גם לאחר הגשת בקשה להכרזה על חייב כפושט רגל, בקשה שעשויה להיות מוגשת הן על ידי החייב והן על ידי הנושים, יכולים הצדדים להגיע לפשרה. לחץ כאן למידע ויעוץ משפטי...
פשרה עם נושים - הסדרי חובות
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

הסדר חובות והשגת פשרה עם נושים

Hebrew

הסדר חובות ופשרה עם נושים בהליך פשיטת רגל

גם לאחר הגשת בקשה להכרזה על חייב כפושט רגל, בקשה שעשויה להיות מוגשת הן על ידי החייב והן על ידי הנושים, יכולים הצדדים להגיע לפשרה על גובה הסכום שיוכל החייב לעמוד בו או להסדר תשלומים שיאפשר לחייב להחזיר, בסופו של דבר, את חובותיו.

האינטרס להשיג הסדר חובות או פשרה עם נושים יכול שיהיה הן של הנושים והן של החייב. היתרון לנושים שבמניעת הבאת החייב לפשיטת רגל הוא שהסדר חובות יאפשר קבלת ההחזר מהר יותר וכן כי לרוב סכום ההחזר שיקבע בפשרה עם נושים יהיה גבוה מזה שיתקבל לאחר קבלת צו הפטר, הפוטר את החייב פושט הרגל מתשלום אחוז מסוים מחובותיו מפני שאינו יכול לעמוד בהחזר מלוא הסכום. היתרון לחייב הוא האפשרות להמשיך בפעילותו הכלכלים דבר שימנע ממנו כמובן אם יוכרז כפושט רגל.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בהליך פשיטת רגל, לחץ כאן: יעוץ משפטי

הגעה להסדר חובות או לפשרה עם נושים יכול להתבצע בכל שלב מהליך פשיטת רגל אפילו בטרם מתן צו הכינוס על ידי כונס הנכסים הרשמי (הממונה על ידי ראש ההוצאה לפועל של לשכת ההוצאה לפועל בה הוגשה הבקשה לפשיטת רגל).

במידה והושג הסר חובות או פשרה עם נושים יש צורך לקבל את אישור ראש ההוצאה לפועל או של בית המשפט (בהתאם לערכאה בה מתנהל ההליך- מאז הנהגת ההליך המקוצר אין חובה בכל המקרים לקבל פסיקה מבית משפט). אישור שכזה יביא את הליך פשיטת הרגל לסיומו.

הגעה להסדר חובות או פשרה עם נושים לפני פניה להליך פשיטת רגל

בשל החובה למסור הודעה לנושים על כוונה לפנות להליך פשיטת רגל נושים המבינים את המשמעויות פשרה עם נושים - הסדרי חובותויודעים לצפות את היתרונות שבהשגת הסדר חובות או לפחות פשרה עם נושים. כפי שפורט לעיל הליך פשיטת הרגל עשוי להמשך זמן רב (אפילו שנים) שבמהלכן בוודאי רק יתדרדר עוד יותר מצבו הכלכלי של החייב ולכן הגעה להסדר חובות או פשרה עם נושים יבטיח קבלת החזר מהר יותר וסכום גבוה יותר של החוב. לכן יבחרו הנושים להציע לחייב לקיים פגישה כדי לדון באפשרויות אלה.

במידה ויפתחו דיונים באפשרויות הסדר חובות או פשרה עם נושים יציע החייב לנושיו החזר של 30% מסכום החוב. סכום כזה לפחות מוכרח החייב להחזיר כדי להיות בכלל זכאי לפתיחת הליך פשיטת רגל.

סכום כזב בוודאי לא יוצע לאחר פתיחת הליך פשיטת הרגל ולו רק בגלל קיומם של נושים כגון רשויות מדינה שלהם קדימות בקבלת החזר חובות. נושים הקוראים נכון את המצב יעדיפו לקבל הצעה מן החייב ובכך תמנע כניסה להליך פשיטת רגל.

רצוי להבטיח את ההחלטות במסמך מסודר כדי למנוע אי הסכמות בעדית שכן היחסים בין החייב לנושיו צפויים להמשך עוד זמן מה. במידה ולא יעמוד החייב בהסדרים שהושגו תתאפשר כמובן תמיד פניה בכל זאת להליך פשיטת רגל.

סעיף 19א לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 19א הוא המאפשר לחייב להציע הגעה להסדר חובות או פשרה עם נושים. בתקנות יוגדר סכום חובות, המשתנה מדי פעם, שמעליו מוכרח החייב להציע לנושיו הגעה להסדר חובות או הגעה לפשרה. סכום זה עומד כיום על כ30,000 שח. את הבקשה לחייב את נושיו לדון עמו יש להגיש לבית המשפט. כדי לקיים מגעים בנושא ההגעה להסדר או פשרה יש להשיג רוב נדרש של נושים המסכימים לכך.

את ההסדר שהושג יש להציג לבית המשפט וזה יאשרו רק בתנאי שהוסדר החזר מלא לנושים המובטחים ובדין קדימה, הושג רוב של 51% לפחות של נושים המעוניינים בהסדר וכן כי החייב מציג כיצד יוכל לעמוד בתשלומים וכי מדובר בסכום של לפחות 75% מן החוב. עד קבלת החלטה לגבי ההצעה להסדר חובות או הפשרה עם נושים יעוכבו כל ההליכים המשפטיים כנגד החייב.

לפנייה מיידית אל עורכי דין בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן: יעוץ משפטי

מיהו נושה? לחץ למידע נוסף

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
הסדר החובות של השף אייל שני - בואו לקרוא ולדעת יותר על הסדר החובות שאליו הגיע השף אייל שני במסגרת הליך פשיטת הרגל שמתנהל נגדו...