עיקול הוא הליך הנועד לתפוס את הנכסים של החייב, למוכרם למרבה במחיר, וזאת בכדי להבטיח את החזרת החוב לזוכה. לחץ כאן למידע נוסף...
עיקול נכסים בהליך פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

עיקולים של רכוש בהליכי פשיטת רגל

Hebrew

במאמר זה נציג את הליך העיקול דרך נקודת המבט של הליך פשיטת הרגל. כמו כן נראה מהם האפשרויות, אם בכלל קיימות כאלו העומדות בפני הנושים לעקל ולמכור נכסים של פושט הרגל לטובת פירעון החוב כלפיהם.

ראשית נגדיר מהו עיקול נכסים:

עיקול הוא הליך הנועד לתפוס את הנכסים של החייב, למוכרם למרבה במחיר, וזאת בכדי להבטיח את החזרת החוב לזוכה. כמו כן, עיקול מונע מהחייב לבצע עסקאות בנכסים המעוקלים, מחשש שימלטם מפני הנושים.

האם ניתן לבקש צו עיקול מבית המשפט כלפי חייב בהליך פשיטת רגל? לא, במסגרת הוצאת צו הכינוס מוקפאים כלל ההליכים המשפטיים כנגד החייב, ולא ניתן לפעול נגדו.

למידע נוסף על עיקולים של רכוש בהליכי פשיטת רגל
ולקבלת סיוע משפטי, לחץ כאן:
יעוץ משפטי

האם ניתן לבקש צו עיקול כנגד נכס, הנמצא בחזקת הנאמן? לא, לא ניתן לעקל נכס שנמצא באחזקת עיקול נכסים בהליך פשיטת רגלהנאמן, שכן בפשיטת רגל, החובות נפרעים לאור עקרון השוויון בין הנושים, עיקול של נכס והוצאתו למכירה בידי נושה אחד, תפגע ביכולת הפירעון של החייב כלפי נושה אחר, ועל כן היא מהווה העדפת נושים אסורה.

מהו הדין לעיקולים שהוטלו טרם מתן צו הכינוס? כעת נבחן מצב, שבו נושה הטיל עיקול בהליך הוצאה לפועל, כאשר לאחר הטלת העיקול הוכרז החייב כפושט רגל.

סעיף 91  לפקודת פשיטת הרגל מסדיר מצב דברים כגון דא, והוא קובע דלהלן:

"91(א) נושה שפתח בהליכי הוצאה לפועל לגבי נכסים של חייב, לרבות עיקול חוב המגיע לחייב, לא יוכל ליהנות מההוצאה לפועל לעומת הנאמן אלא אם השלים אותה לפני יום מתן צו הכינוס ולפני שנודע לו כי הוגשה בקשת פשיטת רגל...".

כלומר – נושה שלא סיים את הליכי העיקול, והכוונה בסיום ההליכים היא מכירת המיטלטלין או המקרקעין המעוקלים - לא יוכל להמשיך בהליכי העיקול שטרם נסתיימו אל מול הנאמן.

האם נושה שהטיל עיקול לפני פתיחת הליך פשיטת הרגל יהווה נושה שחובו מובטח במהלך חלוקת הכספים לנושים בידי הנאמן?

אין חולק, כי נושה מובטח, הוא בעל עמדה חזקה בפשיטת רגל, והחוב שלו יפרע לפני כלל החובות האחרים.

שאלה שעולה בהקשר זה היא האם נושה שהתחיל בפעולות עיקול על נכס מסוים יהווה נושה מובטח וחובו יפרע קודם לחובות אחרים.

בית המשפט דן בשאלה זו בע"א 92/76 וקבע כי עצם הטלת העיקול אינה הופכת נושה למובטח בהליך פשיטת הרגל שמתנהל כנגד החייב.

האם ניתן לראות בפשיטת רגל מעין עיקול למפרע מכוח הדין על כלל הנכסים?

ניתן לראות במתן צו הכינוס כמעין עיקול משלוש סיבות:

1.    ראשית מעת מתן צו הכינוס כל נכסי החייב עוברים לחזקת הנאמן וימכרו לטובת החזרת החובות(בדומה להליך העיקול).

2.    שנית כעת לא ניתן להעביר את נכסי החייב – אלא רק להיפרע מהם לטובת החובות – וגם זאת בדומה לעיקול.

3.    שלישית ניתן אף לראות במעשה פשיטת רגל כעיקול למפרע שכן כל ההעברות הנכסים שבוצעו בידי החייב לפני צו הכינוס ועד 10 שנים אחורנית, יבדקו ע"י הנאמן ובמידה וימצאו חשודות הן עלולות להתבטל ולחזור לקופת פשיטת הרגל.

לקבלת סיוע משפטי מיידי, לחץ כאן: יעוץ משפטי

עיקול הוא הליך הנועד לתפוס את הנכסים של החייב, למוכרם למרבה במחיר, וזאת בכדי להבטיח את החזרת החוב לזוכה. לחץ כאן למידע נוסף...

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
האם ניתן לעקל יתרת חובה בבנק? - האם ניתן להטיל עיקול על יתרת חובה (מינוס) בחשבון הבנק של אדם החייב כספים? בואו לקרוא את החלטת בית המשפט בנושא...