מימוש נכסים של חייב בעת הליך פשיטת רגל. איך מדוע ובאילו תנאים?
מימוש נכסים של חייב במסגרת הוצאה לפועל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

מימוש נכסים של חייב במסגרת הוצאה לפועל

Hebrew

חוק ההוצאה לפועל והתקנות הנגזרות ממנו כוללים הליכים חוקיים שונים אותם ניתן לנקוט כנגד חייב לצורך השבת חובותיו.

בירור, חקירת יכולת, הליכי חיפוש שונים, עיכוב יציאה מהארץ ומאסר הם חלק מהכלים העומדים לרשות רשם ההוצאה לפעול כדי לנסות ולהחזיר את חובותיו של החייב.

בנוסף לכך, רשאי רשם ההוצאה לפועל לנקוט בהליכים שונים כנגד רכושו של החייב, כולל עיקול נכסים ומימושם.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו
03-5759008

עיקול נכסים – על מה ולמה?

לפני כל הליך מימוש נכסים קיים הליך קודם הקרוי "עיקול נכסים". הליך זה, המתבצע במסגרת שירותי ההוצאה לפועל, כולל תפיסת נכסים שונים השייכים לחייב, במטרה לממש באמצעותם את החוב.

החייב, או כל מי שהנכסים נמצאים רשותו, איננו יכול להתנגד לביצוע הליך העיקול. נכסים הניתנים לעיקול כוללים את כל נכסי החייב וגם מיטלטלין המצויים בבעלותו אף אם אינם ברשותו. מימוש נכסים של חייב

עם זאת, ישנם מיטלטלין האסורים לעיקול, כדוגמת: מיטות, מוצרי מזון, אבזרים המשמשים את החייב לצורך עבודתו, כלי אוכל, אביזרי נכה, תשמישי קדושה וחיות מחמד.

את העיקול ניתן לבצע רק לאחר הגשת בקשה של הנושה למדור העיקולים בלשכת ההוצאה לפועל ותשלום שכר קבלן עבור ביצועו. קיראו עוד ובהרחבה על הליכי הוצאה לפועל

הליך מימוש נכסים – מה משמעותו?

מימוש נכסים הוא אחד מהפעולות הננקטות על ידי לשכת ההוצאה לפעול במטרה להשיב את חובות החייב לנושיו, והוא חלק בלתי נפרד בדיני פשיטת רגל. על הליך מימוש הנכסים ממונה ה"נאמן", שהוא האחראי על נכסי החייב.

כדי לממש נכסים ניתן לנקוט בשלוש דרכים:

  • מימוש נכסים בשיטת מכרז בהתאם לחוק חובת המכרזים, התנש"ב – 1992
  • מימוש נכסים בשיטת המכירה הפומבית, הקרויה גם "התמחרות"
  • מימוש נכסים בשיטת משא ומתן אינדיבידואלי מול מציע אחד

הליך מימוש נכסים באמצעות מכרז

לפי החוק רשאי הנאמן להציע את נכסי החייב למכירה בדרך של פרסום מכרז. עם זאת, בהקשר זה חלוקות הדעות באשר לאופי המכרז – האם חלים עליו דיני המכרז הפרטי או דיני המכרז הציבורי.

שהרי, גם אם המכרז כולל מכירה של נכסי אדם פרטי, הגוף המנהל אותו הוא ציבורי. עם זאת, ללא קשר לחלות דיני המכרז הציבורי או הפרטי, מחויב הנאמן לעמוד בחובות האחרות הנדרשות מכל מרכז, כדוגמת: חובת ההגינות, תום הלב וחובות נוספים.

לאחר פרסום המכרז מתנהלת המכירה לפי חוק חובת המכרזים.

הליך מימוש נכסים באמצעות מכירה פומבית

הנאמן יכול לממש את נכסיו של חייב גם בשיטת המכירה הפומבית. בניגוד לשיטת המכרז, שיטה זו איננה מבוססת על יסוד הסודיות, כפי ששמה מעיד עליה.

בנוסף לכך, המכירה הפומבית היא מטבעה דינאמית וגמישה יותר משיטת המכרז הרגיל. שכן, עד לשלב נעילת המכירה יכולות הצעות המכירה להשתנות מקצה לקצה.

מימוש נכסים באמצעות משא ומתן

הנאמן רשאי, כאמור, לממש את נכסיו של החייב גם באמצעות ניהול משא ומתן מול מציע אחד וללא פנייה לקבלת הצעות נוספות מהציבור. בשיטה זו חלים כללים הנובעים מהמשפט הפרטי ומחוקי החוזים, כדוגמת: הגינות במשא ומתן, תום לב והתקשרות חוזית תקינה.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו
03-5759008