מהו הליך פירוק חברות ומה ההבדלים בינו לבין הליך פשיטת רגל? למידע וסיוע משפטי, לחץ כאן...
פירוק חברות - כיצד מתבצע פירוק חברה?
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

מהו הליך פירוק חברות?

Hebrew
  

ההבדל בין פשיטת רגל לפירוק חברה

רבים מבלבלים בין המונח "פשיטת רגל" לבין פירוק חברה. ההבדל העיקרי הוא, שפשיטת רגל היא הליך שמתאר בהכרח אדם פרטי, בעוד תהליך פירוק חברות אפשרי רק עבור חברה בע"מ. במאמר זה נסקור את תהליך פירוק החברה, כיצד הוא שונה מהליך פשיטת רגל, מה יתרונותיו וחסרונותיו, מי קהל היעד שלו, וכיצד הוא משפיע על עובדי החברה, אם יש כאלה.

מהו פירוק חברות?

פירוק חברות הינו הליך מנהלי, אשר מבטל את קיום החברה אצל רשם החברות. הסיבות לפירוק חברה עשויות להיות מגוונות, אולם שתי הסיבות הנפוצות הן קשיים כלכליים עבור החברה, ואז הכרזה על פירוק החברה או באופן עצמי או על ידי נושיה (במקרה של חברה בעלת עובדים, גם העובדים שלהם לא שולם שכר, נחשבים נושים של החברה), או חוסר פעילות של החברה ופירוקה כדי להפסיק את תשלומי האגרות השנתיות לרשם החברות.

חברה בע"מ הינה יישות משפטית עצמאית. מבחינה זו, בתום הליך הפירוק החברה מפסיקה להתקיים.

מה המשמעויות של צו פירוק חברה?

צו פירוק לחברה, משמעותו בעצם הודעת פיטורים לכל עובדי החברה. בשעה שחברה מקבלת צו פירוק ממונה לה מפרק, שהוא שליח בית המשפט ופועל על פי סמכותו והוראותיו, הוא מבצע כינוס נכסים ומנהל את החברה בפועל לשם מטרה אחת - לשם מיקסום שווייה בזמן קצר, מכירת נכסיה וסילוק מרבית החובות האפשריות לנושים.

לקבלת סיוע משפטי מיידי, לחץ כאן: יעוץ משפטי

מרגע שהתמנה מפרק, כל נושה שהחברה חייבת לו כסף יכול להגיש הודעה על חוב זה, לטיפולו של המפרק. גם עובדי החברה, כל אחד מהם באופן פרטני, יכולים להגיש למפרק הודעה על חוב שהחברה חבה להם בגין שכר או אחר.

יש לציין כי קיימים שלושה הליכים שונים לפירוק חברות בחוק הישראלי: פירוק מרצון, כלומר פירוק ביוזמת בעלי החברה בעצמם, ופירוק ביוזמה חיצונית לחברה, שהיא או על ידי בית משפט או בפיקוח בית משפט.

לחץ כאן לקריאה בנושא פיקוח רשות התאגידים על חברות מפרות חוק

מה המשמעות של פירוק החברה עבור עובדיה?

פירוק חברה משמעה פיטורי כל העובדים בתוך פרק זמן מוסכם. מבחינת השכר ופיצויי פיטורין, המפרק הממונה לחברה וכונס הנכסים המופקד על נכסיה מפקיעים את סמכויות ההנהלה, וכל זמן שהם מנהלים את החברה – הם אחראים על תשלומי משכורות לעובדים, כמו גם על ניהול חובות החברה.

כל זמן שהעובדים מועסקים על ידי החברה, גם כאשר בתהליך פירוק, הם זכאים לקבל שכר עבור עבודתם. כל עובד זכאי לקבל פיצויים מאת החברה ופיצויי העובדים הינם חלק מחובות החברה בעת הפירוק.

כיצד מתבצע בפועל הליך פירוק חברות?

כדי להתחיל בהליך פירוק חברות יש להגיש בקשה לפירוק בבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו מצויים  משרדי החברה. יכול להגיש בקשה כזו עבור חברה, כמעט כל אחד – בעלי החברה או שותף בה, נושה או בעל חוב של החברה (ובכלל זה עובד שלה), או אפילו רשם החברות בעצמו או כונס הנכסים שלה. 

לאחר הגשת בקשה לפירוק, יש חובה לפרסם את דבר הגשת הבקשה לפירוק החברה ומועדה לפחות 14 יום לפני הפירוק. המטרה בפרסום דבר הפירוק היא לאפשר לכל הנוגעים בדבר להשתתף בדיון על פירוק החברה,  או להתנגד לבקשת הפירוק שלה.

מה ההבדל בין פשיטת רגל לבין פירוק חברה?

פשיטת רגל היא מונח משפטי, המתאר תהליך של אדם פרטי או שותפות, ומטרתה לכנס את נכסי החייבים, לממשם ולחלקם בין הנושים של פושט הרגל. בתהליך פשיטת הרגל. המטרה היא לעזור לנושים לסלק את החוב שחבים להם, וכן לעזור לאדם החייב, לפתוח דף חדש בחייו.

לעומת זאת, פירוק חברה הוא הליך מנהלי, ולא משפטי, שמתייחס רק לחברות בע"מ, עמותות וכיו"ב, ומטרתו להוריד חברה מרשימותיו של רשם החברות, וכן לאפשר לחברה לממש את נכסיה ובעזרתם לסלק את חובותיה.

פירוק חברות הוא הליך משפטי ומנהלתי מורכב, ובו חשיבות רבה להתנהלות תוך כדי מיצוי האפשרויות ומזעור נזקים. לכן מומלץ לפני שנוקטים בפעולה, למצוא עורך דין מנוסה שילווה את התהליך.

לחץ כאן לקריאה בנושא פשיטת רגל של שותפות

לקבלת סיוע משפטי מיידי, לחץ כאן: יעוץ משפטי