פשיטת רגל נט - מתי ניתן לעצור חייב במסגרת הליך פשיטת רגל?
מעצר חייבים בהליך פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

מתי ניתן לעצור חייב במסגרת הליך פשיטת רגל?

Hebrew

פשיטת רגל היא הליך שבו שומטים לחייב פלוני את חובותיו כלפי נושיו מתוך התפיסה שיש לאפשר לאדם שנכנס לחובות בתום לב להמשיך את חייו ולא להיות נרדף ע"י אותם החובות לעד.

(להרחבה ראה בספרם של ש' לוין וא' גרוניס, פשיטת רגל, מהדורה שנייה).

אל מול היגיון זה שמטרתו לשקם את החייב עומד האינטרס של הנושים בגביית החוב דהיינו אין אנו רוצים שהליכי פשיטת הרגל ינוצלו לרעה בידי החייב ויפגעו באופן חמור מדי בזכויות הנושים.

על כן וכדי להימנע מניצול ההליכים כאמור נקבעו בפקודת פשיטת הרגל מספר הוראות שמטרתן להגן על הנושים.

ביריעה זו נרחיב על ההוראות המאפשרות לעצור חייב כאשר בית המשפט סבור שהאחרון מנצל את הליכי פשיטת הרגל לשם מחיקת חובותיו שלא בתום לב.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בענייני פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008

עבירות פליליות הקבועות בפקודות פשיטת הרגל

צורת המאסר הראשונה והנפוצה יותר בהליך פשיטת רגל מתייחסת למצב בו חייב מפר את הוראות הדין הפלילי הקבועות בפקודה.

הכוונה היא שהחייב ביצע כבר עבירות פליליות וכעת יש לשפוט אותו ככל עבריין. במקרה שמצב דברים זה מתרחש מדובר במשפט פלילי לכל דבר ועניין הכוונה היא שיוגש כתב אישום בידי הפרקליטות ויתבצע משפט פלילי עם כל המשתמע מכך, הרשעה מעבר לכל ספק סביר, החלת דיני הראיות במשפט הפלילי וכד'.

בין היתר כוללות עבירות פליליות אלו חייבים שהשמידו או העלימו מסמכים ו/או חייבים שהצהירו תצהירים שקריים.

למידע נוסף ליחצו: עורך דין פלילי

מאסר אזרחי

אופן אחר בו בית המשפט רשאי לאסור חייב הוא "המאסר האזרחי" שהוא מאסר צופה פני עתיד, כלומר אין מדובר במקום בו החייב כבר ביצע עבירות פליליות מסוימות אלה במקרים בהם בית המשפט חושש שמא בסבירות גבוהה אותו חייב יבצע פעולות הפוגעות בנושים.

יש לציין כי עונש של מאסר כגון דא הוא עונש קשה הפוגע בחירות התנועה של החייב, ויעשה לאחר שמוצו כל הדרכים האחרות לטיפול בבעיה (ראו בג"ץ 5304/92 פר"ח 1992 סיוע לנפגעי חוקים ותקנות נ' שר המשפטים פ"ד מז(4) 715, 723).

מהן הנסיבות בהן רשאי בית המשפט להורות על מאסר אזרחי?

מאסר בשל אי ציות – מאסר זה דומה במהותו למאסר בגין ביזיון בית המשפט, והוא שהחייב מסרב למלא אחר הוראה פסוקה שניתנה לו. מקרה שהתרחש לאחרונה ובו נאסר חייב שסירב לבצע הוראה כאמור הוא המקרה של אלי רייפמן, שם נתבקש מר רייפמן למסור את מניותיו לכונס הנכסים וסירב ובשל כך נעצר(פשר 03000/08).

ראוי לציין כי במצב דברים כזה "המפתחות" למאסר נמצאות אצל החייב אם וכאשר יחליט לבצע את ההוראה של בית המשפט, הוא ישוחרר ממעצרו.

מאסר בשל עבירות שעשויות להתבצע – סעיף 57(א) לפקודת פשיטת הרגל מאפשר לעצור חייב בנסיבות מסוימות וזוהי לשונו:

"רשאי בית המשפט בצו ערוך אל שוטר, באחת הנסיבות המנויות להלן, להורות על מעצרו של חייב..."

ומהן אותן הנסיבות? ובכן, נסיבות אלו המתוארות בפקודת פשיטת הרגל כוללות מקרים בהם קיימת סכנה ממשית שהחייב מתכנן להימלט לחו"ל, או לברוח מהדיונים המתקיימים בעניינו כמו כן צו כאמור עשוי להינתן במקום בו קיימת סכנה שהחייב עומד להבריח נכסים ו/או להשמידם וכן במקרים בהם החייב סילק נכס שבידיו ללא התראה לנאמן פשיטת הרגל.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בענייני פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008