כונס נכסים רשמי משמש כזרוע של בית המשפט כאשר מתנהל הליך לפי פקודת פשיטת רגל. לקריאה על מגוון תפקידיו של כונס הנכסים הרשמי במהלך הליך פשיטת רגל לחץ כאן...
כונס הנכסים הרשמי
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

מיהו ומהם תפקידיו של כונס הנכסים הרשמי?

Hebrew

כונס נכסים רשמי משמש כזרוע של בית המשפט כאשר מתנהל הליך לפי פקודת פשיטת רגל. שר המשפטים הוא הממנה כונסי נכסים רשמיים ומקצה כאלה למחוזות המשפטיים השונים שם ישמשו כפקידים של בית המשפט. כונס נכסים רשמי יכול שיהיה אדם פרטי, בדרך כלל עורך דין או רואה חשבון בהכשרתו, או גוף כגון חברה עסקית (בדרך כלל מתחום הכלכלה וניהול כספים).

פנה אלינו ללא כל התחייבות מצידך, לחץ: יעוץ משפטי

מרגע שמונה כונס הנכסים הרשמי על ידי בית המשפט לשמש בתיק מסוים הוא יהיה שותף לכל הליך משפטי בתיק. לכונס הנכסים הרשמי מגוון תפקידים במהלך הליך פשיטת רגל אותם נתאר בקצרה בהמשך.

חשיבות עמדתו של כונס הנכסים הרשמי

בקשה לפשיטת רגל יכולה להיות מוגשת הן על ידי החייב עצמו, שנוכח כי לא יוכל לעמוד בתשלום חובותיו, והן על ידי נושה של החייב המבקש להניע הליך פשיטת רגל לפני שמצבו הכלכלי של החייב יתדרדר עוד יותר.

כבר בשלב זה יופנה עותק מן הבקשה אל כונס נכסים רשמי מבין אלה המשמשים את בית המשפט המחוזי שאליו הוגשה הבקשה.

כונס הנכסים הרשמי ראשי לבצע חקירות, העיקרית שבהן תהיה חקירת יכולת שנועדה לברר את מצבו כונס הנכסים הרשמיהכלכלי הנוכחי של החייב. בשלב הראשוני לאחר מינויו וקבלת העתק הבקשה יצטרך כונס הנכסים הרשמי לגבש עמדה לגבי האם לדעתו יש מקום להמשיך בהליך פשיטת הרגל.

מבין השיקולים שינחו את כונס הנכסים הרשמי יהיה הבירור, שיערך כאשר הבקשה הוגשה על ידי הנושה, האם ביצע החייב "מעשה פשיטת רגל" כפי שמוגדר בפקודת פשיטת הרגל.

בירור שיערך במידה והבקשה הוגשה על ידי החייב עצמו יהיה האם הוא עומד בתנאים הדרושים על מנת שבית המשפט יוכל, בסופו של יום, להכריז עליו כפושט רגל (למשל אם ביצע החייב פעולות ל"הברחת נכסים" לא תתקבל בקשתו להיות מוכר כפושט רגל).

לאחר שכונס הנכסים הרשמי גיבש את עמדתו זו תוגש לבית המשפט אשר ברוב המקרים יפעל בהתאם לה. חשיבות עמדתו של כונס הנכסים הרשמי ברורה אם כן, ללא שימצא כי הליך פשיטת הרגל ראוי ברוב המקרים יופסק ההליך והצדדים יאלצו לנקוט צעדים אחרים על מנת להגיע להסדר תשלום החוב.

קיראו בהרחבה על: רכישת דירה מכונס נכסים

תפקידיו של כונס הנכסים הרשמי

לאחר מסירת חוות דעתו הנ"ל, יידרש לרוב כונס הנכסים הרשמי (על ידי בית המשפט) להציגה ולנמקה במהלך הדיון אליו יזמן בית המשפט את הצדדים, הנושה והחייב, ואת כונס הנכסים הרשמי.

במידה ובית המשפט נותן צו כינוס וקובע דיון בבקשה לפשיטת רגל לתאריך של שישה חודשים ממועד צו זה יוטלו על כונס הנכסים מספר תפקידים אותם יבצע במהלך תקופה זו. להלן העיקריים שבהם:
 

  • מרגע שניתן צו בית המשפט לכינוס נכסים יעברו כל נכסי החייב לניהולו של כונס הנכסים הרשמי עד שיתמנה נאמן שינהלם במקומו.
  • כינוס אסיפת נושים על מנת לשמוע את עמדת כל אחד מהם לגבי הליך פשיטת הרגל שהחל וכן מה הם דרישותיהם באשר לסכומי הכסף שהחייב צריך לשלם להם. כונס הנכסים הרשמי ראשי להציע דרך להסדר תשלומים שהנושים  יהיו מחויבים לבחון אם יוכלו לקבלה. במידה אם ויחליטו הנושים לדחות את הצעת כונס הנכסים הרשמי ידרשו לתת נימוקים מדוע החליטו כך.
  • ביצוע חקירת יכולת. חקירה מקיפה, כולל קבלת תצהיר מפורט מידי החייב וזימון עדים במידת הצורך, הבאה לקבוע את מצבו הכלכלי העדכני של החייב. איילו נכסים עומדים לו שיוכלו להימכר לצורך החזר חובותיו, מה יכולת ההחזר החודשית שלו, מה היקף חובותיו המדויק, האם קיימים ביין הנושים כאלה אשר איין אפשרות, על פי חוק, לגבש הסדר איתם (למשל מוסדות המדינה) וכדומה.
  • חמישה עשר יום לפני מועד הדיון בבקשה לפשיטת רגל יגיש כונס הנכסים הרשמי את תוצאות חקירותיו הנ"ל ואת המלצותיו באשר להסדרי תשלומים אפשריים לבית המשפט.
  • כונס הנכסים הרשמי ישמש כונס זמני לנכסי החייב עד שימונה נאמן. מרגע זה יפקח כונס הנכסים הרשמי על תפקוד הנאמן. אם, מסיבה כלשהי, יפסיק הנאמן את פעולותיו בתיק, ביין אם מיוזמתו וביין אם ימצא לא ראוי להמשיך, יכנס לנעליו שוב כונס הנכסים הרשמי.

למידע נוסף וסיוע משפטי מיידי,
פנה אלינו ללא כל התחייבות מצידך, לחץ:
יעוץ משפטי

כונס נכסים רשמי משמש כזרוע של בית המשפט כאשר מתנהל הליך לפי פקודת פשיטת רגל. לכונס הנכסים הרשמי מגוון תפקידים במהלך הליך פשיטת רגל. לחץ כאן לקריאה על חשיבות מעמדו ועל תפקידיו של כונס הנכסים הרשמי...