פקודת פשיטת הרגל בישראל - מדריך והסברים על נקודות ודגשים עיקריים, המשפיעים על כל אחד מאיתנו...
פקודת פשיטת הרגל בישראל - מדריך והסברים
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

פקודת פשיטת הרגל בישראל - מדריך והסברים

Hebrew

פשיטת רגל היא הליך משפטי המספק פתרון למצב בו אדם אינו מסוגל לפרוע את כלל חובותיו. בישראל, הוראת החוק המנחה אותנו בענייני פשיטת רגל, היא פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] תש"מ 1980 (להלן הפקודה).

במאמר זה, נבחן את עיקרי הוראות פקודת פשיטת הרגל וניתן בידכם כלים כלליים להבנת הנושאים העיקריים המאפיינים את ההליך.

לקבלת סיוע משפטי מיידי חייגו: 03-5759008

מהו מעשה הליך פשיטת רגל?

בקשה לפשיטת רגל תהא מוגשת רק לאחר שהתרחש אירוע מסוים המכונה מעשה פשיטת רגל. אירועים אלו מנויים בסעיף 5 לפקודת פשיטת הרגל, בין היתר (אך לא רק) מוגדרים האירועים הבאים כמעשי פשיטת רגל:

  • העברת מרמה של נכסים בכדי למלטם מפני הנושיםפקודת פשיטת הרגל בישראל - מדריך והסברים
  • ניסיון להתחמק מהנושים, בכל דרך שהיא אם בחו"ל או בישראל
  • עיקול של אחד מנכסי החייב בידי ההוצאה לפועל
  • הודעת החייב לנושה כי הוא איננו מסוגל לשלם חובותיו עד תומם

מי זכאי להכריז על פשיטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל?

בקשה לפשיטת רגל תוגש בהתקיים אחד מהמעשים האמורים לעיל ע"י החייב או נושיו:

במידה והחייב הוא המבקש את פשיטת הרגל - עליו להראות כי סכום חובותיו גבוהים מ-13.177 ¤ ולצרף לבקשתו דין וחשבון על נכסיו והתחייבויותיו כלפי נושיו השונים.

כמו כן בהגשת בקשה כאמור על החייב לצרף את הכנסות בני משפחתו ולחתום על כתב ויתור על סודיות על נתונים אלו מול כונס הנכסים הרשמי.

במידה והנושה מעוניין להכריז על חייב כפושט רגל - עליו להוכיח ששיעור החוב כלפיו גבוה מ-65,885 ¤ וכי החייב הוא תושב ישראל ו/או שהחייב או מי מטעמו מנהלים עסקיהם בישראל. כמו כן, על מעשה פשיטת הרגל עליו מסתמכת הבקשה להתרחש עד כ-3 חודשים לפני הגשתה.

לאחר אישור הבקשה...

לאחר אישור הבקשה, מוקפאים כלל ההליכים המשפטיים המתקיימים כנגד החייב לרבות כל הליכי הוצאה לפועל.

הקפאת ההליכים למעשה "מוציאה את החייב מהתמונה" ובמקומו ממונה על ידי בית המשפט כונס נכסים. כונס הנכסים מקבל בעלות בכלל הנכסים והזכויות הכספיות של החייב ומטרתו (של הכונס) היא להביא לפירעון מרבי של החובות לנושים בכפוף לעקרונות כדלהלן:

עקרון המדרגות בין הנושים – הנושים של החייב מחולקים לקבוצות, ראשונים לקבלת החובות הם הנושים המובטחים המחזיקים בשעבוד על נכסיו של החייב. לאחר מכן יפרעו חובות בדין קדימה למשל שכר דירה ו/או חוב מזונות ו/או שכר עבודה.

ורק לאחר מכן יפרעו שאר החובות. יש לציין כי כל עוד לא נפרע החוב במלואו כלפי קבוצה פלונית לא יפרעו החובות כלפי קבוצות המוגדרות כאחריה בתור לחלוקת הכספים – דהיינו במידה ולא נפרע החוב כלפי הנושים המובטחים במלואו, לא יועברו כספים לנושים הרגילים.

עקרון השוויון בין הנושים – בכל מדרגה הסכום לחלוקה יחולק באופן שווה. כך שאם אין מספיק כספים לפרוע כלפי קבוצה מסוימת את כל חובותיה – הקבוצה תתחלק באופן שוויוני בכספים הקיימים. אף על פי כן הכונס רשאי להגיע להסכם עם הנושים (בתמיכת רוב מיוחס של הנושים) על הסדר שונה מההסדר המפורט לעיל.

הפטר

לאחר חלוקת כל הכספים והנכסים של החייב לנושים על ידי כונס הנכסים ניתן לחייב "הפטר" אשר כשמו כן הוא, פוטר את החייב מפירעון יתר חובותיו.

מדוע כדאי לאדם להכריז על עצמו כפושט רגל?

באופן מפתיע מרבית הבקשות לפשיטת רגל מוגשות על ידי החייבים ולא על ידי הנושים. הסיבה לכך היא שאדם הנקלע לחובות, מעוניין לפתוח דף חלק בחייו - נקי מחובות. מעבר לכך קיים גם האינטרס חברתי בשיקום אדם הנקלע לחובות.

עם זאת להליך פשיטת הרגל גם חסרונות עיקרם מגבלות כלכליות שונות כגון הגבלת אשראי על החייב ואיסור יציאתו מהארץ.

מתי מומלץ להגיש בקשה לפשיטת רגל?

בכדי לבחון האם מומלץ להגיש בקשה כאמור, יש להתייעץ עם עורך דין מהתחום. יעוץ משפטי מקצועי, יתן בידכם כלים להבנת מצבכם המשפטי ומכך יאפשר לכם לקבל החלטה מושכלת לגבי המשך הטיפול בחוב – אם בדרך של פשיטת רגל ו/או בדרך אחרת.

לקבלת סיוע משפטי מיידי חייגו: 03-5759008