פשיטת רגל - סיוע משפטי, ייעוץ ויצוג על ידי עורך דין מנוסה בעל ידע עשיר בתחום פשיטת רגל. לחץ כאן למידע...
סיוע ויצוג משפטי של עורך דין בהליכי פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

עורך דין פשיטת רגל - סיוע משפטי

Hebrew

יעוץ משפטי ויצוג בהליכי פשיטת רגל

השימוש בשרותיו של עורך דין פשיטת רגל כמלווה בתהליך -  קרוב יותר להכרח מאשר לזכות. כל שלב בהליך, החל מהגשת הבקשה למתן צו כינוס נכסים ולהכרזה על החייב כפושט רגל, דרך אסיפות הנושים השונות, מינוי הנאמן וכלה בבקשות ההפטר או ההסדרים עם הנושים, כל צעד בהליך פשיטת הרגל הנו צעד מורכב והתנהלות לא חכמה עשויה לסקל את כל מאמציכם להגיע להסדר נוח, או לקבל הפטר מהחוב.

למעשה, עורך דין בבואו לייצג אתכם במסגרת הליך פשיטת רגל, מגן על האינטרס שלכם, אל מול האינטרסים המנוגדים של כל הנושים ולעיתים גם כונס הנכסים. בסופו של דבר, מטרתם של הנושים היא לגבות חלק גדול ככל הניתן מהחוב, בזמן הקצר ביותר. מטרתו של החייב לרוב הפוכה שכן במצב כלכלי קשה אם ההסדר ידרוש ממנו תשלום חודשי גבוה, או לא יינתן לו הפטר מחובותיו, יכולתו לכלכל את עצמו ואת משפחתו עלולות להיפגע.

לקבלת יעוץ משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  סיוע משפטי

עורך דין נכון, בזמן הנכון, ידע להגיש עבורכם את הבקשות השונות, להוכיח את יושרכם ותום לבכם אם וכאשר זה יוטל בספק, ידע להוכיח כי צברתם חובות בתום לב וכך גם לאורך כל הליך פשיטת הרגל – פעלתם בהתאם לחוק. במקרים מסוימים, יוכל אף לבסס את הטענה כי מגיעה לכם הזכות וכי אתם עומדים בתנאים לקבלת הפטר.

הגשת הבקשה לפשיטת רגל

על מנת לעמוד בתנאים המאפשרים הגשת הבקשה להכרזה על חייב כפושט רגל, יש להוכיח סכום החוב הכולל אינו נמוך מ -  13,178 שקלים. לבקשה יש דוחות שונים אודות מצבו הכלכלי של החייב, לרבות דו"ח מס עבור השנתיים האחרונות בו פירוט אודות נכסיו או מניות בבעלותו, פרוט מלא אודות הכנסותיו של החייב מול הוצאותיו השוטפות, לרבות הסדרים שונים והלוואות אותן עליו לשלם באופן שוטף. כמו כן, יש לצרף את מידע אודות הכנסות, הוצאות והתחייבויות של בני הזוג והילדים.

מעבר לכך, יש על החייב להגיש עם הבקשה לפתיחת התיק הצהרה בה הוא מוותר על סודיות הקשורה לענייניו הכספיים, כאשר כל גוף רלוונטי יוכל באישורו זה לקבל מידע אודות הכנסותיו, הוצאותיו ואו נכסים שונים אשר בבעלותו. בקשה שתוגש באופן שאינו תואם את הדרישות הנ"ל סיכוייה להדחות גבוהים, על כן מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין בעת הגשתה.

ייצוג על ידי עורך דין פשיטת רגל באסיפות נושים

אסיפות נושים מתקיימות בהוראת בית המשפט עבור נושאים שונים אשר מתנהלים בתיק. עוד בשלב פשיטת רגל - סיוע של עורכי דין לפושטי רגלפתיחת התיק, מתקיימת אסיפה לגבי הכרזת פשיטת רגל ובה משתתפים הנושים. בכל אסיפה שכזו, יעמוד החייב בחקירות צולבות של הנושים ושל כונס הנכסים ויתוחקר בשאלות שונות אודות המצב הכלכלי בו הוא נמצא ואשר אליו הוא הגיע, אם בתום לב, וכמובן שינסו להוכיח אחרת. יעוץ משפטי וייצוג מקצועי באסיפות אלו, ישפר משמעותית את מעמדכם ויחזק את טענותיכם אל מול טענות הנושים.

אסיפות נוספות מתקיימות כאשר החייב מגיש בקשת הסדר עם נושים, תהליך הכרוך בהגשת טפסים שונים לבית המשפט, או כאשר מגיש החייב בקשה לבדיקת עמידתו בתנאים בנוגע להפטר חובותיו. מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין בעל ניסיון וידע עשיר בתחום, שכן בקשה להפטר דורשת עמידה בתנאים רבים המוכיחים כי לאורך כל התהליך ובמהלך ניהול נכסיו, תמיד פעל החייב בתום לב ועמד בכל התנאים לקבלת ההפטר.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  יעוץ משפטי

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
רוצה להגיש ערעור בהליך פשיטת רגל? - כיצד מגישים ערעור בהליכי פשיטת רגל? בואו ללמוד על הדרך החוקית להגשת ערעור לבית המשפט...
ליווי של עורך דין בהליכי פשיטת רגל - חשיבות יצוג על ידי עורך דין בהליכי פשיטת רגל. למה אתם חייבים עורך דין לפני פשיטת רגל?
סיוע של עורך דין בהליכי הוצאה לפועל - עומד בפני הליך בהוצאה לפועל? כנס ללמוד על הנחיצות בסיוע של עורך מומחה בהליכים אלה.
חשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה! - מדוע כל כך חשוב לפנות לקבלת יעוץ משפטי לפני כניסה להליך פשיטת רגל ומיד לאחר שהבנת כי נקלעת למשבר כלכלי...