קיראו על האפשרות לפריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל על פי הלכת גמזו רע"א 4905/98...
פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל - הלכת גמזו רע"א 4905/98
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

Hebrew
תאריך: 24/04/2014 11:38   

בתיקי הוצאה לפועל מסוג המחאות / תובענות ו/או פסק דין שאינו מסוג מזונות רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות בכל עת על שינוי צו התשלומים שנקבע לחייב בהתבסס על בקשה, תצהיר, שאלון וכתב ויתור על סודיות בצירוף מסמכים לבחינת יכולתו הכלכלית ורכושו של המבקש.

סמכות זו אינה מוענקת לרשם ההוצאה לפועל בדונו בתיקים לגביית מזונות. לשם פריסת החוב הפסוק נדרש החייב לפנות בבקשה לרשם ההוצאה לפועל במסגרתה יעתור להפנותו לבית המשפט המוסמך לשם פריסת חוב העבר בהתאם לסעיף 69 (ה) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן: "החוק").

לשיחה עם עורך דין חייג/י חינם: 1800-800-891

ניתוח משפטי של סעיפי החוק

סעיפים 69 (ה) ו-69 (ד) לחוק:

(ד)  נקבעו שיעורים בפסק הדין, יכול רשם ההוצאה לפועל, אם ראה הצדקה לכך, להפנות את בעלי הדין לבית המשפט כדי לבקש שינוי השיעורים שנקבעו.

(ה)  הוראות סעיף קטן (ד) יחולו, בשינויים המחויבים, על מזונות שנפסקו בשל תקופה שקדמה למתן פסק הדין או על תשלומי מזונות שהצטברו בשל אי פירעון במועד, והכל מטעמים מיוחדים שיירשמו.

מתוך לשון הסעיף ניתן ללמוד כי סמכותו של רשם ההוצאה לפועל להיענות / לדחות את בקשת החייב הינה לפי שיקול דעתו בהתאם לקריטריונים שנקבעו בפסיקה.

ההלכה נקבעה במסגרת הליך רע"א 4905/98 גמזו נ' ישעיהו פ"ד נה(3)360, שם קבע כב' בית המשפט כי "טעמים מיוחדים" מתקיימים בכל מקרה שבו מוכח להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל כי בלא קביעת שיעורים לחוב המזונות לא יוכל החייב לקיים את עצמו.

בעניין זה רשם ההוצאה לפועל בוחן האם דחיית בקשת החייב תפגע בו באופן חמור שלא יתאפשרו לו תנאי קיום מינימאליים לרכישת מזון, ביגוד, תרופות, קורת גג או איבוד פרנסתו פגיעה אנושה כזו הפוגעת בכבוד האדם.

רשם ההוצאה לפועל עשוי בהפעלת שיקול דעתו להתייחס לעניינים כדלקמן:

  • האם הבקשה מוגשת בעת שילדי הצדדים עדיין קטינים וזקוקים לתמיכה שוטפת מצד החייב או המדובר בילדיו אשר בגרו זה מכבר ואין החייב חב במזונותיהם עוד.
  • מה הסיבה שנוצרו חובות המזונות? האם המדובר בחייב אשר התעלם מהתחייבויותיו לתשלום דמי המזונות במשך תקופה ארוכה והינו בעל יכולת כלכלית, ועתה מבקש את חסדי רשם ההוצאה לפועל.
  • האם מדובר בחייב שצבר את חובו בגין הסתבכות כלכלית בשל קריסת עסק או בשל מיעוט הכנסות של חייב דל באמצעים?
  • האם מדובר בתשלום עבור מזונות שוטפים או חוב עבר. בשים לב כי ככל שהחוב מתיישן יש נטייה להתייחס אליו יותר כחוב רגיל ולא כחוב מסוג "מזונות" מחד גיסא. מאידך גיסא, רשם ההוצאה לפועל ימנע מלהעניק פרס לבעל דין שעשה במשך שנים דין לעצמו ונמנע מלעמוד בתשלומי המזונות.
  • מה גובה הכנסתו הפנויה של החייב דהיום, לאחר שנלקחים בחשבון ההכנסות וההוצאות של התא המשפחתי של החייב.
  • מה רמת החיים של החייב: האם הוא מתגורר בדירה מפוארת, באיזה רכב הוא נוסע, האם הוא נופש בחו"ל וכו'.

יש לך שאלות לגבי האפשרות לפריסת חוב מזונות במסגרת הליך הוצאה לפועל?
ליחצו כאן לפניה וקבלת יעוץ משפטי אישי ומהיר מעורך דין המתמחה בהליכי הוצל"פ!

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור