מהו כינוס נכסים, מה תפקידו של הכונס הרשמי וכיצד מתבצע ההליך - למידע לחץ כאן...
פשיטת רגל - הליכי כינוס נכסים לפרטים: 03-5759008
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

כיצד מתבצע כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל

Hebrew

תפקידו וסמכותו של כונס הנכסים הרשמי

לאחר הכרזתו של החייב כפושט רגל, מתבצע הליך כינוס נכסים ומתמנה בתיק פשיטת הרגל של החייב כונס רשמי. לאורך כל ההליך, יסקר הכונס את התנהלות החייב ויפקח על התנהלותו. הכונס הוא אדם או גוף, הממונה על ידי הסמכות המשפטית בתיק ולו תפקידים שונים. במאמר זה נתייחס לתפקידיו וסמכויותיו.

הליך כינוס הנכסים

כונס הנכסים הוא למעשה הגוף המדווח לבית המשפט על כל חריגה בהתנהגות החייב בתוך התהליך באופן שוטף או לבקשתו של בית המשפט בכל שלב. הוא יחקור וידווח אודות חשדות לעברות על פקודות פשיטת רגל אשר התקיימו בתיק. כונס הנכסים ישתתף בכל חקירה או אסיפה שתתנהל בקשר לתיק ובכל תביעה נגד החייב, אם וכאשר יבצע עבירות.

לקבלת יעוץ משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  סיוע משפטי

כמו כן, כונס הנכסים ישמש כמנהל נכסים, בעת הוצאת נכסי החייב למכירה בעיתונות לצורך מימושם כפי שיפורט בהמשך והוא למעשה המתווך בין בית המשפט לנושים כמזמן אסיפות הנושים השונות בעת הצורך. ההצעות והבקשות אשר יועברו לכונס במסגרת הליך פשיטת רגל יוצגו לנושים על ידו והוא ישמש כנאמן עד אשר ימונה נאמן בתיק.

הליכים במימוש הנכסים על ידי הכונס הרשמי

הכונס אחראי על ביצוע החקירה בפועל אשר ממצאיה יעידו על הנכסים הנמצאים בחזקתו של החייב נכוןפשיטת רגל - הליכי כינוס נכסים לפרטים: 03-5759008 ליום החקירה ולאחר פתיחת תיק פשיטת רגל. עיקר הנכסים הנתפסים על ידי הכונס הם קרקעות ונכסי נדל"ן אחרים, אך גם רכבים השייכים לחייב נתפסים לטובת מימושם.

במקרה של תפיסת רכב, יאוחסן הרכב על ידי הכונס ואילו בתפיסת נכסי נדל"ן, יוטל על הכונס לאחוז בנכסים, לעיתים על ידי פינוי הדירים הנמצאים בהם. על הכונס להשתמש בכל האמצעים אשר ניתנו לו במסגרת החוק על מנת לפנות את נכסי החייב ולהעבירם לחזקתו.

כל הנכסים הנתפסים במסגרת הליך הכינוס, יישארו בחזקתו של כונס הנכסים עד לשלב הבא, בו יוצעו למכירה לקהל הרחב במטרה לפרוע חובות על ידי שימוש בדמי המכירה. בין אם הנכם נמצאים בהליך פשיטת רגל ובין אם הנכם הזוכים ומטרת ההליך הנה להשיב אליכם כספים שחייב פושט הרגל - מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין הבקיא בתחום זה.

פרסום נכסים שנתפסו ומיועדים למימוש

בשלב זה יפורסמו כל הנכסים שנתפסו ומיועדים למימוש בעיתונות, כאשר מכירת הנכסים מתבצעת כמכירה פומבית לקהל הרחב, אשר מוזמן להציע הצעות רכישה עבור כל נכס. בהודעה בעיתון יפורטו פרטי הכונס בתיק, וההשתתפות במכרז מותנית בהפקדת ערבות של עשרה אחוזים משווי ההצעה, כאשר פרק הזמן במהלכו ניתן להגיש הצעות יהיה מוגבל מראש, כמקובל במכירות פומביות.

הליך המכירה הפומבית יתבצע במשרד כונס הנכסים כשהמחיר ההתחלתי של המכירה הפומבית יהיה ההצעה הגבוהה ביותר שהתקבלה עבור כל נכס. בסיומה של המכירה הפומבית ייקבע הזוכה והנכס יועבר לרשותו תמורת הסכום אותו נקב והוא הסכום הזוכה.

בשלב זה, תנתן הזדמנות אחרונה לחייב לרכוש את הנכס בסכום שהציע הזוכה במכירה. במידה ואכן ירצה החייב לממש את זכותו וירכוש את הנכס במחיר זה, יבוטל המכרז. בסיום מכירת נכסי החייב יחושבו הסכומים אשר נצברו ויחולקו בין הנושים בהתאם לקדימותם וגודל החוב.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  יעוץ משפטי

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
מיהו ומהם תפקידיו של כונס הנכסים הרשמי? - כונס נכסים רשמי משמש כזרוע של בית המשפט כאשר מתנהל הליך לפי פקודת פשיטת רגל. לקריאה על מגוון תפקידיו של כונס הנכסים הרשמי במהלך הליך פשיטת רגל לחץ כאן...
צו כינוס נכסים - צעד אחר צעד - פשיטת רגל נט - הסברים מפורטים על צו כינוס נכסים על פי חוק בישראל...
קניית רכב מכונס נכסים - פשיטת רגל נט - הסברים על קניית רכב מעוקל דרך כונס נכסים בהליכי הוצאה לפועל...