דינם של נכסים משותפים בעת פשיטת רגל של בני זוג - למידע וקבלת סיוע משפטי מיידי, לחץ כאן...
פשיטת רגל של בני זוג - על אילו נכסים ניתן להגן?
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

הגנה על נכסים בעת פשיטת רגל של בני זוג

Hebrew

הסבר על מעמדו של אדם כאשר בן או בת הזוג פושטים רגל

מאמר זה עוסק בזכיותיו של אדם שבן או בת זוגו נמצאים בהליכי פשיטת רגל, והוא מנסה לתת עקרונות מנחים כלפי הנכסים המשותפים והלא משותפים של בני הזוג. לצורך מאמר זה נניח כי פושט הרגל הוא הגבר, ונבחן את זכיותיה של בת זוגו, הדבר נובע מטעמי נוחות בלבד אותם זכויות קיימות גם במצב ההפוך. 

פשיטת רגל הוא מצב בו אדם לא יכול לעמוד בהתחייבויות אותם נטל, במצב כזה ממונה כונס נכסים אשר מטרתו לייצר קופה של פשיטת רגל המורכבת מכל הנכסים של החייב קופה זו תתחלק בין הנושים של פושט הרגל לפי סדר חלוקת נושים המוסדר בפקודת פשיטת הרגל.

האם אישה צריכה להיות חייבת על חובות של בעלה ולהיפך?

כיום מקובל שאישה נושאת בסיכונים לחובות של בעלה, הדבר נובע מהתפיסה האזרחית כי כמו שאישה הייתה זכאית ליהנות מהרווח אם היה מתקבל כתוצאה מפעולות הבעל, כך היא חייבת גם בחובותיו.

אם כן, כיצד נוצרת התביעה כנגד חלקה של האישה בנכס? במקרה של פשיטת רגל ממונה כונס נכסים, והוא תובע בשם הגבר את האישה, בחובות שלו, כפי שהוסבר קודם, בדרך כלל האישה תיתפס כשותפה לחובות של הגבר.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן:  יעוץ משפטי

האם כונס הנכסים של הבעל יכול "להגיע" לנכסים הרשומים במשותף על שם הבעל והאישה. כן זהו המקרה הקל, במקרה כזה, כאשר האישה והאיש חיים בנישואין תקינים חלקה של האישה בחוב שווה לחלקו של הגבר, והנושים יוכלו לגבות את חובם מהנכסים המשותפים לגבר ולאישה.

חיוב האישה על נכסים שרשומים רק על שם הגבר

בדרך כלל חובות שנצברו על נכסים כאלה מתחלקים לשניים חובות על נכסי משפחה מובהקים כגון דירת מגורים, רכב, המשמשים את שני בני הזוג, יהיו גם בהכרח משותפים לשניהם. לעומת זאת בית המשפט יזהר יותר בלשתף את האישה בחובות שנצברו כתוצאה מעסקיו של הגבר ומקרים כאלה לרוב יוכרעו לפי אופי הקשר בין בני הזוג, ואופי ניהול הנכס העסקי.

האם הנושים יכולים לתבוע את הנכסים שרשומים על שם האישה?

סעיף זה הוא מורכב ביותר, וקצרה היריעה מלהכיל את המילים שנכתבו בעניין. נאמר בקצרה אם הזוג התחתן לפני 1974, אז חלה עליו חזקת השיתוף מכוח חזקת השיתוף יוכל הנאמן לתבוע את האישה כמעט על כל נכס, במיוחד כזה שנצבר במהלך הנישואין.

אם הזוג התחתן אחרי 1974 יש לבחון את מערכת היחסים בין בני הזוג, אם היא טובה, לא ניתן לגעת בנכסים שרשומים רק על שם האישה. אם היחסים רעועים, קיימת מחלוקת בבית המשפט בדבר הזכות לתבוע את הנכסים מהאישה על חובות של הבעל.

ישנם חובות שלא ישותפו בכל מקרה, חובות המוגדרים כאישיים, ושאינם קשורים בכלל לניהול מערך הזוגיות של המשפחה. הפסיקה הכירה עד כה בחובות מבוהקים שלא ישותפו לדוגמא: חוב כתוצאה מהימורים או חוב כתוצאה מאחזקת מאהב או מאהבת.

האם ניתן להחליט מראש כי בני הזוג לא יהיו חייבים זה בחובו של זו?

דרך זו היא אפשרית לאור פסיקת בית המשפט העליון בפסק דין שלם נגד טווינקו. אולם מלומדים קובעים כי יתכן ופסיקה זאת לא תעמוד במבחן בית המשפט לאורך זמן.

הכלל היבש קובע כי בכל מקום בו קיימת משפחה קיימים חיי שיתוף, שיתוף זה כולל זכויות וגם כולל חובות, במקום שאחד מבני הזוג צבר חובות והוכרז כפושט רגל, יחויב בן זוגו בחובות, לכלל זה כמובן יוצאים מהכלל שמפורטים לעיל, העיקרון שמנחה אותנו בבדיקת השיתוף הוא קרבת החוב לחיי המשפחה היומיומיים,  והקשר בין בני הזוג.

ככל שהקשר בין בני הזוג רעוע יותר כך תפחת אחראיות בן הזוג לחובות פושט הרגל. זאת, להוציא יוצא מן הכלל – נכסים הרשומים על שם האישה שם עדיף לבני זוג להראות דווקא חיי אהבה כדי להגן על נכסי האישה כפי שמפורט לעיל. ככל שמדובר בנכס שהוא פחות קלאסי משפחתי גם תפחת האחראיות לחוב ולהיפך.

נושא זה משופע במחלוקת משפטיות, בין אקדמאיים ובין שופטים, ועל כן, חשוב ביותר להתייעץ עם עורך דין בכל מקרה ומקרה לגבי החובות שעליכם לשלם במקרה פשיטת רגל של בני זוג.

לקבלת יעוץ משפטי במקרה פשיטת רגל של בני זוג, לחץ כאן:  סיוע משפטי 

כיצד להגן על נכסים במקרה פשיטת רגל של בני זוג, מה דינם של נכסים משותפים ובאילו מקרים נושים יכולים לתבוע בני זוג? למאמר המלא לחץ כאן...