מאמר מקצועי העוסק בחוב שכר עבודה באיחוד תיקים. דורה כהן ויצמן הינו משרד עורכי דין מוביל בעניני פשיטת רגל, איחוד תיקים והוצאה לפועל.
חוב שכר עבודה באיחוד תיקים
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

חוב שכר עבודה באיחוד תיקים

Hebrew
  

בית המשפט ברעצ (קריות) 36505-03-10 המועצה המקומית סאג'ור נ' זיאד בעראר דן בקשת רשות ערעור של רשות מקומית על החלטת רשם ההוצאה לפועל, לפיה הורה על הוצאת תיק הוצל"פ פרטני מתיק האיחוד של הרשות ואפשר לנושה בגין שכר עבודה לנקוט בהליכים נגדה;

בית המשפט קיבל את הערעור ופסק כי חוק ההוצאה לפועל קובע את גדר סמכות ראש ההוצאה לפועל בעניין איזה תיקים על פי מהותם, יכללו במסגרת תיק האיחוד ואין לו סמכות ליצור מדרג פנימי בין תיקי האיחוד על פי מהותם מעבר לאלו שהחוק ציינם מפורשות כגון: מזונות, תיק שאינו כספי ותיק שהוגשה בו התנגדות וטרם הוכרעה בבית המשפט.

לאור העובדה כי, שכר העבודה זוכה בדין קדימה, לאור העובדה כי דין הקדימה מתבטא אך ורק בחלוקת הכספים, אין טעם ליצור תיק משנה נפרד ו/או תיק מועדף נפרד מתיק האיחוד, הכול צריך להתנהל במסגרת תיק האיחוד.

יעוץ משפטי
או צור קשר עם נציגי המשרד בטלפון: 03-5759008

הכוונה בתיק משנה בעת חלוקת הכספים ולא תיק משנה שהוא בבחינת תיק עצמאי נפרד, שכן לא ניתן להקים שני תיקי איחוד במקביל, הדבר נובע מבעיות טכניות הקשורות במבנה התוכנה של תוכנת האור-נט שהיא התכנה המקבילה לתוכנת נט המשפט.

יצירת תיק נוסף או מסלול נוסף, נוגד את חוק ההוצאה לפועל, אשר קובע כי יש לצרף לתיק האיחוד את כל התיקים למעט תיק מזונות ותיק שאיננו כספי. הפתרון הוא שיש ליצור תיק איחוד, שבמסגרתו החייבת תשלם את צו התשלומים התואם את יכולתה, בין אם זה 3% ובין אם זה סכום יותר גבוה או יותר נמוך, בהתאם ליכולתה.

קיומו של תיק נוסף מהווה פגיעה בזכויות החייבת שרשאית להתמודד עם מנגנון גביה קולקטיבי אחד בהתאם ליכולתה.

לאחר קבלת התשלום החודשי, הגזברות בלשכת ההוצאה לפועל מתבקשת לחלק את הכספים, כך שתחילה הכספים יחולקו בין הנושים שזוכים בדין קדימה (שכר עבודה) לפי חלקו היחסי של כל תיק. התיקים שאינם בתיק קדימה, יתחילו לקבל תשלומים רק עם פירעון החוב שהוא בדין קדימה. זו המשמעות של חוב בדין קדימה.

משכך יש לצרף תיק שהחוב במסגרתו בגין שכר עבודה לתיק האיחוד ובמסגרת תיק האיחוד לתת לו עדיפות בשכר עבודה, והוצאתו מתיק האיחוד יסודה בטעות.

האם יש ליצור תיק נפרד מתיק האיחוד המתנהל כנגד חייב באיחוד תיקים, שעניינו שכר עבודה?