פשיטת רגל - מיהו נושה? מהו מעמדם המשפטי של הנושים בארץ? סקירה מלאה באתר
פשיטת רגל - נושים ומעמדם המשפטי
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

נושים ומעמדם המשפטי

Hebrew

בימים אלו מתגבש הסדר חוב בעניינה של חברת הענק אפריקה ישראל. הסדר זה העלה לדיון ציבורי את מעמדם של הנושים בשוק ההון בפרט ובדין הישראלי בכלל.

ביריעה זו נפרט את סוגי הנושים השונים אשר קיימים על פי דין ונעמוד על מעמדם המשפטי בשיטת המשפט הישראלית הנוגעת לפקודת פשיטת הרגל.

לקבלת סיוע של עורך דין מקצועי ליחצו: יעוץ משפטי לפושטי רגל

מיהו נושה?

מדובר במושג כללי המתייחס לכל אדם או תאגיד שיש לו זכות כספית או קניינית כנגד אדם או תאגיד אחר. לדוגמא : נושה יכול להיות אדם שזכה בתביעה נגד חברה מסחרית, עובד של חברה שפוטר וזכאי לפיצויי פיטורין, ו/ או בנק שהלווה כסף לאדם פרטי.

אילו סוגים של נושים יש בדין?

נהוג לחלק את סוגי הנושים למספר קבוצות: הסוג הנפוץ ביותר הוא "הנושה הרצוני" כלומר אדם נעשה נושה כתוצאה מרצונו בלבד. במסגרת קבוצה זו נפגוש את התאגיד הבנקאי, שמלווה מרצונו כספים לפלוני ואת מחזיקי האג"ח – שקנו מרצונם ניירות ערך מפלמוני וכדומה.

בנוסף לקבוצת הרצונית ישנה קבוצה נוספת שלא "זכתה" בזכות כספית מרצון אלא המצב נכפה  עלייה – הלוא היא קבוצת הלא רצוניים. בקבוצה זו ניתן למנות בעיקר את זוכי התביעות בנזיקין, שבאופן כפוי הגיעו למצב בו אדם ו/או תאגיד חייב להם כספים על נזק שגרם להם.

בתוך קבוצת "הרצוניים" ישנן גם קבוצות משנה - למשל, קבוצת הנושים המובטחים – מוגדרת בסעיף 1 לפקודת פשיטת הרגל, והשייכים לה מתאפיינים בזכות קניינית כנגד אדם אחר / תאגיד ולא זכות כספית בלבד. הכוונה בזכות קניינית היא שזכותם מוצמדת לנכס מסוים, הדוגמא הקלאסית לנושה מובטח היא בנק בעל משכנתא.

קיראו בהרחבה על: הגנה על משקיעים באגרות חוב   פירוק חברה בע"מ מרצון

כיצד יכול נושה לפעול בכדי להבטיח את פירעון זכויותיו הכספיות ו/או קניינות?

בישראל המערכת העומדת לרשות הנושים לצורך גביית החובות היא מערכת פשיטת הרגל וההוצאה לפועל. במסגרת פשיטת רגל, הם רשאים (מכל סוג) להטיל עיקולים על החייב, להוציא צווים נגדו ולאחרונה אף להפקיע את רישיון הנהיגה שלו.

יש לשים לב כי הפעולות כאמור תעשנה רק לפי בקשה ולא באופן אוטומטי, וזאת מתוך העיקרון הנוהג שהנושה הוא אדון ההליכים (ראה לדוגמא ת.א  015445/01 בבית המשפט השלום בירושלים).

האם יכול נושה להתערב בניהול חברה החייבת לו כספים?

בישראל, נתונה לנושים זכות רחבה להתערבות באופן ודרכי הפעולה של חברה מסחרית החייבת להם כספים.

בין היתר סעיף 55 לחוק החברות מאפשר לנהם לטעון שחברה חרגה מסמכותה ולבקש לבטל פעולה שביצעה וסעיף 204 לחוק מאפשר להתנגד לחלוקת דיווידנד ואף לתבוע חברה שחילקה כספים לבעלי המניות שלה באופן פסול.

מעבר לכך לנושים מוקנית זכות להתנגד למיזוג של החברה ולבקש מידע על פעילותה השוטפת והמסחרית.

חלוקת כספים בין הנושים

עמדנו על כך שישנם סוגים שונים של נושים בדין הישראלי – חשוב לדעת כי לסוג הנושה משמעות רבה כאשר החייב פושט רגל (במקרה של אדם) או במקרה של פירוק חברה.

במצב דברים כאמור מחולקים הכספים שנותרו בידי פושט הרגל בין הנושים באופן שווה. עם זאת יש כאלו, כמשפטו המפורסם של ג'ורג' ארוול  - ששווים יותר לדוגמא נושה מובטח יפרע את מלוא חובו לפני שזה "הרגיל" יזכה לראות כספים כלל.

לקבלת סיוע של עורך דין מקצועי ליחצו: יעוץ משפטי לפושטי רגל