פשיטת רגל נט - הסברים על סוגי הפטר לפי חוק בישראל...
צו הפטר לסוגיו - הפטר מלא, מותנה או חלקי
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

ע"פ חוק - קיימים כמה סוגים של הפטר

Hebrew

סיומו של הליך פשיטת רגל הינו בקבלת צו הפטר, אשר מעיד על מחיקת חובות העבר של החייב ומקנה לו אפשרות לפתוח דף חדש ונקי בחייו.

צו ההפטר יינתן לאחר שהחייב יוכיח, להנחת דעת הערכאה המשפטית, כי שילם את מלוא סכום החוב, אשר היה באפשרותו להחזיר לנושים.

משמעות צו הפטר הלכה למעשה, הנה הסרת המגבלות, שהוטלו על החייב במסגרת הליכי פשיטת רגל ולרבות עיכוב יציאה מהארץ, שימוש בכרטיסי אשראי ועוד.

דרישת הסף הבסיסית לצורך קבלת צו הפטר הינה הוכחה, כי החייב פעל בתום לב להסדרת חובותיו. בידי בית המשפט מסורה הסמכות להחליט על היקף הצו שיינתן - מלא (חלוט), מותנה או חלקי, בהתאם להתנהגות החייב, כפי שהתרשם ממנה בית המשפט לאחר שהוצגו בפניו הראיות הרלוונטיות. 

זקוקים לסיוע של עורך דין בנושא הפטר?
חייגו עכשיו
03-5759008

סוגים שונים של צו הפטר

קיימות מספר מתכונות שכיחות של צו הפטר. סוג ההפטר שיינתן נקבע על ידי בית המשפט, בהתאם לנסיבות כל מקרה לגופו:  

הפטר חלוט - היקף חלותו הוא הרחב ביותר. משמעות הפטר מסוג זה הינה, כי החייב פטור מחובות העבר והוא רשאי לפתוח פרק חדש בחייו. את הבקשה לקבלת הפטר חלוט רשאי החייב להגיש לבית המשפט בסמוך לאחר קיום אסיפת הנושים והכרזה עליו כפושט רגל, ובלבד שחלפה חצי שנה ממועד מתן צו כינוס נכסים.

לצורך אישור הבקשה נדרשת התרשמות הערכאה המשפטית, כי החייב פעל בתום לב להסדרת חובותיו והוא מעוניין להתחיל בתקופה חדשה בחייו.

שעה שבית המשפט יסבור, כי התנהגות החייב לוקה בחוסר תום לב, תוך ניצול לרעה של ההליך, תידחה בקשתו.

הפטר מותנה - מצב ביניים, בו מתנה בית המשפט קבלת הפטר חלוט עד לאחר שיתקיים תהליך אחר, לדוגמא, סיום תשלום כלל החובות. במקרה זה לא ניתן פטור גורף מהחובות אלא נקבע הסדר פריסת תשלומים לנוחות החייב ועל פי מידת המסוגלות הפיננסית שלו.

הפטר מותנה הינו תלוי עמידה בתשלומים תקופתיים לנושים, בהתאם להסכם, שנחתם עמם בעניין זה באסיפת הנושים. בסיום העמידה בנטל התשלומים יהא החייב זכאי לקבלת הפטר חלוט.

הפטר חלקי - צו מסוג זה, אשר הינו שכיח פחות, יינתן בנסיבות מהן עולה, כי החייב פעל בתום לב רק לגבי חלק מחובותיו וכלפי נושים מסוימים בעוד שלגבי יתרת החובות לנושים האחרים התאפיינה התנהגותו בחוסר תום לב.

במקרה זה רשאית הערכאה המשפטית לתת הפטר לגבי חלק מהחובות, לגביהם הוכח, כי החייב פעל בתום לב ולהמשיך בהליכי פשיטת רגל לגבי שאר החובות, אשר החייב טרם הסדירם.

סיוע של עורך דין לצורך קבלת הפטר

בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, חייב, אשר מתנהל נגדו הליך פשיטת רגל רשאי לפנות בכל עת לבית המשפט בבקשת הפטר.

לצורך יעול ההליך, גיבוש הסדר פירעון חובות לשביעות רצון הצדדים וקבלת ההפטר המיוחל מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי.

עורך דין מומחה בדיני פשיטת רגל יסייע לחייב בהגשת בקשת ההפטר; הגשת השגה על תסקיר מטעם הכונס הרשמי, במידת הצורך וייצוג בדיון, המתנהל בפני בית המשפט, תוך חתירה לקבלת הפטר מלא - חלוט מהחובות.
 
פסקי דין של בית המשפט בנושא מתן הפטר

בתיק פש"ר 176/97 (מחוזי ירושלים) נקבעה הלכה תקדימית על ידי השופטת מיכאלה שידלובסקי -אור בעניין הפטר חלקי.

בהתאם להלכה זו, שעה שהוכח, כי החייב לא פעל בתום לב ביצירת חובותיו ניתן להגיע לפתרון של אי מתן הפטר לגבי חוב מסוים, בעניינו נהג החייב במרמה ומתן פטור ליתרת החובות, בהם עמד החייב או לחלופין, קביעת הסדר תשלום ופירעון מול כלל הנושים. 

זקוקים לסיוע של עורך דין בנושא הפטר?
חייגו עכשיו
03-5759008

לפי החוקים במדינת ישראל - קיימים כמה סוגים של הפטר. רוצה להבין יותר ולדעת על מה בדיוק מדובר?