חובות שנוצרו בתום לב הם, ככלל, חובות שנצברו על ידי החייב כאשר כוונתו היתה טהורה, ולא היה לו מניע לנצל את מערכת המשפט או את פקודת פשיטת הרגל. לחץ כאן למידע נוסף...
פשיטת רגל - חובות שנוצרו בתום לב
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

חשיבותו של תום לב בהליך פשיטת רגל

Hebrew

חובות שנוצרו בתום לב והשפעתם על ההליך

משקל רב נותן בית המשפט בנוגע להתנהגותו של החייב בעת החלטות בנוגע לתיק פשיטת הרגל שלו. כאשר על בית משפט להחליט בנוגע להפטר, בקשות החייב למיניהן, הקלות ודחיות, בית המשפט יבדוק את מעשיו של החייב מאז שהתחיל תהליך כינוס נכסים ולאחריו פשיטת הרגל,  ובזמן הרלוונטי שבטרם החל התהליך.

במאמר זה נעסוק בשאלה –מהי התנהגות ראויה של פושט רגל, שתסייע פסיקות לטובת החייב, ומה הפרמטרים אותם בוחן בית המשפט בזמן שהוא מתכנס להחליט, האם ניתן להקל על חובותיו של פושט הרגל.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בהתמודדות עם חובות, לחץ: יעוץ משפטי

חובות שנוצרו בתום לב הם, ככלל, חובות שנצברו על ידי החייב כאשר כוונתו היתה טהורה, ולא היה לו מניע לנצל את מערכת המשפט או פקודות פשיטת הרגל, או את נושיו. בית המשפט יבחן האם החייב מילא אחר חובותיו כאזרח, נהג כשורה ובאופן הגון עם נושיו וסובביו, ופעל באופן אחראי בעת ניהול תיק כינוס הנכסים על שמוץ.

מה בדיוק יבחן בית המשפט?

בית המשפט עשוי לשקול למשל את אופן יצירת חובותיו של פושט הרגל, האם נהג בחוסר אחריות בעת היווצרות חובותיו (למשל, האם איבד כספים בהימורים, או בקנסות תעבורה).

עוד יבחן בית המשפט, האם נהג החייב בתום לב כלפי נושיו בזמן צבירת החובות, והאם השתדל למנוע סיכון כספי הנושים לפי מיטב הבנתו, או האם ניסה או התכוון פושט הרגל להטעות או להימנע מנושיו או להסתיר נכסיו מנושיו או להבריח את נכסיו, או להעניק אותם לאדם אחר בחוסר תום לב, כדי לסלק את הרכוש המוענק מנכסיו שימומשו לטובת סילוק חובו.

בית המשפט ינסה להשיג הבנה מבחינת גביית חובות של החייב והאם פעל ככלל כדי להשיג את מירב הרכוש והכספים שיכול היה על מנת לסלק את חובותיו. בית המשפט ינסה לברר גם האם נוצרו החובות במעשה פלילי או  בדרכי רמייה, והאם חובותיו נצברו בשל פעולות לא חוקיות שפעל בהן, או שהתנהגותו היתה פלילית בזמן צבירת החוב.

אם החייב הורשע בפלילים, זה כשלעצמו אינו שולל את האפשרות להכריז עליו כעל פושט רגל. אולם, אם החוב שלו נוצר כתוצאה מביצוע עבירות פליליות, לא ניתן יהיה להכיר בו כחוב שנצבר בתום לב.

עוד יבחן בית המשפט, האם ניסה החייב לפעול לטובת סילוק החוב, או צמצומו, לפחות באופן מינימאלי. בית המשפט יבחן גם מסירת גירסה מלאה וקוהרנטית של המיקרה בידי החייב לאורך התשאולים בתיק.

יש ציפייה מפושט רגל שינהל חיים צנועים בזמן שאינו מצליח לשלם את חובותיו, וגם זה עלול להיבדק בבית המשפט כעילה להחלטה בנוגע לתום הלב בצבירת החובות של פושט הרגל.

כיצד ניתן להוכיח תום לב בבית המשפט?

כמובן שהתנהגות תמת לב היא עניין סובייקטיבי, וההחלטה בנוגע לאופי התנהגותו של החייב תלוייה בהשקפת עולמו של השופט בתיקו. עם זאת, ניתן לפעול באופן שיעודד את בית המשפט להאמין בתום הלב של החייב.

חשוב להציג מידע מלא ומדוייק בנוגע לצבירת החוב, הנושים, נכסי פושט הרגל ויכולת התשלומים שלו. חשוב לשתף פעולה באופן מלא עם כונס הנכסים ובאי כוחו, בזמן חקירת המקרה.

חשוב לאפשר לבית המשפט גישה לספרי החשבונות של החייב אם יש כאלה, או לדוחותיו השנתיים וכיו"ב. חשוב לנמק ולהסביר כל שאלה או בירור מצד בית המשפט באופן ברור ומלא, שאינו משתמע כהתחמקות. לכן, מומלץ להיעזר בשרותיו של עורך דין מנוסה, לצורך מסירת כל החומרים הרלוונטיים ויעוץ בנוגע להצגת המיקרה.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בהתמודדות עם חובות, לחץ: יעוץ משפטי