מאמר זה עוסק באפשרות כי במהלך ההליכים בהוצאה לפועל יוכרז חייב כ"מוגבל באמצעים", השלכותיה של הכרזה זו ומה יתרונותיה וחסרונותיה לחייב ולזוכים. לחץ כאן למידע וסיוע משפטי...
מהו חייב מוגבל באמצעים?
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

חייב מוגבל באמצעים, בהליך איחוד תיקים

Hebrew

הליך של חייב מוגבל באמצעים

כאשר אדם צבר חובות אשר איין עוד ביכולתו לעמוד בתשלומי החזרם כפי שנקבעו מראש לרוב יפתחו כנגדו על ידי בעלי החוב (אלה שלהם הוא חייב) הליכים בהוצאה לפועל. בהליך הוצאה לפועל יקראו בעלי החוב התובעים את כספם "זוכים". דרישת הזוכים היא כי לשכת ההוצאה לפועל תסייע בידם, באמצעות הכלים החוקיים העומדים לרשותה, לגרום לחייב לשלם את חובו.

במקרים רבים בהם נקלע אדם לקשיים כלכליים יצבור הוא חובות כלפי מספר נושים כך שבסופו של דבר יפתחו כנגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל אשר יתנהלו תחילה במקביל וללא קשר זה עם זה.

במסגרת הליך ההוצאה לפועל יעשו ניסיונות להשיב לזוכים את כספם על ידי מימוש אמצעים העומדים לרשות החייב (כגון עיקול נכסים ומכירתם) והגעה להסדר תשלומים שיהיה כזה בו יוכל החייב לעמוד ומנגד יהיה ההוגן ביותר האפשרי כלפי הזוכים.

לקבלת סיוע משפטי מיידי וללא התחייבות ליחצו:  יעוץ משפטי

מאמר זה עוסק באפשרות כי במהלך ההליכים בהוצאה לפועל יוכרז חייב כ"מוגבל באמצעים" השלכותיה של הכרזה זו ומה יתרונותיה וחסרונותיה לחייב ולזוכים. חשוב להבין ולזכור כי לא ניתן להציג תמונה כוללת דייה במאמר וכי מומלץ מאד למי שלו עניין בהליכים כגון אלה, בין אם כחייב או כזוכה, להתייעץ עם עורך דין המצוי בתחום.

הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים

סעיף 69 לחוק ההוצאה לפועל מגדיר מתי ניתן להכריז על אדם כמוגבל באמצעים. התנאים המוגדרים שם הם כי החייב הגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל למתן צו תשלומים אך ביקש לפרוס את תשלום חובותיו לתקופות העולות על אלה המוגדרות בחוק לגבי דרגות שונות של סכומי חוב.

להכרזה על חייב כמוגבל באמצעים קשר הדוק להליך איחוד תיקים שכן אם עדיין לא החל הליך שכזה יאוחדו כל התיקים הפתוחים כנגד החייב מרגע שיקבע כי הוא אכן מוגבל באמצעים. מנגד אם החל הליך איחוד תיקים עלפי בקשתו של החייב ובמסגרתו יסתבר כי אינו יכול לעמוד בהחזר חובותיו במסגרת התקופות הקבועות בחוק יקבע אז כי הוא חייב באמצעים.

ההגבלות על חייב מוגבל באמצעים

מרגע שהוכרז חייב כמוגבל באמצעים ניתן יהיה להפעיל כנגדו הגבלות המיועדות להבטיח את פירעון חובותיו (למיטב יכולתו של החייב בהתאם למצבו הכלכלי). ראש ההוצאה לפועל יכול להפעיל הגבלות אלה גם במקביל ואינו מוגבל להגבלה בודדת או צירוף כלשהו מביניהן.

ההגבלה המוכרת ביותר היא וודאי צו עיכוב יציאה מן הארץ שמשמעותה מובנת מאליה. הגבלה נוספת היא הפעלת הגבלות על חשבון הבנק של החייב על ידי הגדרתו כלקוח מוגבל מיוחד. ניתן להגביל את החייב מלעשות שימוש בכרטיסי אשראי שברשותו.

חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים יהיה מנוע ליזום או לקחת חלק בהקמת תאגיד וכן לא יהיה רשאי עוד להמשיך ולהיות בעל עניין בתאגיד שבו כבר יש לו חלק. ראש ההוצאה לפועל יכול לתת לחייב היתר מיוחד לפעולות אלה למרות הגבלה זו הקבועה בחוק.

עד שיקבע הסדר התשלומים הסופי יוטלו על החייב תשלומי החזר לחובותיו בהם יידרש לעמוד ולא יבוטל איחוד התיקים. לחייב אסור יהיה לבצע כל תשלום למי מן הנושים שלא במסגרת זו (כך נמנעת ממנו האפשרות להעדיף נושה אחד על משנהו).

בתחילת ההליך לאיחוד תיקים מבוצעת בדיקת יכולת ותוצאותיה יקבעו אם יש להכריז על החייב כמוגבל באמצעים. בבדיקה זו יבורר לאשורו מצבו הכלכלי הנוכחי של החייב. לצורך כך יעשה שימוש באמצעים שונים כגון תצהיר שהחייב נדרש להגיש, עדויות, השמעת טענות הזוכים, מינוי נאמן ועוד.

חייב אשר מצבו התדרדר עד כדי כך שלא ניתן עוד להגיע להסדר כל שהוא יהיה מוכרח לפנות להליך פשיטת רגל אשר הינו הליך מורכב וארוך יותר אך בסופו יקבל החייב הפטר וימחקו יתרת החובות שאיין באפשרותו לעמוד בהחזרם.

אחד מיתרונות שיש לחייב שהוכרז כמוגבל באמצעים על פני מי שבהליך פשיטת רגל הוא כי ראש ההוצאה לפועל יוכל לבטל את ההכרזה בנסיבות שונות כגון פירעון החוב או הגעה להסכם בין החייב לנושיו, ביטול ההכרזה יכול שיעשה על דעת ראש ההוצאה לפועל עצמו או עלפי בקשה של אחד הצדדים אם תמצא ראויה.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  יעוץ משפטי
 

מאמר זה עוסק באפשרות כי במהלך ההליכים בהוצאה לפועל יוכרז חייב כ"מוגבל באמצעים", השלכותיה של הכרזה זו ומה יתרונותיה וחסרונותיה לחייב ולזוכים. לחץ כאן למידע וסיוע משפטי...