בהגשת בקשה לפשיטת רגל יש חשיבות לניהול מסודר של התיק, גם עבור זירוז והתנהלות יעילה של התהליכים, ולא פחות חשוב – עבור יצירת מערכת יחסים של אמון ושקיפות בין החייב לבין המעורבים בתהליך. למידע נוסף לחץ כאן...
מסמכים ודרישות להגשת בקשה לפשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

דרישות מהחייב בהליך פשיטת רגל - מסמכים ונתונים

Hebrew

מסמכים ונתונים חשובים בעת הגשת הבקשה

בהגשת בקשה לפשיטת רגל יש חשיבות לניהול מסודר של התיק, גם עבור זירוז והתנהלות יעילה של התהליכים, ולא פחות חשוב – עבור יצירת מערכת יחסים של אמון ושקיפות בין החייב לבין המעורבים בתהליך שיחליטו, בסופו של דבר, על גורל החוב, וחלוקת תשלומים.

לכן, חשוב למסור לבית המשפט נתונים מדוייקים, ואת כל המסמכים הנדרשים לצורך בחינת מצבו של החייב בשקיפות מלאה. אין ספק שבהגשת בקשה לפשיטת רגל יש הרבה נתונים שכדאי לקחת בחשבון, ומומלץ להיוועץ בעורך דין מנוסה על מנת להבין בדייקנות מהי המשמעות של כל נתון וטופס שנמסר לבית המשפט בתיק פשיטת רגל.

לקבלת סיוע משפטי וליווי מלא על ידי עורך דין, לחץ: יעוץ משפטי

בשלב הראשון, בעת הגשת בקשה לפשיטת רגל, יש להגיש כתב ויתור סודיות שאומת ונחתם בנוכחות עו"ד, וכן כל מסמך שיאמת את הסיבות והנימוקים לבקשה. יש למסור פרטים אודות החייב (מספר זהות, שם מלא, אם שונה השם בשבע השנים הקודמות לפתיחת התיק יש לציין גם שמות אלה, מצב משפחתי, שמות ההורים, שנת לידה, וכתובת עדכנית). כמו כן יש להצטייד בפרטים אלה עבור בן/בת הזוג של החייב והילדים הגרים עימו, קטינים או בגירים.

מסמכים הנוגעים לפרטי הנושים בהליך פשיטת הרגל

יש להביא פרטים אישיים מלאים של כל הנושים בתיק (שם מלא, כתובת, מספרי טלפון, פרטי באי כוחם אם יש כאלה, גובה החוב, כיצד נוצר ועל שום מה). אם ניתנו שעבודים או

ערבויות

לנושים, יש להכליל אותם בפירוט הנושים (פרטי שיעבוד ו/או סכום ערבות בש"ח, תאריך החתימה, זהות הערבים לחוב אם יש כאלה).

אם יש תביעות בבית משפט כנגד החייב יש לצרף עותק כתב התביעה או פסק הדין אם יש)
אם החלו הליכים כנגד החייב בהוצאה לפועל, יש לציין פרטי התיק (סוג התיק, שם הלישכה, סכום עדכני של החוב)

מסמכים המעידים על מצבו של החייב, שמעוניין לפשוט רגל

פירוט מדוייק של חובותיו, נכסיו, זכויות או מניות בתאגיד אם יש, חסכונות או השקעה בניירות ערך אם יש, בצירוף דוחות מהבנק או מרשם החברות לאימות האמור. פירוט כלי רכב בבעלות החייב (תוצרת הרכב ושנת הייצור, מספר רישוי, מטרת שימוש, ופירוט מתועד של שעבודים אם יש). פירוט כל דברי הערך שברשות החייב, שוויים, מקום הימצאם, ותאריך רכישה.

פירוט מדוייק של חשבון או חשבונות הבנק של החייב, השקעות במט"ח, קופות גמל, וכל שווה ערך כספי אחר של החייב. כמו כן, אם היו חשבונות בנק נוספים שנסגרו בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה, יש לפרט גם לגביהם.

פרטי המאזן החודשי של החייב

פרטים בנוגע לעיסוקו של החייב והכנסותיו – מה תחום עיסוקו, מה מקום העבודה אם הוא שכיר, אם הוא עצמאי יש לציין זאת, מה ותק החייב בעבודתו, תלוש משכורת של שלושת החודשים האחרונים וטופס 106. אם יש הכנסות נוספות שלא מעבודתו במהלך השנה שקדמה לבקשת פשיטת הרגל, יש לציין זאת, ולהכליל בבקשה מסמכים שיאמתו את האמור, כולל פיצויים, ירושות, הכנסות מניירות ערך, קיצבאות נכות או זיקנה, וכיו"ב.

פירוט הוצאות חודשיות קבועות, הוצאות מיוחדות במהלך השנתיים שקדמו לבקשת פשיטת הרגל, מענקים, וכל הוצאה אחרת שהיא מעל 2000 ¤.

פרטי המאזן של קרובי משפחה המתגוררים עם החייב

יש לפרט את הכנסות בן/בת הזוג, מעבודה או ממקורות אחרים, וכן אם ישנן הכנסות של ילדים קטינים או בגירים שחיים עם החייב – יש לפרט גם אותן.

יש להגיש מידע מפורט של הנכסים או הזכויות של קרובי המשפחה המתגוררים עם החייב, סוג הנכס, כתובתו, החלק בזכות,  שווי הנכס, תאריך הרכישה שלו ואם יש שעבודים לטובת הנכס – יש לציין גם את אלה. אם קיים חוזה שכירות או חוזה חכירה על הנכס, יש לצרף עותק שלו לבקשה. בנוסף, יש לפרט בנוגע לטיב הנכס, שוויו, כתובתו, תאריך ההענקה, סיבת ההענקה, תאריך ההענקה, וכל מסמך או חוזה קשור. יש לפרט בנוגע לכל הנכסים שהועברו מידי החייב, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

כפי שניתן לראות, הגשת בקשה להכרזה על פשיטת רגל דורשת עמידה בתנאים רבים והכנת מסמכים שונים. על מנת להגדיל את סיכוייכם לאישור הבקשה ולזרז את התהליך עד כמה שניתן - מומלץ להיעזר בשרותיו של עורך דין מקצועי בתחום פשיטת רגל.

לקבלת סיוע משפטי וליווי מלא על ידי עורך דין, לחץ: יעוץ משפטי