פשיטת רגל, הוא הליך מורכב המשופע בבירוקרטיה. לא פעם במסגרת הליכי פשיטת רגל אנו נדרשים להגיש טפסים ומסמכים רבים בכל פעולה שאנו מעוניינים שתתבצע. לחץ כאן למידע וסיוע משפטי מיידי...
טפסים ומסמכים בהליך פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

מסמכים וטפסים להליך פשיטת רגל

Hebrew

פשיטת רגל, הוא הליך מורכב המשופע בבירוקרטיה. לא פעם במסגרת הליכי פשיטת רגל אנו נדרשים להגיש טפסים ומסמכים רבים בכל פעולה שאנו מעוניינים שתתבצע. במאמר זה, נלמד חלק מכללי הפרוצדורה המשרתים את החייב והנושים בהגשת בקשות שונות בהליך פשיטת הרגל.

בקשת נושה למתן צו כינוס

אחת הבקשות, הנפוצות בהליך, היא הכרזה של נושה על חייב כפושט רגל. במידה שיש לחייב התחייבויות כלפייך אתה מוגדר כנושהו ואתה יכול עם התקיימות כל התנאים הבאים, לבקש הכרזתו כאמור :

1.    החוב כלפייך עולה על 50.000 ¤, אלא אם כן קיימים טעמים מיוחדים המצריכים הכרזה על פשיטת רגל בחוב הנמוך מהסכום כאמור(סעיף 7(1) לפקודת פשיטת הרגל).
2.    חוב בסכום קצוב - הכוונה היא אחד מהשניים :
•    פסק דין חלוט כנגד החייב.
•    שטר חוב בעל סכום מדויק כנגד החייב.
3.    טופס הגשת בקשה ערוך לפי טופס 6 שבתוספת לתקנות פשיטת הרגל.
4.    תצהיר המאמת את העובדות שנטענות בטופס.
5.    תשלום אגרה של מאות שקלים לכונס הנכסים הרשמי.
6.    המצאת עותק מהתצהיר והבקשה לחייב עצמו.

למידע נוסף על טפסים ומסמכים וקבלת סיוע משפטי מיידי,
לחץ כאן: יעוץ משפטי

התנגדות חייב לבקשת נושה תוגש לפי טופס 7 לתוספת לתקנות בצירוף תצהיר המאמת את העובדות.
בקשת חייב למתן צו כינוס. דרך נוספת להגיע למעשה פשיטת רגל והיא גם הדרך הנפוצה יותר, היא בקשה של החייב להכריז על עצמו כפושט רגל. החייב יעשה כן, מהסיבה שצו הכינוס יקפיא את ההליכים המשפטיים נגדו ויספק לו למעשה אוויר לנשימה.

בקשת חייב להליך פשיטת רגל תוגש בתנאים דלהלן:

1.    הבקשה תהא ערוכה לפי טופס 4 לתופסת לתקנות פשיטת הרגל.
2.    הבקשה תהא מלווה בתצהיר של החייב על העובדות הנטענות בטופס.
3.    בנוסף לבקשה יוגש דוח על מצב חובות ונכסי החייב שיהיה הערוך לפי טופס 5 לתוספת לתקנות פשיטת רגל.
4.    תשלום אגרה בעלות של מספר מאות שקלים(סכום המתעדכן מפעם לפעם) מידי החייב לכונס הנכסים הרשמי, לצורך כיסוי עלויות הטיפול בתיק.
5.    המצאת כל מסמך או סכום נוסף שידרוש כונס הנכסים הרשמי.

אילו עוד טפסים משמשים את הצדדים בהליך פשיטת הרגל?

פשיטת רגל הוא הליך בירוקראטי סבוך אשר בו משמשים טפסים רבים להנעת פעולות משפטיות כאלו ואחרות.  קצרה היריעה מלהכיל את כל כללי וטפסי פשיטת הרגל במאמר זה. עם זאת, נזכיר מספר טפסים שימושיים נוספים:

טופס 21 לתוספת לתקנות פשיטת הרגל – טופס זה מוגש לנאמן בפשיטת הרגל בידי נושה ומטרתו היא הוכחת חוב פלוני כלפי הנושה.

טופס 13 לתוספת לתקנות – טופס זה הוא סוג של שבלונה לעריכת פשרה של החייב עם הנושים באישור בית המשפט.

חשיבות של סיוע משפטי בהליך פשיטת רגל

כפי שראינו במאמר זה, הליך של פשיטת רגל הוא הליך בירוקראטי סבוך המצריך ידע משפטי - הן בידיעת הדין המהותי, והן בידיעת הדין הפרוצדוראלי, המתבטא בהגשת טפסים, מסמכים וכו'.
התייעצות עם מומחים לתחום פשיטת הרגל הינה הכרחית בכדי לקיים הליך מהיר ובעל תוצאות טובות מבחינת הנושים כמו גם החייב.

למידע נוסף על טפסים ומסמכים וקבלת סיוע משפטי מיידי,
לחץ כאן: יעוץ משפטי

פשיטת רגל, הוא הליך מורכב המשופע בבירוקרטיה. לא פעם במסגרת הליכי פשיטת רגל אנו נדרשים להגיש טפסים ומסמכים רבים בכל פעולה שאנו מעוניינים שתתבצע. לחץ כאן למידע וסיוע משפטי מיידי...