המעבר מסטאטוס של חייב בהוצאה לפועל להליך פשיטת רגל טומן בחובו יתרונות וחסרונות לחייב ולנושה - היכנסו לקריאת המאמר המלא באתר פשיטת רגל נט...
מהליך הוצאה לפועל לסטאטוס פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

מריבוי תיקים בהוצאה לפועל לסטאטוס פשיטת רגל

Hebrew

מעבר מהליכי הוצאה לפועל לפשיטת רגל - מנקודת מבטו של החייב

לצד החסרונות בהכרזה על חייב בהוצאה לפועל כעל פושט רגל, נודעים להכרזה כזו גם יתרונות עבור כלל הצדדים המעורבים בהליך המשפטי.

לחייב אשר לא הבריח נכסים בטרם ההתמוטטות הכלכלית ואינו מחביא רכוש מפני הנושים, קיים לעיתים עניין בהכרזה על פשיטת רגל.

במסגרת הליכי הוצאה לפועל החייב חשוף בפני עיקול רכוש ומגבלות נוספות, המהווים אמצעי לחץ לפירעון החובות לנושים.

לעומת זאת, בסטאטוס פשיטת רגל לרוב לא יבוצעו הליכי עיקול בבית החייב וכנגד רכושו.

בד בבד, מנקודת ראותו של החייב המצוי בסטאטוס חדלות פירעון, היתרון המשמעותי ביותר בהכרזה על פשיטת רגל הוא סיום כל הליכי המשפט וההוצאה לפועל המתנהלים נגדו, במטרה לאפשר לו להתחיל חיים חדשים, נטולי חובות העבר.

זאת, בניגוד להליכי הוצאה לפועל, אשר יכולים באופן תיאורטי להתמשך עד אין קץ.  מהליך הוצאה לפועל לסטאטוס פשיטת רגל

אמנם, בפני החייב ניצבת אפשרות לפנות להליך איחוד תיקים במידה ומתנהלים נגדו מספר הליכי הוצאה לפועל במקביל, אך להכרזה על פשיטת רגל עשויים להיות יתרונות גם על פני אופציה זו:

הריבית על החוב בתיקי איחוד בהוצאה לפועל גבוהה מהריבית הנהוגה בהליכי פשיטת רגל.

בפשיטת רגל, הריבית הנצברת על החוב הינה ריבית רגילה, ולכן הכסף ששולם על ידי החייב שומר על
ערכו במהלך השנים.

לעומת זאת, הסכום ששולם בתיק האיחוד מאבד עם הזמן מערכו בשל הריבית הגבוהה.

יתרה מכך, בהליכי פשיטת רגל עומדת לזכותו של החייב האפשרות לנהל משא ומתן עם הנושים על אופן פירעון החוב ובכך לזרז קבלת צו הפטר.

זאת בשעה שאפשרות זו מוגבלת בהליך איחוד תיקים בהוצאה לפועל, בשל החשש מפני העדפת נושים פסולה.  

לקבלת סיוע משפטי מיידי
חייגו עכשיו
03-5759008

הכרזה על חייב בהוצאה לפועל כפושט רגל - מנקודת המבט של הנושה

לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם - 1980, גם הנושים בהליך הוצאה לפועל יכולים לבקש להכריז על החייב כפושט רגל.

בדרך כלל, האמצעים העומדים לרשות הנושים לצורך גביית החוב מהחייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל הינם אגרסיביים יותר ביחס לאלה המנויים בפקודת פשיטת הרגל, אך אינם בהכרח יעילים יותר.

בהליכי פשיטת רגל אין לחייב אפשרות לקיים איפה ואיפה בין נושים, משום שכל הצעה להסדר מותנית לפי הפקודה בקבלת אישור מטעם בית המשפט.

במקרה בו קיים חשש להברחת נכסים או להסתרת רכוש על ידי החייב בטרם הנפילה הכלכלית, ההכרזה על פשיטת רגל מהווה יתרון משמעותי לנושה, משום שהיא מאפשרת לו להתחקות  אחר הנכסים העלומים.

סעיף 96 לפקודה קובע, כי הרכוש שהועבר בחוסר תום לב, בתמורה פחותה או ללא תמורה כלל, במהלך השנתיים שקדמו ליום פשיטת הרגל, יוחזר לקופת הנאמן בהליכי פשיטת רגל.

במידה והעברת הרכוש התרחשה לפני יותר משנתיים אך טרם חלף עשור ממועד פשיטת הרגל, יצטרכו מקבל הרכוש או פושט הרגל להוכיח שבאותו הזמן קיימת היתה בידי החייב אפשרות לפרוע את החובות לנושים גם ללא הנכס, על מנת להימנע מהחזרת הרכוש לקופת הנאמן.    

הוכרזת כחייב בהוצאה לפועל? מתלבט האם לעבור לסטאטוס של פושט רגל? הקדם להיוועץ עם עורך דין מומחה בתחום.

לקבלת סיוע משפטי מיידי
חייגו עכשיו
03-5759008