קיבלת מכתב דרישת חוב מעורך דין? בואו לקרוא את המדריך המשפטי המלא לאזרח...
קיבלת מכתב דרישת חוב מעורך דין? המדריך המשפטי לאזרח
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

קיבלת מכתב דרישת חוב מעורך דין?

Hebrew
תאריך: 09/03/2014 15:09   

טרם נקיטת הליכים משפטיים כנגד חייב נהוג לשלוח לחייב מכתב דרישת חוב. נסקור להלן מספר טיפים והמלצות לשם התמודדות עם מכתב הדרישה.

יצויין כי חייבים רבים אינם מקבלים בפועל את מכתב ההתראה: לעיתים מכתב כזה לא נשלח והזוכה ו/או בא כוחו מיד נוקטים בהליכים: מגישים תביעה או פותחים תיק בהוצאה לפועל, ולעיתים המכתב נשלח ואולם לכתובת שאינה עדכנית של החייב ועל כן המכתב אינו מגיע לידי הנמען.

בהקשר זה נציין את החובה לשלוח מכתב התראה טרם פתיחת תיק הוצאה לפועל לביצוע תביעה על סכום קצוב בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 (להלן : "החוק"):

81א1.(ב) "המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב לפי הוראות סעיף זה ישלח לנתבע התראה בדבר כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל (בסעיף זה - ההתראה); ההתראה תישלח בדואר רשום."

כמו גם החובה לשלוח מכתב התראה, בהפרת הסכם וטרם חידוש הליכים בתיק הוצאה לפועל בחוק:

סעיף 19ב. (ג) "הופר ההסדר וביקש הזוכה לחדש הליכים בתיק, ינקוט פעולות אלה: ...(2) ישלח לחייב הודעה, בדואר רשום, בדבר כוונתו לחדש את ההליכים, בצירוף פירוט התקבולים שקיבל לפי ההסדר ויתרת החוב המעודכנת לאחר הדיווח ללשכת ההוצאה לפועל כאמור בפסקה (1);"

התייחס ברצינות לדרישת החוב

יש להתייחס ברצינות לדרישת החוב ולטפל בה. חייבים רבים נוטים לזלזל / להזניח את הטיפול בעניין ומפספסים הזדמנות להסדיר את החוב.

בתחילת ניסיונות הגבייה החוב קטן יחסית ועדיין לא תפח למימדים עצומים בשל שיעורי הריבית הגבוהים הנהוגים בהוצאה לפועל ובשל התווספות הוצאות משפטיות גדולות: שכר טירחת עורך דין, אגרות והוצאות (אשר אך גדלות ככל שחולף הזמן עד להסדרת החוב) לקרן החוב.

לשם המחשה, חוב של 1,000 ₪ יכול להכפיל את עצמו בחלוף חודש-חודשיים, כאשר תתווסף לקרן החוב, אגרת פתיחת תיק הוצאה לפועל, שכ"ט א + ב, אגרות עיקולי בנקים, ריבית והפרשי הצמדה וכו'.

בנוסף, גם מן ההיבט המשפטי, כאשר יש לחייב טענות הגנה נגד החוב הנטען, מוטב כי יטען אותן מוקדם ככל הניתן וכבר במועד קבלת מכתב ההתראה או מועד היוודע לו על החוב הנטען.

קיראו בהרחבה: מימוש נכסים של חייב במסגרת ההוצאה לפועל

קיבלת מכתב מעורך דין? בדוק מיהו בעל החוב!

יש ראשית לבדוק האם החוב שייך לך או למישהו אחר.

בדוחות הקשורים לנסיעה במכונית ו/או לשימוש כלשהו במכונית יש לבחון האם במועדי העבירה אתה נהגתה ברכב או האם מדובר במצב בו אחר עשה שימוש ברכב.

בדרישות חוב של עיריות, רשויות מקומיות או תאגידי מים יש לבחון האם במועדים הרלבנטיים להיווצרות החוב אתם הייתם בנכס ו/או צרכתם את המוצר שנדרש תשלום בעבורו או שמא מדובר באדם אחר.

קרו מקרים בהם עיריית תל אביב למשל פנתה בדרישת תשלום (וכן בעיקולים) בגין צריכת מים או ארנונה לאנשים, ולאחר בדיקה התברר כי שוכרים אחרים בנכס הם החייבים הנכונים ולא אלו הנמצאים ברישומי העירייה.

האם לפי הדין עליך לשלם את החוב הנטען?

כאשר מדובר במתן ערבות לחיוב של אחר, ובמקרים רבים נוספים מומלץ לערוך בדיקה ואף לקבל חוות דעת משפטית של עורך דין הבקיא בתחום, הבוחנת את אמיתות דרישת החוב לפי הדין.

חייב הכופר בחוב חייב להתנגד לדרישת התשלום מוקדם ככל הניתן, וההיפך הוא הנכון, התעלמות מדרישת התשלום תחזק את טענת הצד השני.

נזכיר את פרשת אקיוטק אשר שלחה מכתבי התראה לכמאה אלף ישראלים, פרשה אשר עוררה סערה ציבורית וכעת מנכ"ל החברה נחשד בביצוע עבירות מרמה וזיוף בעניין, ואת דרישות החוב של רשות השידור אשר עומדות בניגוד לחוק, גם לדעתו של מבקר המדינה.

ככלל גביית חוב ישן בן מספר שנים צריכה לעורר חשד כי יתכן ומדובר בדרישת חוב שאינה חוקית / אמיתית (המונח המשפטי הינו שיהוי, ויש לבחון האם השיהוי מוצדק בנסיבות העניין).

ככל ולחייב טענות הגנה כנגד המכתב יש לכתוב מכתב תגובה מפורט ובו לכפור בדרישת התשלום. שוב יאמר, כי מומלץ להיעזר בעורך דין מיומן בהכנת מכתב התשובה.

החוב אמיתי - מה עושים עכשיו?

בדיקתכם העלתה כי מדובר בחוב שנוצר בשל מצוקה כספית, כגון שיק שלא כובד. האם לשלם או לחכות?

ככל ומדובר בחוב נמוך של כמה מאות שקלים, מומלץ לעשות מאמץ ולשלמו. חוב נמוך כזה יתפח לכמה אלפי ₪ בחלוף הזמן. לצורך כך, לעיתים ניתן להגיע להסדר פריסה מול עורך הדין שולח המכתב, לפיו ישולם החוב במספר תשלומים חודשיים.

נקלעתם למספר חובות, ואינכם יכולים לשאת בפירעונם? יש ליצור קשר לשם ייעוץ עם עורך דין המתמחה בניהול חובות ולבחון מהי הדרך המומלצת והכדאית ביותר לטיפול בחובות.

מומלץ לטפל בבעיה בהקדם האפשרי. זה יהיה קשה הרבה יותר לטפל בחובות, לאחר שיטילו עיקול בחשבון הבנק או במשכורת.

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור