מה ההליך המקובל במקרים בהם עמותות נקלעות לחובות שאינן יכולות לפרוע? לחץ כאן למידע ויעוץ משפטי מיידי...
עמותות - פשיטת רגל או פירוק חברה?
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

כיצד יתנהל הליך פש"ר או פירוק אם מדובר בעמותה?

Hebrew

האם עמותה יכולה לפשוט רגל?

השימוש במונח "פשיטת רגל" בנוגע לעמותות אינו מדויק למרות שהינו נפוץ ומוכר יותר מהמונח הנכון "פירוק חברה". פשיטת רגל חלה בפועל רק על אדם פרטי או על שותפות (שני אנשים או יותר שבבעלותם עסק משותף שאינו חברה בע"מ, כאשר לכל אחד שייך חלק כלשהו מהשותפות ולאו דווקא חלקים שווים).

לגבי גופים כגון חברות בע"מ, איגודים וכן עמותות - המונח המשפטי להליך המתרחש כאשר הם מגיעים לחדלות פירעון וברור שלא יוכלו עוד להמשיך פעילותם ולעמוד בהחזרי החובות שצברו לנושים שונים הינו פירוק חברה.

למידע נוסף וסיוע בהליכי פשיטת רגל או פירוק, לחץ כאן: יעוץ משפטי

הבדל מהותי אחד, ואולי העיקרי, הוא שהליך פשיטת רגל מתרחש בהוצאה לפועל בעוד הסמכות לדון בפירוק חברה נתונה לבית המשפט המחוזי.

בדומה לפשיטת רגל ההליך יכול להיות מונע על ידי בקשה של החייב עצמו או על ידי בקשה של נושים. כאשר העמותה החייבת היא המבקשת להניע פירוק יהיה על דובר העמותה להראות כי הבקשה מוגשת בתום לב ולא כאמצעי להתחמקות מתשלום חובות וכי מדובר בחובות שנוצרו בתום לב. נושים המבקשים פירוק לעמותה יצטרכו להראות כי המצב אכן מחייב זאת.

כונס הנכסים הרשמי בהליך פירוק עמותות

השלב הראשון בדרך לפשיטת רגל של עמותה (במאמר זה נשתמש מעתה במונח הנהוג אפילו שכאמור אינו המונח המדויק) הוא פתיחת תיק אצל כונס הנכסים הרשמי. קיימים ארבע משרדי כונס נכסים רשמי, בירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע.

על כונס הנכסים יהיה להשתכנע כי הבקשה ראויה, הוא זה שימליץ לבית המשפט המחוזי להמשיך בהליך. כדי לקבל החלטה עליו לקבל דו"ח חובות, מסמכים המראים את מצבה הכלכלי הנוכחי של העמותה, ויתור סודיות, והסבר בתצהיר על שהוביל למצב המחייב פשיטת רגל.

כונס הנכסים יבדוק, בין היתר, האם הועברו נכסים לצד שלישי בשנים האחרונות והאם יש חשש שהתנהלות העמותה נגוע בחוסר תום לב. פתיחת התיק כרוכה בתשלום אגרה העומדת כיום על כ - 2,500 ¤.

פתיחת תיק בבית המשפט המחוזי

אם החליט כונס הנכסים כי יש להמשיך בהליך השלב הבא הוא פתיחת תיק בבית המשפט המחוזי. עם פתיחת התיק יש להגיש בקשה לעיכוב הליכים כדי שבית המשפט יורה על עיכוב הליכים כנגד החייב לביצוע תשלומים. הכנ"ר יגיש את המלצתו לבית המשפט וכמו כן יוגש חלק מן החומר שהועבר לכנ"ר כדי שבית המשפט יוכל להתרשם בעצמו ממצבה הכלכלי הנוכחי של העמותה.

על העמותה להמשיך לעמוד כמיטב יכולתה בצו התשלומים שהוצא כנגדה. בשלב זה יורה בית המשפט לנציגי הצדדים להיפגש.ההחלטות המתקבלות יועברו לבית המשפט. ערעורים על ההחלטות יועברו אף הן לבית המשפט.

סיום הליך פירוק עמותות

בדומה לפשיטת רגל הליך פירוק חברה הוא קבלת "צו הפטר", הפוטר את העמותה מחובותיה למעט אלה שעליה לעמוד בהם. העמותה אז בפועל תפסיק להתקיים וכל פעילות שלה, למעט כמובן המשך ביצוע התשלומים, תופסק.

צו ההפטר יתקבל מבית המשפט לאחר שיוגשו תביעות חוב מטעם הנושים בתוך מסגרת זמן של שישה חודשים שבתומם יזומנו נציגי הצדדים לדיון נוסף ואחון אצל כונס הנכסים הרשמי. יתכן כי כונס הנכסים ימצא לנכון לבקר במשרדי העמותה לשם התרשמות מהתנהלותה בחודשים אלה וממצבה הכלכלי כעת.

בחקיקה נקבעו מספר חריגים אשר אותם לא ניתן למחוק ולכן יופחתו מן הסכום שיחוייבו עמותות לשלם לשאר הנושים, בין חריגים אלה מנויים קנסות למדינה.

לסיוע משפטי מיידי וללא כל התחייבות מצידך, לחץ כאן: יעוץ משפטי