החברה אינה עומדת בדרישות ההתנהלות הקבועות בדין? רשות התאגידים הוקמה כגוף מיוחד, שתפקידו לפקח אחר חברות מפרות חוק - סקירה משפטית מלאה באתר פשיטת רגל נט...
פיקוח רשות התאגידים על חברות מפרות חוק
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

החברה אינה עומדת בדרישות החוק? רשות התאגידים נכנסת לפעולה!

Hebrew

תאגיד הינו אישיות משפטית נפרדת אשר כפופה לחובות ולזכויות.

חובותיו וזכויותיו של התאגיד קבועים בחוק החברות, התשנ"ט - 1999, בתקנות ובפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983.

אחד המאפיינים הייחודיים של חברה הוא שמדובר באישיות משפטית אשר אינה כשירה להכריז על עצמה כפושטת רגל וזאת בניגוד לחייב אינדיבידואלי או חייב בשותפות.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בתחום פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008


ליחצו כאן לקריאה בנושא פיקוח על חייב בהליך פשיטת רגל

כך, בניגוד לסברה הרווחת, תאגיד שמצוי בקשיים כלכליים נכנס להליך פירוק השונה מעט מהליכי פשיטת רגל.

במסגרת השינוי הארגוני שהתבצע לאחרונה במשרד המשפטים הוחלט על הקמת רשות התאגידים, פיקוח רשות התאגידים על חברות מפרות חוקכגוף אשר יפקח אחר התנהלות חברות במשק בהתאם לדרישות החוק.

חלק מהחובות המוטלות על תאגידים לפי חוק הינן הגשת דוח שנתי ותשלום אגרה שנתית, אולם עד כה לא הקפידו כל התאגידים על הציות לדרישות אלה.

עד הקמת רשות התאגידים פעל רשם החברות כיחידה עצמאית, ללא גוף הממונה על אכיפת החוק וזאת על אף הסמכויות הנרחבות שמקנה בדין לגורמים האחראים בעניין חברות אשר אינן פועלות כנדרש.

כעת הוחלט לנקוט בצעדים כנגד חברות שלא עמדו בהגשת הדוח ובתשלום האגרה השנתית.

החוק מאפשר הפעלת שורה רחבה של סנקציות כנגד חברות מפרות חוק, אשר בכוחן לפגוע בפעילות הכלכלית של החברה ולהביאה עד לכדי פירוק.

התוכנית החדשה של רשות התאגידים

במידה והאגרה לא שולמה במשך שבע שנים, סכום החוב המשוער של החברה עשוי להגיע ל 9,000 ש"ח.

הרשות רואה חשיבות בהגשת הדוח משום שהוא מהווה תנאי חיוני להתנהלות תקינה בין הציבור, המגזר העסקי והחברות.

מגמת הרשות הינה לפעול נגד התאגידים באופן הדרגתי ולכן כשלב ראשון יישלחו לחברות מכתבי התראה שיורו להן לתקן את הליקויים האמורים בתוך 30 יום.

חברות אשר לא ייענו לחובה יוכרזו על ידי רשות התאגידים כ"חברות מפרות חוק", כאשר רישום החברה כמפרת חוק יופיע אצל גורמים שונים במשק וייכלל במסגרת מידע הפתוח לציבור ברשם החברות. 

מהי משמעות ההכרזה על תאגיד כחברה מפרת חוק?

ההכרזה מאפשרת לרשות התאגידים לנקוט צעדים דרסטיים כנגד חברה מפרת חוק, אשר יקשו על התנהלותה ויעמידו אותה בפני סכנת פירוק חברה.

צעדים אלה כוללים בין היתר הטלת עיצומים כספיים, מגבלות ברישום שעבודים ומשכונות, העדר יכולת לשנות את מטרות החברה בתקנון, שלילת אפשרות לרשום חברה חדשה ואף הוראה על פירוק החברה בכפייה, להבדיל מהליך פירוק חברה מרצון.

הפעילות העסקית של החברה מנוהלת וממומנת במספר דרכים.

לפיכך, חברה אינה חייבת להיכנס להליכי פירוק בכדי שפעילותה תיפגע באופן מהותי והפירוק, שמשמעותו סיום דרכה של החברה, יכול להיות המסמר האחרון בתהליך.

הקושי ברישום שעבודים ומשכונות יקשה על מימון הפעילות העסקית של החברה, וזאת משום שהגופים המוסדיים והבנקים נוהגים לאשר מימון כנגד רישום משכונות ושעבודים ברשם החברות.

אף במידה ורשם החברות לא יבקש את פירוק החברה בכפייה, כפועל יוצא מהקשיים במימון עלולים נושי החברה לבקש מבית המשפט המחוזי לפרק את החברה בצל החשש מפני חדלות פירעון וחוסר יכולת של החברה לעמוד בהתחייבויות כלפי נושיה.

לחץ כאן לקריאה מורחבת בנושאים הבאים

כיצד ניתן למנוע פשיטת רגל של חברה? 

יתרונות חברה בע"מ בהליכי פשיטת רגל

 על הליכי שיקום חברה 

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בתחום פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008