהיה שותף לחובות שצבר בן זוגו כתוצאה למשל מהימורים או הוצאת כספים על פילגש / מאהב.

היקף השיתוף בחובות המוכרים הנ"ל ייגזר מהיקף השיתוף שנקבע בנכסים. רק אותם נכסים שנחשבים למשותפים ישמשו לכיסוי החובות. נקודה חשובה היא כי נטל ההוכחה שחוב מסוים אינו משותף נופל על כתפי בן הזוג המבקש לטעון זאת.

בפסקי דין רבים נדרש בית המשפט לקבוע מה דינם של חובות שנצברו בדרכים שונות, על איזה חלק ברכוש זכאי בן זוגו של צובר החוב לשמור וכו'. לעיתים קרובות עניינים אלה מתבררים במהלך גירושין.

קל להיווכח כי דרוש טיפול של איש מקצוע כדי להבטיח תוצאה הוגנת ושמירה על האינטרסים הן אם מדובר בחייב עצמו או בבן זוגו שנתבע לכסות חובותיו.

טוב יעשה כל אחד מן הצדדים אם יפנה לקבלת ייעוץ וייצוג של עורך דין לענייני משפחה שהינו בעל ניסיון בניהול תיקים דומים.

לקבלת סיוע משפטי ללא כל התחייבות מצידך, לחץ כאן: יעוץ משפטי
או צור קשר עם נציגי המשרד בטלפון: 03-5759008

מה קורה כאשר אחד מבני הזוג נקלע לחובות? האם על בן הזוג השני חלה חובה לשלם אותם? לחץ כאן לקריאה על מידת אחריותו של אדם לחובותיו של בן זוגו ועל הדרכים להסדיר אותם...