בואו לקרוא על האפשרות לעיקול יתרת חובה בבנק - האם זה אפשרי ובאילו תנאים?
עיקול יתרת חובה בבנק - האם זה אפשרי ובאילו תנאים?
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

האם ניתן לעקל יתרת חובה בבנק?

Hebrew
תאריך: 13/01/2014 11:52   

זוהי השאלה שעמדה לפתחו של בית המשפט בעניין משה אלבס נ' בנק מזרחי-טפחות בע"מ (ת"א 2176-08) אשר דן בתובענה לאישור עיקול זמני שהוטל על נכסי נתבעים המוחזקים בידי הבנק.

הבנק השיב לצו העיקול כי אין בחשבון כספים לעיקול (וזאת כאשר היתה יתרת מט"ח בחשבון בזכות) והתובע הגיש מנגד בקשה לאישור העיקול.

הסוגיה לדיון היתה האם כאשר החשבון ביתרת אפס ובאותו חשבון קיימת מסגרת אשראי, האם הבנק מחויב לרשום עיקול על זכות החייב למשיכת יתר עד לגובה מסגרת האשראי שהוענקה לו.

לשיחה עם עורך דין חייג/י חינם: 1800-800-891

הדעה הרווחת בעניין היא כי הבנק מאשר עיקול על כספים ו/או זכויות הלקוח שלו אשר נמצאים ביתרת זכות בלבד.

באופן מפתיע למדי, בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה לאישור עיקול ופסק כי ככלל, הסכם מסגרת אשראי בין בנק ללקוח מחייב את הבנק להעניק ללקוח אשראי לפי דרישתו, עד לגובה מסגרת האשראי בכפוף לדברים הבאים.

נקבע כי שיקול הדעת של הבנק שלא ליתן אשראי, על אף קיומו של הסכם מסגרת, מצומצם לקיום סיכון שהבנק לא יוכל לגבות את כספו.

כאשר מתקיימות נסיבות בהן הבנק אינו יכול להבטיח את החזר האשראי, לא ניתן לעקל את זכות החייב למשיכת יתר מהחשבון, בהיותה זכות עתידית לא ודאית.

ואילו כאשר ישנו הסכם מסגרת אשראי בין הלווה לבנק ואין סיכון באשר ליכולת הפירעון של הלקוח את חובו כלפי הבנק, הבנק מחויב להעניק אשראי ללקוח.

ליחצו לקריאה: סוגי ערבויות ומשמעותן

מכאן שכאשר מסגרת האשראי ניתנה כנגד בטחונות הבנק מחויב להעניק ללקוח אשראי עד לגובה הביטחונות, מתוך עקרון הוודאות ללקוח.

לפיכך קובעת כב' השופטת כי ניתן לעקל את הזכות למשיכת יתר לפי הסכם מסגרת אשראי, שהינה זכות חוזית ודאית.

מאחר שלעולם לא יתקיים חשש לסיכון כספו של הבנק בסכום הבטוחות, הבנק מחויב לאשר את משיכת היתר עד לגובה הבטוחות.

ככל ואין בטוחות, יכול ויתקיימו נסיבות המצדיקות הפסקת האשראי, ולכן לא ניתן לראות בזכות למשיכת יתר לפי הסכם מסגרת אשראי, זכות עתידית ודאית הניתנת לעיקול.

עוד קבע בית המשפט כי הנטל להוכחת אי קיומן של בטוחות מוטל על הבנק.

מקום שהבנק לא הוכיח כי לא ניתנו בטוחות, ולמבקש בעל העיקול אין כל דרך להוכיח אחרת, יש להתייחס למסגרת האשראי כמובטחת כולה בבטוחות, ולאפשר לעקל את הזכות למשיכת יתר בכל גובה מסגרת האשראי שלא נוצלה על ידי החייב.

ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי אישי ומהיר!

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור