לדעת יותר על פיזור איחוד תיקים - באילו מקרים חל פיזור תיק איחוד ומדוע?
פיזור איחוד תיקים - באילו מקרים חל פיזור תיק איחוד ומדוע?
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

פיזור איחוד תיקים

Hebrew
תאריך: 29/12/2013 18:57   

כאשר לחייב יש מעל שני תיקים בלשכת הוצאה לפועל, רשאי הוא לבקש לאחד את תיקיו במקום להתנהל מול ריבוי נושים ובמקרה כזה יתנהלו חובותיו תחת תיק מרכזי אחד.

תיק האיחוד פוטר את החייב מלהגיש בקשות, לעמוד מול חקירה ובדיקה של יכולתו הכלכלית (למעט מקרים חריגים), לבצע תשלומים - בכמה תיקים במקביל, תיקים אשר עלולים להתנהל בלשכות הוצאה לפועל מרוחקות ממגורי החייב והפזורות ברחבי הארץ.

באמצעות איחוד תיקים, כל העניינים הקשורים לחייב מתנהלים במקום אחד, בתיק אחד ובלשכת הוצאה לפועל אחת בלבד. בשים לב לעובדה כי לחייבים יכולים להיות עשרות תיקים, תיק האיחוד מהווה הגנה ועזרה גדולה לחייב.

לשיחה עם עורך דין חייג חינם: 1800-800-891

ברוב המקרים, החייב מבקש בנוסף לאיחוד תיקיו, להכריז על עצמו "מוגבל באמצעים", נוכח התשלום המינורי אותו הוא יכול לשלם, לחובותיו הרבים ובמקרה זה ככל והרשם יעתר לבקשה מוטלים על החייב הגבלות מלהחזיק כרטיס אשראי, הגבלה בבנק ישראל, יציאה מהארץ ומלהיות בעל ענין בתאגיד.

לאחר שמתקבלת בקשת החייב לאיחוד, מעוכבים כל ההליכים בכל התיקים הפרטניים אשר באיחוד וכך למעשה מוענקת לחייב הגנה הרמטית, לפיה נושיו חדלים מלפעול כנגדו בעיקולים והגבלות נוספות.

פיזור תיק איחוד - אימתי?

בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל להורות על פיזור תיק איחוד של חייב בלשכת ההוצאה לפועל כאשר המשמעות המעשית היא סגירה טכנית של תיק האיחוד. עיכוב היציאה מהארץ ההגבלות והעיקולים מועברים לתיק הגבוה ביותר של החייב ושפעול כל הליכים כנגד החייב בכל התיקים הפרטניים שהיו באיחוד.

התוצאה היא כי כעת כל הנושים / זוכים רשאים לפעול כנגד החייב, במסגרת התיקים הפרטניים. ההגנה אשר נהנה ממנה החייב, לפיה הזוכים לא היו רשאים לפעול כנגדו, מבוטלת ומצבו של החייב חזר להיות כפי שהיה טרם הגשה בקשה לאיחוד תיקים.

יצוין כי רשם ההוצאה לפועל יכול להותיר את ההכרזה "מוגבל באמצעים" בעינה ולהותיר את כל ההגבלות שהוטלו בגינה, גם לאחר פיזור תיק האיחוד.

להלן החלטה לדוגמה:

"משהחייב אינו משלם התשלומים בתיק האיחוד במשך תקופה ארוכה על אף החלטות המתרות בו לשלם, אני מורה על פיזור תיק האיחוד תוך הותרת מלוא ההגבלות כנגד החייב על כנן וכן עיקולי מקרקעין ו/או רכב ככל שהוטלו, והעברתם לתיק הפרטני מלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב, הכלול בתיק האיחוד, אשר בו יתרת החוב הגבוהה ביותר.

יתר הזוכים רשאים לעתור להטלת הגבלות בתיקים הפרטניים שלהם לפי סעיף א66 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.

ככל שעסקינן בתיק איחוד  3% - אני מורה על פיזור תיק האיחוד תוך הותרת צו עיכוב היציאה כנגד החייב על כנו והעברתו לתיק הפרטני מלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב, הכלול בתיק האיחוד, אשר בו יתרת החוב הגבוהה ביותר."

סיבות לביטול ופיזור איחוד תיקים

הסיבה השכיחה ביותר לפיזור תיק האיחוד היא צבירת פיגורים בתשלומים החודשיים של החייב ו/או אי ביצוע תשלומים כלל לתיק האיחוד ו/או ביצוע תשלומים חודשיים מידי חודש אך אי כיסוי פיגורים שנצברו בעבר בתיק.

לרוב, החייב מקבל התראה וארכה להשלמת מחדליו, אשר במהלכה מתבקש החייב לפרוע את חובו ולשלם את כל החובות שצבר בתיק.

אי ביצוע תשלומים חודשיים מהווה ניצול לרעה שכן, מחד גיסא כל הנושים אינם רשאים לפעול כנגד החייב ו/או רכושו לפרעון החוב, ומאידך החייב אינו משלם לתיק את צו התשלומים (אשר נקבעו לפי יכולתו הכלכלית ולאחר בחינת הכנסותיו והוצאותיו החודשיות).

כאן המקום להסביר כי חייב אשר אינו יכול לעמוד בצו התשלומים החודשי, אשר נקבע בעניינו, אינו רשאי לעשות דין לעצמו, להפחית ו/או להפסיק מלשלם גם אם קטנו הכנסותיו. עליו להגיש בקשה בעניין לרשם ההוצאה לפועל ולעתור להפחתת התשלום.

חייבים רבים נוטים להתחיל לשלם, כאשר החרב נמצאת על צווארם ומוטלים עליהם עיקולי בנק ומשכורת, ובשוך הסערה, כאשר כדבר שבשגרה עליהם לשלם כל חודש את השוברים שמנפיקה לשכת ההוצאה לפועל , מדלגים על חודשים ו/או שוכחים מתיק האיחוד ומפסיקים לשלם ועלולים לגרום לעצמם נזק רב ולעיתים בלתי הפיך.

סיבות נוספות לפיזור תיק

על החייב לנהל את ההליכים המשפטיים בתום לב, תוך שהוא משתף פעולה עם הליכי ההוצאה לפועל ואינו מעלים מידע. כאשר מוכח לרשם ההוצאה לפועל כי החייב מבריח נכסים ו/או מתנהל בניגוד להצהרות שלו בשאלון כגון: מקבל הכנסות ממקור כלשהו בלא דיווח על כך, זוהי יכולה להוות עילה להחלטה על פיזור תיק האיחוד.

ככל והחייב המציא פרטים כוזבים במסמכים שהמציא לרשם ההוצאה לפועל ו/או לא גילה את מלוא המידע לגבי נכסיו, התנהלותו יכול שתוביל לפיזור התיק.

בנוסף, ככל והחייב מנהל אורח חיים פזרני לפיו מוציא הוצאות מיותרות תחת לפעול ככל יכולתו לפירעון מלוא חובותיו ו/או עושה שימוש לרעה בהליך על ידי יצירת חובות חדשים - כל אלה יכולים להוות סיבות להתנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם ההליך אשר עלול לגרור את ביטולו.

לסיכום: כאשר אינך יכול לעמוד בצו התשלומים החודשי הקבוע בתיק האיחוד אל תתעלם מהבעיה, עליך להגיש בקשה להקטנת צו החיוב החודשי, בצירוף שאלון ומסמכים לבחינת יכולתך הכלכלית העדכנית וכל האסמכתאות התומכות בטענותיך רצוי בליווי תצהיר המאומת על ידי עורך דין מנוסה המתמחה בהליכי הוצאה לפועל.

ליחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי מהיר!

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור