מתגרשים? בן הזוג מאיים להכריז על פשיטת רגל? - מהם המניעים לכך, כיצד ניתן להתמודד עם המצב ואלה הגנות מקנה החוק? היכנסו לקריאת המאמר המלא באתר פשיטת רגל נט...
התמודדות עם איום פשיטת רגל בהליכי גירושין
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

התמודדות עם איום פשיטת רגל בהליכי גירושין

Hebrew
  

דרך המלך לסיום קשר נישואין הינה בהסכם גירושין בין הצדדים.

אולם, בחלק מהמקרים לא קיימת אפשרות להגיע להסכמה והצדדים מנהלים ביניהם מערכה בבית המשפט.

אחד האיומים הנשמעים חדשות לבקרים במסגרת הליכי הגירושין הינו
הכרזה על פשיטת רגל.

האיום בפשיטת רגל משמש כדי לתקוע מסמרות בגלגליהן של מספר סוגיות הקשורות בהליכי הגירושין.

לעיתים, האיום בהכרזה על פשיטת רגל מיועד לחבל בחלוקת הרכוש כפי שהיא מתבצעת במסגרת הליכי הגירושין, בדרך של הברחת נכסים או העלמתם.

יחד עם זאת, חשוב להדגיש, כי הליך פשיטת רגל נועד דווקא לחלק נכסים באופן שווה בין נושים שאינם נושים מובטחים, ולכן מעוגנים בחוק מספר אמצעים להתמודדות עם בן זוג אשר מנסה לנצל את ההליך לרעה.

מתדיינים אחרים מנסים לפתוח בהליך פשיטת רגל במטרה לנסות להתחמק מתשלום של דמי המזונות לזכאים לפי חוק. במקרה זה קיימת בחלק מהמקרים אפשרות לתבוע מזונות מהוריו של החייב.

לחצו כאן לקריאה בנושא: גביית חוב מזונות מחייב בהליך פשיטת רגל

לקבלת סיוע משפטי בנושא פשיטת רגל בגירושין,
חייגו עכשיו
03-5759008

מהם התנאים להכרזה על פשיטת רגל?

פקודת פשיטת הרגל, התש"ם - 1980 מאפשרת לפתוח בהליכים לבקשת הנושה או לבקשת החייב.

יחד עם זאת, לא כל אחד רשאי לפתוח בהליכי פשיטת רגל. לצורך כך החייב נדרש להיות אזרח ישראל מעל גיל 18, שהסכום הכללי של חובותיו עולה על הסכום הקבוע בפקודה, כאשר הסכום המינימאלי לצורך הכרזה על פשיטת רגל משתנה מעת לעת.

בדומה, גם הנושה צריך לעמוד בתנאי סף הקבועים בפקודה, על מנת שיוכל לבקש להכריז על החייב התמודדות עם איום פשיטת רגל בהליכי גירושיןכעל פושט רגל.

מהן הדרכים למנוע מפושט רגל להבריח נכסים?

אחת הדרכים לסיכול ניסיונו של חייב בפשיטת רגל להבריח נכסים, הינה באמצעות סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל. 

הכלל הבסיסי בהליכי פשיטת רגל הוא שכל נכסיו של החייב מוקנים בידי נאמן.

סעיף 96 (א) לפקודה קובע, כי הענקה אשר ביצע אדם ולאחריה הפך לפושט רגל אך טרם חלפו שנתיים ממועדה, תהיה בטלה כלפי הנאמן.

סעיף 96 (ב) קובע, כי הענקה על ידי מי שהעניק נכסים ואחרי שנתיים אך לפני שחלפו עשר שנים ממועד ההענקה הפך לפושט רגל תהיה בטלה כלפי הנאמן אלא אם הוכח שההענקה התבצעה כשהחייב היה מסוגל לפרוע את כל חובותיו גם ללא הנכס שהוענק.

לעניין סעיף 96, הענקת נכסים בהליך פשיטת רגל כוללת כל העברה, למעט: העברה לפני הנישואין או בעטיים, העברה בתום לב ובתמורה שוות ערך לבעל שעבוד או קונה והעברה לידי ילדו או אשתו של המעניק של נכס אשר הגיע לידיו בזכות אשתו לאחר הנישואין - אשר אינן בטלות.

מדוע כדאי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בפשיטת רגל בנסיבות אלה?

הליכי גירושין ופשיטת רגל מוכרים כתחומי משפט מורכבים מאד ושונים בתכלית זה מזה, כאשר את שניהם לא מומלץ לנהל ללא סיוע מקצועי כמו גם ליווי משפטי של עורך דין פשיטת רגל.

על מנת להבטיח שלא יסוכלו חלוקת הרכוש ותשלום דמי המזונות במסגרת הליכי הגירושין, רצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מטעם עורך דין פשיטת רגל מומחה ובעל ותק בתחום. 


לחצו כאן לקריאה בנושא אחריות אדם לחובות בן זוגו
 

לקבלת סיוע משפטי בנושא פשיטת רגל בגירושין,
חייגו עכשיו
03-5759008